islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Święta i naleciałości

źródło:
[www.fatwa-online.com]
z angielskiego tłumaczył: abu anas

Kalendarz Muzułmański oparty jest na podstawie księżycowych miesięcy, mający 29 lub 30 dni (na podstawie ujrzenia nowiu księżyca). Początkiem jego jest rok w którym Hidźrah (migracja) została dokona przez muzułmanów z Mekki do Medyny.

Przedstawione poniżej są ważne daty dla wszystkich Muzułmanów. Podane są także zwyczaje wielu Muzułmanów na świecie, którzy wytyczyli poszczególne daty z historii Islamu jako dni świąteczne, dni celebracji i czci. Naszą intencją było zbadanie tych dat i wydanie Fatûah na ich temat.

Staraliśmy się aby ta lista jak najbardziej wszechstronna, niemniej jednak, jeżeli ktokolwiek zna inne daty które ominęliśmy, prosimy o poinformowanie nas abyśmy mogli je tutaj dodać, ûa Dziazaa-Kumullaahu Kheir.


1 - Muharram

> Dnia 9 i 10 lub 10 i 11 - S U N N A H
Post zalecany

> Dnia 10 - I N N O W A C J A
Składanie ofiary tego dnia


2 - Safar

> Dnia 6 - I N N O W A C J A
Składanie ofiary tego dnia


3 - Rabi' al-Aûûal

> Dnia 12 - I N N O W A C J A
Obchodzenie dnia urodzin Proroka Muhammada ()


4 - Rabi' ath-Thaani / al-Aakhir

>


5 - Dziumaada al-Uulaa

>


6 - Dziumaada ath-Thaaniyah / al-Aakhirah

>


7 - Radziab

> Dnia 1 do 30 - I N N O W A C J A
Wzmożone oddawanie czci tylko dla tego że jest to miesiąc Radziab

> Dnia 26 - I N N O W A C J A
Świętowanie podróży nocnej (Miradź) Proroka Muhammada () z al-Quds (Jerozolimy), i stamtąd do nieba

> Dnia 27 - I N N O W A C J A
Składanie ofiary tego dnia, następnie spędzanie nocy na dobrowolnej modlitwie


8 - Sza'baan

> Dnia 15 - I N N O W A C J A
Post podczas dnia Dnia oraz spędzenie nocy na dobrowolnej modlitwie (tak zwana "szabbi baraat")


9 - Ramadhaan

> Dnia 1 do 30 - F A R D H / W A A J I B (obowiązkowe)
Post

> Dnia 1 do 30 - S U N N A H
'Umrah zalecana jednokrotnie, któregokolwiek Dnia

> Dnia 17 (Bitwa Badr) - I N N O W A C J A
Zbieranie się w Meczecie w nocy aby recytować Surah Yaasiin

> Dnia 27 - I N N O W A C J A
Świętowanie nocy w oczekiwaniu Laylatul-Qadr (Noc Mocy)


10 - Shaûûaal

> Dnia 1 - F A R D H / W A A J I B
`Id al-Fitr (święto po zakończeniu Ramadanu)

> Dnia 2 do 30 - S U N N A H
Post zalecany przez którekolwiek sześć Dni

> Dnia 15 - I N N O W A C J A
Składanie ofiary tego dnia


11 - Dhul-Qi'dah

>


12 - Dhul-Hijjah

> Dnia 1 do 9 - S U N N A H
Post zalecany

> Dnia 10 - F A R D H / W A A J I B
`Id al-Adhhaa (święto ofiarowania)

Dla osób które robią Hadź:

> Dnia 8 do 13 - F A R D H / W A A J I B (obowiązkowe, raz w życiu)
Odprawianie rytuałów Hadź

Przez cały rok

> Każdego  poniedziałku i czwartku - Post zalecany

> Dnia 13, 14 i 15 każdego miesiąca - Post zalecany

> Co drugi dzień każdego miesiąca - Post dozwolony (tak zwany post Proroka Dawida ('alayhis-salaam))

> W dniu urodzin kogokolwiek - nic konkretnego nie jest zalecane

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m