islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Szeich Bin Bâz na temat Ichwan Muslimîn [Bractwo Muzułmańskie]

Autor: Imâm Abdul-Azîz bin Abdullaah bin Bâz (Rahimahullaah)
Źródło: [www.binbaz.org]
Na angielski tłumaczył: Abu Sumayyah Aqeel Walker
Tłumaczenie na polski: Abu Anas bin Marian

Pytanie: Ruch "Al-Ikhwaan ul-Muslimûn" pojawił się w Królestwie (Arabii Saudyjskiej) jakiś czas temu, i stał się wyraźnie aktywy wśród uczniów [tulâb-ul-ilm]. Co pan uważa o tym ugrupowaniu? I do jakiego stopnia zgodna z Sunną i z Dżamâ'ah jest ich metodologia [manhadź]?

Odpowiedź: Ruch, "Al-Ikhwaan ul-Muslimûn", został skrytykowany przez ludzi wiedzy którzy się w tym specjalizują ponieważ nie są aktywni w wezwaniu do Tauhîdu [Jedności] Allâha, odpieraniu szirk oraz innowacji. Posiadają konkretne metody które stają się wadliwe ze względu na ich brak aktywności we wzywaniu do Allâha, oraz braku nawoływania do właściwej 'Aqîdah (wiary) na której znajduje się Ahlus-Sunnah wal-Dżamaa'ah. Obowiązkiem jest zatem aby Ikhwaan ul-Muslimûn przywiązywali większą wagę do Salafi dauah i wezwania do Tauhîdu. Muszą poświęcić uwagę odpieraniu kwestii takich jak czczenie grobów, przywiązania do zmarłych, szukania pomocy u zmarłych, takich jak Al-Husayn, Al-Hasan, czy Al-Badawî, i innym tego typu rzeczom. Muszą bardziej troszczyć się o tą podstawową zasadę.

Muszą troszczyć się o znaczenie Laa ilaaha illallaah (nic nie jest warte czci prócz Allâha), która jest podstawą religii. Pierwszą rzeczą do której Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) nawoływał w Mekce było at-Tauhîd. Wzywał on do znaczenia Laa ilaaha illallaah.

Z tego powodu wielu uczonych skrytykowało Ikhwaan ul-Muslimûn. Skrytykowali ich za brak aktywności w wezwaniu do Tauhîdu, wykonywania aktów religijnych tylko i wyłącznie dla Allâha, za brak odpierania tego co do religii zostało dodane przez ignorantów, z rzeczy takich jak przywiązanie do zmarłych, poszukiwanie ich wsparcia, składania im przysiąg i ofiar co jest Shirk-ul-Akbar (przypisywanie współtowarzyszy Allâhowi). Uczeni także krytykują ich za brak troski o sunnę; podczas gdy Sunnę należy naśladować. Brakuje im także troski o Szlachetne Hadisy (tj. studiowanie i wdrażanie w życie hadisów), oraz tego za czym podążali Salaf z naszej Ummy w kwestii szari`ah. Istnieją także inne rzeczy za które wielu braci ich krytykuje. I prosimy Allâha aby im pomógł, wsparł ich poprawił ich sprawy.

 

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m