islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Al-Israa wal Miradź

Świętowanie dnia, lub nocy zwanej al-Israa wal Miradź w której Prorok Muhammad został wzniesiony w zaświaty[1], jest innowacją która rozprzestrzeniła się wśród wielu muzułmanów.

Szeich Ibn Baaz powiedział na ten temat:

"Data w której odbyła się al-Israa i al-Mi'raadź nie została potwierdzona w żadnym autentycznym hadisie. Ani w miesiącu Radziab ani w żadnym innym miesiącu. Wszystko to co zostało przekazane na temat daty al-Israa i al-Mi'raadź, uznane zostało przez uczonych w dziedzinie hadisów jako nie autentyczne. Zaprawdę, ogromną mądrością Allaha jest to, że ludzie zapomnieli o dacie tego wydarzenia. Niemniej jednak, nawet jeżeli data ta byłaby potwierdzona, nadal nie byłoby dozwolone muzułmanom wybierać tej nocy spośród innych nocy, wykonując jakiekolwiek akty czci. Nie byłoby też dozwolone Muzułmanom świętować tego dnia, ponieważ ani Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) ani jego towarzysze nie świętowali tego dnia, ani też nie wyróżniali go, wykonując jakiekolwiek specyficzne akty czci.

Jeżeli celebracja tej nocy byłaby dozwolona, Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) poinformowałby o tym ludzi słownie, lub pokazałby im."
(Szeich `Abdul-`Aziiz Ibn Baaz: 'Madźmuu' Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah' - Tom 1, str. 188; 'al-Bid'u wal-Muhdathaat wa maa laa asla lahu' - str. 588)

Więcej na ten temat w języku angielskim na stronie: www.fatwa-online.com


[1] Allah objawił w Koranie:

»Chwała Temu, który przeniósł Swojego sługę (Muhammada) nocą z Al-Masdzid-al-Haram (Meczetu świętego w Mekce) do Al-Masdzid-al-Aqsa (meczetu w Jerozolimie), którego otoczenie pobłogosławiliśmy, aby mu pokazać niektóre Nasze znaki. Zaprawdę, On jest Słyszący, Widzący!« (Surah al-Israa, 17:1) Następnie Allah zabrał Proroka do niebios, gdzie spotkał innych Proroków i Wysłanników, poczym przywrócił go z powrotem na ziemię.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m