islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Imâm Abu Dâuud Sulaymân bin al-Ash'ath (rahimahullâh)

Abu Dâuud as-Sidziistânî urodził się w roku 202 Hidźry. Był wielkim uczonym w dziedzinie hadisów. Studiował wraz z Imamem al-Buchari u Imama Ahmad ibn Hanbal. Jego zdolności sprawiły, że później sam został nauczycielem hadisów. Wśród jego uczniów znajdują się Imam at-Tirmidhî oraz Imam an-Nasâî (rahimahumullâh).

Imam Abu Dâuud zebrał 500.000 hadisów, lecz opublikował tylko 4.800 z nich. Zostały one zebrane w jego dziele as-Sunan, które wykładał w Bagdadzie i innych większych miastach. Zmarł w mieście Basrah, w miesiącu Shawwâl 275 roku Hidźry.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
\w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m