islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Imam Muslim

źródło: www.darulhdaith.com
tłumaczył: abu anas

Duma Iranu, Muslim bin Hadźdźâdź an-Nishapurî urodził się w 204 roku Hidźrah w Nishapur, dzisiejszym Iranie. Po Imamie al-Buchari, uważany jest za najbardziej wybitnego w dziedzinie Hadisów. Podobnie jak Imam Buchari, Imam Muslim także w bardzo wczesnym wieku zaczął studiować hadisy, a następnie udał się do Shâm (dzisiejszy Liban, Syria i Jordania), Iraku, Hidziâz (dzisiejsza Arabia Saudyjska) oraz do Egiptu.

Osoby od których zdobywał wiedzę to między innymi: Imâm al-Buchârî, Imâm Ahmad oraz Imâm Ibn Abî Shaybah (rahimahumullâh). Miał także wielu uczniów, wśród nich Imâm at-Tirmidhî i Imâm Ibn Abi Hâtim (rahimahumullâh).

Imâm Muslim zebrał hadisy w księdze al-Musnad as-Sahîh która później zyskała sławę jako Sahîh Muslim. Zawiera ona 9200 hadisów, i jest, według wielu uczonych, najbardziej wiarygodną księgą po Sahîh al-Bukhârî. Nasz Imâm, Muslim bin Hadźdźâdź zmarł w swoim ojczystym mieście w miesiącu Radziab, 261 roku hidźrah.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
\w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m