podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Tatarzy Polscy

© Materiay na temat tatarów oraz zdjęcia pochodzą z
http://www.key.net.pl/firmy/tatary/
i są własnością autora

Przybysze ze Złotej Ordy

Tatarzy spod Sokółki i Krynek

Tatarzy polscy w XIX i XX w.

Zdjęcia z Polskiego Orientu

Ze stepów Mongolii, poprzez Krym, Ukrainę - daleka droga wiodła Tatarów na polską ziemię. Ich pierwsze pojawienie się w naszym kraju w XIII wieku miało wszelkie znamiona kataklizmu. Niosło ze sobą grozę, nieszc zęścia i morze łez. A potem, w ci ą gu wieków, wielu z tych wojowników osiadło w Rzeczypospolitej. Nie tylko pobudowali tu swoje domy i wsie, wznieśli meczety i założyli cmentarze, ale nierozerwalnie wrośli w miejscowe społeczności, z którymi potrafili współistnieć, zachowując jednocześnie swoją wiarę. Przez wieki, aż do czasów najnowszych, tworzyli grupę bardzo lojalną wobec kraju o odmiennych wartościach kulturowych i religijnych. Z najeźdźców stali się najgorętszymi patriotami nowej ojczyzny. Ta przemian a nie była czymś powierzchownym, koniunkturalnym, ale dotknęła najgłębszych pokładów tatarskiej duszy. Selim Chazbijewicz pisze:

Obszar między Sokółką a Kruszynianami to nie tylko unikalne w dzisiejszej Polsce ślady Orientu. To także teren o wspaniałych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych: urozmaicona rzeźba terenu Wzgórz Sokólskich i Pagórków Nadwisłockich, malow nicza dolina Nietupy, przepiękna Puszcza Knyszyńska, widoczne na każdym kroku ślady współżycia różnych ludów, wyznawców wielu religii...

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
\w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m