english


Koran, Sunnah & Salaf-us-Saleh...
Islam w świetle Koranu i Sunny, tak jak rozumiały go pierwsze pokolenia muzułmanów


»...i nie bądźcie z liczby tych, którzy Jemu dodają współtowarzyszy! Ani też spośród tych, którzy podzielili swoją religię, tworząc sekty; przy czym każda frakcja odszczepieńcza cieszy się tym, co zachowuje...«
(Surah ar-Rum, 30:31-32)

qran

Imam al-Barbahârî (zm. 329H) powiedział,
"Wiedz że Religią jest to co nadeszło od Allaha, Błogosławionego, Najwyższego. Nie jest to czymś co zostało pozostawione dla intelektu ani ludzkich opinii."

[ traktat objaśniający kredo muzułmanów ]

‹‹ Warszawa: Islam [22]     
islam w polsce, organizacje, podstawy islamu...
‹‹ Jerozolima: Ludzie Księgi [39]     
żydzi, chrześcijanie, jezus w koranie, biblia...
‹‹ Kair: Historia [16]     
tatarzy, abraham, uczeni, prorocy, muhammad...
‹‹ Dubai: Multimedia [18]     
e-publikacje, download, czcionki, programy, sztuka...
innowacje w islamie
‹‹ Taj Mahal: Innowacje [22]     
bid`ah, naleciałości, sekty...
kobiety w islamie
‹‹ Saba: Kobiety [48]     
małżeństwo, rodzina, moda, kulinaria...
‹‹ Medyna: Praktyka [106]     
sunnah, metodologia, fatwa, tradycja, fiqh...
‹‹ Mekka: Wiara [103]     
iman, tauhid, allah, szirk, islam...
›› tapety na pulpit [10]
wykonane specjalnie dla planetaislam.com!
›› zamów polskie tłumaczenie Koranu!
 Dziś jest:
¬ nauka ¬ xtra ¬ polecane! ¬ blog rss ¬ jak przyjąć islam?

 › 10 ostatnich sur Koranu
[text & audio]

 › Język arabski

 › Suplikacje (du`a)

Księga Modlitwy
[pdf, 665Kb]

www.arabski.eskk.pl

 › Polskie tłumaczenie znaczenia Koranu wg. Józefa Bielawskiego (z 1986 roku)

 › Polskie tłumaczenie znaczenia Koranu wg. Jana Murzy Buczackiego (z 1858 roku)

downloadgaleria: islam w polsce

downloaddownload

facebookfacebook

facebookyoutube

korankoran on-line

linkilinki

klawiaturaarabska klawiatura

clockczasy modlitw

 korano stronie

mailkontakt

kaabah

{ kierunek mekki w polsce }


{ terroryzm }


{ dżihad }


{ palestyna }


{ kobiety w islamie }


{ jezus w islamie


© planetaislam.com 2001-2010 (dla celów propgagowania islamu, prawa nie zastrzeżone)
[ w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m ]