islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Wiedza o Proroku Muhammadzie

Autor: Shaykh Muhammad bin Sâlih bin al-´Uthaymîn
Tytuł: "Sharh Usul-ith-Thalâthah" str. 199-201
ze szwedzkiego tłumaczył: Abu Anas

Do trzech rzeczy o których każdy muzułmanin musi wiedzieć należą, wiedza o swoim Panu, swojej religii i o swoim Proroku. Co się tyczy wiedzy o Proroku (sallâ Allâhu ´alayhi ła sallam), zawiera ona pięć części:

1. Wiedza o jego pochodzeniu.

Pochodził z bardzo szlachetnego rodu Hâshim z plemienia Qureysh i był Arabem. Muhammad, syn ´Abdullâh, syn ´Abdul-Muttalib, syn Hâshim, aż do końca jego drzewa genealogicznego które Szeich (rahimahullâh) przytoczył.

2. Wiek który osiągnął, gdzie się urodził i dokąd wyemigrował.

Szeich wytłumaczył to mówiąc, "Miał 63 lata, jego miasto rodzinne była Mekka i wyemigrował do Medyny."
Urodził się w Mekce, gdzie żył przez 53 lata, po czym wyemigrował do Medyny gdzie żył następne 10 lat. Tam też zmarł w miesiącu Rabî´-ul-Ałłal jedenastym roku po hidźrah (emigracji).

3. Jego życie jako Prorok.

Był Prorokiem przez 23 lata. Zaczął otrzymywać objawienie mając ponad 40 lat, tak jak jeden z poetów napisał, "Dożył 40 lat, po czym światło Proroctwa zaczęło z niego lśnić w miesiącu Ramadhân."

4. Z czym stał się Prorokiem, a z czym stał się Wysłannikiem?

Stał się Prorokiem gdy objawienie Allaha zostało mu zesłane,

"Głoś! w imię twego Pana, który stworzył! Stworzył człowieka z grudki krwi zakrzepłej! Głoś! Twój Pan jest najszlachetniejszy! Ten, który nauczył człowieka przez pióro; nauczył człowieka tego, czego on nie wiedział." (Koran, 96:1-5)

Wysłannikiem Allaha stał się gdy następujące słowa zostały mu objawione,

"O ty, okryty płaszczem! Powstań i ostrzegaj! I twego Pana wysławiaj! I twoje szaty oczyszczaj! Od obrzydliwości - uciekaj! Nie obdarzaj, by otrzymać więcej! I dla twojego Pana bądź cierpliwy!"(Koran, 74:1-7)

Więc powstał i zaczął ostrzegać i ustalił to co Allâh (´azza ła dziall) nakazł mu wykonać.

Co do różnicy pomiędzy Wysłannikiem (Rasul) a Prorokiem (Nabijj), uczeni mówią,

"Prorocy otrzymywali objawienia nie mając obowiązku ich propagowania, podczas gdy Wysłannicy otrzymywali objawienia od Allaha mając obowiązek ich propagowania i postępowania według nich. Tak więc każdy Wysłannik był Prorokiem lecz nie każdy Prorok był Wysłannikiem."

5. Z czym i dlaczego został wysłany?

Został wysłany aby nawoływać do Tauhiidu Allaha (czystego monoteizmu) oraz jego objawionych praw - które zawierały wykonywanie wszystkiego co Allah nakazał i powstrzymanie się od wszystkiego co Allah zabronił. Został wysłany jako miłosierdzie dla wszystkich stworzeń, oraz aby wyprowadzić je z politeizmu, balsfemii i ciemności niewiedzy, aby ich wprowadzić na drogę czystej szczerej czci, wiary i światła wiedzy - aby przez to mogli osiągnąć wybaczenie Allaha i zostać ocaleni od jego kary.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
\w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m