islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Różne rodzaje innowacji

Opracował: Abu Anas ibn Marian

1.    Definicja bid`ah. 

Imâm asz-Szâtibî (zm. 790H - rahimahullâh) powiedział,
"Nowo wymyślona droga w religii, która podobna jest do Szari`ah, poprzez którą człowiek pragnie przybliżyć się do Allâha, która nie jest poparta autentycznymi dowodami - ani w podstawach ani w sposobie w jaki jest wykonywana." (al-I`tisâm, 1/37)

Szeich Muhammad ibn Sâlih al-`Uthaymîn (rahimahullâh) powiedział:
"Według szari`ah, bid`ah definiowana jest jako 'Czczenie Allaha w sposób jaki nie został przepisany przez Allaha.' Można też powiedzieć, 'Czczenie Allaha w inny sposób niż Prorok i jego prawowierni następcy (al-khulafâ ar-râszidûn).' Pierwsza definicja jest na podstawie wersetu (znaczenie):

»Czy oni mają takich współtowarzyszy, którzy uczynili dla nich prawem w religii to, na co nie pozwala Bóg?«(Surah asz-Szûrâ, 42:21) 

Druga definicja jest na podstawie hadisu Proroka (sall allahu `alejhi ła sallam):

"Nalegam abyście się trzymali mojej drogi (Sunnah), i drogi prawowiernych następców (al-khulafa ar-râszidûn), którzy nastąpią po mnie. Trzymajcie się tego mocno[1], i wystrzegajcie się nowo wymyślonych rzeczy." 

Zatem każdy kto czci Allaha w sposób jaki nie został przepisany przez Allaha, i nie jest zgodny z drogą Proroka (sall allahu `alejhi ła sallam) i jego prawowiernych następców (al-khulafa ar-râszidûn) jest innowatorem, bez względu na to czy ta nowa `ibâdah dotyczy Imion i Atrybutów Allaha, czy też Jego praw. 

Jeśli zaś chodzi o zwykłe sprawy związane z tradycją i zwyczajem, to nie są one zwane bid`ah (innowacją) w islamie, nawet jeśli można je tak nazwać lingwistycznie. Nie są one jednak innowacją w sensie religijnym, i nie są one tym przed czym przestrzegał nas Prorok (sall allahu `alejhi ła sallam). 

I nie ma także nic takiego w Islamie, co nazywa się bid`ah hasanah (dobra innowacja)." (Madżmû Fatâwa Ibn `Uthaymîn, tom. 2, str. 291) 

2. Różne kategorie innowacji

Bid`ah dzieli się na dwie kategorie: 

1. Bid`ah która jest niewiarą (kufr)
2. Bid`ah która nie jest niewiarą

Szeich Hâfidh al-Hukami (rahimahullâh) powiedział:
"Innowacja, która jest niewiarą, to taka gdy człowiek zaprzecza kwestii co do której istnieje konsensus (idżmâ') uczonych, która jest dobrze znana, i co do której żaden muzułmanin nie ma usprawiedliwienia by nie wiedzieć - jak np. zaprzeczenie czegoś co jest obowiązkowe, uczynienie czegoś co nie jest obowiązkowe obowiązkiem, uczynienie czegoś co jest harâm (zakazane) halâl (dozwolone), lub uczynienie czegoś co jest halâl (dozwolone) harâm (zakazane); lub [fałszywe] wyobrażenia o Allahu, Jego Wysłanniku i Jego Księdze podczas gdy są wolni od tego, bez względu na to [czy wyobrażenia te] związane są z zaprzeczeniem[2] czy też potwierdzeniem[3] - ponieważ jest to niewiarą w Qur`ân oraz w przesłanie z którym Allah, Wzniosły i Błogosławiony zesłał Proroka Muhammada (sall allahu `alejhi ła sallam). 

Przykładem może być innowacja Dżahamiyyah, którzy zaprzeczyli Atrybutom Allaha; lub wprowadzili ideę, że Koran został stworzony; lub wyobrażenie, że niektóre z Atrybutów Allaha zostały stworzone; lub innowacja Qadariyyah  którzy zaprzeczyli wiedzy i czynom Allaha; lub innowacja Mudżassimah którzy upodobnili Allaha do Jego stworzenia... itp. 

Drugim rodzajem - czyli innowacja, która nie stanowi niewiary - jest coś co nie wskazuje na odrzucenie Koranu, ani niczego z czym zostali posłani Wysłannicy Allaha. 

Przykładem są innowacje (władców) Marwâni (które zostały odparte przez najwspanialszych z spośród sahabah, lecz mimo to nie uznali ich za niewiernych a ani też nie zaniechali złożenia im przysięgi wierności (bay`ah) z tego powodu), jak na przykład odwlekanie niektórych modlitw na koniec [dozwolonego] czasu, głoszenie kazania świątecznego (`Îd khutbah) przed modlitwą świąteczną, głoszenie kazania na siedząco w piątki, itp." (Ma`âridż al-Qubûl, 2/503-504) 

przeczytaj także:
Każda innowacja jest zbłąkaniem
Dogłębne opracowanie poruszające problem innowacji w Islamie
Szeich Sâlih al-Fauzân 21 str / A4 (296 Kb)


[1] Dosłownie: 'zagryźcie zębami trzonowymi.'

[2] Np. jeśli ktoś przeczy Atrybutom Allâha które zostały potwierdzone przez Allâha lub Jego Posłańca. (przyp. Abu Anas) [ więcej Jak należy rozumieć Atrybuty Allaha? ]

[3] Np. jeśli ktoś potwierdza atrybuty których ani Allâh ani Jego Posłaniec nie potwierdzili. (przyp. Abu Anas)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m