islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Imâm Ibn Kathîr (zm. 774H - rahimahullâh)

Źródło: Sheikh Muhammad Jamîl Zîno,
'How to understand the Qur`ân'.
Przekład: Abu Anas

Tym wielkim i wybitnym uczonym, Szeich-ul-Islâm był, Abûl Fidâ Ismâ`il ibn 'Amr ibn Kathîr ibn Daw ibn Zara al-Basrî[1] (gdzie się urodził) a następnie al-Damiszqî[2] (dokąd wyemigrował).

Uczeni są różnych opinii odnośnie daty jego urodzenia, lecz było to około 701 H w małej wiosce w Basra. Po śmierci swego ojca, mając zaledwie cztery lata przeniósł się do Damaszku.

Życie swe poświęcił dla wiedzy, którą czerpał od wielu uczonych. Dwaj najsłynniejsi to al-Hâfidh Abû Hadż'âdż al-Mizzî, u którego pozostał przed dłuższy czas studiując wiele jego dzieł dogłębnie, oraz Szeikh-ul-Islâm ibn Taymiyyah, któremu był bardzo bliski.

Imâm Adh-Dhahabî powiedział o Ibn Katar, "Imâm, Muftî, uczony w hadisach, posiadający wybitną wiedzę, uczony w fiqh oraz większości dziedzin. Wiarygodny uczony w hadisach, uczony w tafsîr i narracjach. Napisał wiele korzystnych książek..."

Szeich Muqbil bin Hâdi al-Wadi`î powiedział o jego Tafsîrze (objaśnienie Koranu), "Radzimy zatem braciom aby powrócili do Tafsiru Ibn Kathîra, o którym asz-Szaukânî (zm. 1250H) powiedział, że tafsîr ten należy do najpiękniejszych nie mających sobie równych. Imâm as-Suyûtî (zm. 911H) powiedział także w Tabaqâtul-Huffâdh, że Tafsîr Ibn Kathîr należy do najpiękniejszych Tafsirów. Tafsîr Ibn Kathîra, tłumaczy Koran przez Koran, i poprzez hadisy Proroka, oddzielając autentyczną Sunnę od słabej, [oddzielając] wadliwe narracje od solidnych, oraz ukazujący fałsz Isrâ`îliyyah (historii przekazanych przez Ludzi Księgi)." (Fadâ'ih wa Nasâ'ih, str. 67)

Do najsłynniejszych jego dzieł należą:

- Tafsîr al-Qur`ân al-`Adhîm (Wytłumaczenie znaczenia Koranu)
- Al-Bidayyah wan-Nihayyah (księga historii muzułmańskiej, poczynając od czasów Proroka Adama aż do czasu Ibn Kathîra)
- At-Takmîl (księga z dziedziny wiedzy o tradentach przekazujących hadisy)
- Dżamîl-ul-Masanîd (zbiór hadisów dziesięciu kompilacji)
- al-Musnad (zbiór przekazów od Abu Bakra i `Umara), oraz wielu innych, z których niektóre jeszcze nie zostały opublikowane.

Ibn Kathîr zmarł 26 Sza'bân, 774 roku Hidżry, niech Allâh będzie z niego Zadowolony.

Bardziej szczegółowa biografia Imama Ibn Kathira > czytaj


[1] al-Basrî, czyli pochodzący z Basry, dzisiejszego Iraku.

[2] ad-Damiszqî, czyli z Damaszku.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
\w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m