islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Liczbowe cudy w Koranie - Ostrzeżenie!!!

Przytoczył Abu Omar
Komentarz i przypisy: Abu Anas ibn Marian

Na jednej z polskich stron o islamie znalazłem artykuł "liczbowe cuda w Koranie". Dość często ostatnio mówi się o tych "cudach". We wszystkich artykułach i książkach, które widziałem było pełno kłamstw. Jedna z tych książek jak się okazało była napisana przez nie Muzułmanina podającego się za arabskiego Muzułmanina!

Czytając artykuł o tych cudach na owej stronie, zdecydowałem się sprawdzać wszystkie te "cudy" i tak jak się spodziewałem wszystkie dane okazały nie prawdziwe.

Oto dane umieszczone na tamtejszej stronie:

Cytat:

 1. Słowo modlitwa zostało wymienione w Kuranie 5x i taka jest ilość modlitw które należy się pomodlić każdego dnia.
 2. Słowo mężczyzna zostało wymienione 24x , również słowo kobieta zostało wymienione 24x.
 3. Słowo miesiąc zostało wymienione 12x czyli liczba miesięcy w roku.
 4. Słowo dzień zostało wymienione 365x liczba dni w roku.
 5. Słowo Anioły zostało wymienione 13x słowo szatan 13x.
 6. Słowo Raj zostało wymienione 77x , jak również słowo Piekło 77x.

A oto wyniki sprawdzone przeze mnie, uzyskane komputerowo (statystyka słów):

 1. Słowo modlitwa zostało wymienione w Kuranie 87x (nie 5x).
 2. Słowo mężczyzna zostało wymienione 66x (nie 24x), słowo kobieta zostało wymienione 53x jako słowo nisa', 25x jako emra'a (nie 24x).
 3. Słowo miesiąc zostało wymienione 21x (nie 12x).
 4. Słowo dzień zostało wymienione 377x (nie 365x) i dodatkowo 365 dni to nie jest liczba dni roku muzułmańskiego "hidżri".
 5. Słowo Anioły zostało wymienione 74x (nie 13x) a słowo szatan 78x (nie 13x).
 6. Słowo Raj zostało wymienione 185 x (nie 77x), a słowo Piekło 174x (nie 77x).

Ostrzegam więc wszystkich Muzułmanów w Polsce aby spraw wiary i 'aqidah nie traktować w taki sposób.

Allah (subhanahu ła ta`ala) krytykował w Kuranie Chrześcijan i Żydów, że zbudowali swą wiarę na domniemaniach, niepewności i naśladowaniu innych. Jest więc grzechem aby naszą wiarę budować na nie sprawdzonych dowodach i rozpowszechniać je.

Allah (subhanahu ła ta`ala) rzekł w Koranie co w tłumaczeniu na język polski oznacza:

»A każdy kto wzywa, obok Boga, jakiegoś innego ilah [1] , nie mając na jego istnienie żadnego dowodu, ten musi zdać rachunek u swego Pana! Zaprawdę, niewierni nie będą szczęśliwi.« (Surah Al-Mu'minuun, 23:117)

»Oni mówili: Nikt nie wejdzie do raju (dżennah), prócz wyznawców judaizmu lub chrześcijan. Takie są ich pragnienia. Powiedz: "Przytoczcie wasze dowody, jeśli jesteście prawdomówni."« (Surah Al-Baqarah, 2:111)

»Oni znaleźli swoich ojców, dhalin (w błędzie wiary); i poszli szybko ich śladami. A przed nimi zabłądziła większość dawnych przodków.« (Surah As-Saffat, 37:69)

»Podobnie nie wysłaliśmy przed tobą (Muhammedzie) ostrzegającego do żadnego miasta (ludzi), żeby nie powiedzieli jego mieszkańcy, żyjący tam w dobrobycie: "Zaprawdę, znaleźliśmy naszych ojców w pewnej społeczności religijnej i postępujemy ich śladami" Posłaniec powiedział: "A jeżeli przyniosę wam lepsze przewodnictwo niż to, które znaleźliście u waszych ojców" Oni powiedzieli: "Zaprawdę, nie wierzymy w posłannictwo, z którym zostaliście posłani."« (Surah Az-Zukhruf, 43:23)

»A kiedy się im mówi: "Przychodźcie do tego, co Bóg zesłał Posłańcowi," oni mówią: "Wystarczy nam, to, co nasi ojcowie naśladowali." Czyżby? Pomimo, że ich ojcowie nic nie wiedzieli i nie byli prowadzeni drogą prostą.« (Surah al-Ma'idah, 5:104)

Komentarz

Podobnie w roku 1974, niejaki Rashad Khalifa (Egipcjanin mieszkający w USA) stwierdził że Surah al-Muddaththir (74, ayat 30) w której Allah objawił: »Nad nim czuwa dziewiętnastu«, [2] jest cudem numerycznym Koranu.

Obliczał i udowadniał przeróżne rzeczy, na podstawie liczby 19, np. 114 sur w Koranie = 19*6, 6346 wersetów = 19*334, słowo Allah pojawia się w Koranie 2698 razy = 19*142, i tak dalej i tak dalej...

Obliczenia te okazały się błędne, co spowodowało że Rashad Khalifa zmuszony był odrzucić niektóre słowa w Koranie, a nawet jeden cały werset, aby jego obliczenia się zgadzały. Następnie na podstawie swej fałszywej ideologii utworzył sektę, zwaną "poddani", czy "submitters" lub "19'ers", siebie samego ogłosił zaś Wysłannikiem Allaha.

Kilka lat później nijaki Muhammad Isa, przejął tę ideę i także stworzył kult wokół własnej osoby. Dzisiaj owy Muhammad Isa nie podaje się już za muzułmanina, lecz mówi że jest Black Hebrew, nosząc imię Rabbuni Yshua. [ » więcej na temat tej sekty w jęz. angielskim]

Tak więc tłumaczenie Koranu według własnych poglądów jest błądzeniem, a błądzenie odchodzi od drogi prostej, niech Allah ta`ala nas przed tym uchroni. I czy ktokolwiek może wiedzieć więcej na temat Koranu niż Wysłannik, sal allahu alejhi ła sallam? Skoro on nas o tym nie poinformował, to trzymajmy się z daleka od spekulacji. A`ishaa (radi allahu `anha) powiedziała do Masruq'a:

"Ktokolwiek mówi ci że Muhammad zatrzymał w tajemnicy cokolwiek z tego co mu zostało objawione, ten kłamie." (Bukhari, Muslim, Tirmidhi i inni)

A Prorok Muhammad, sal allahu `alejhi ła sallam powiedział:

"...Najbardziej wiarygodna mowa to Księga Allaha. Najlepsza droga to droga Muhammada. Najgorsze rzeczy to nowości [w sprawach religii], a każda nowość to innowacja, każda zaś innowacja jest zbłąkaniem a każde zbłąkanie jest w Ogniu." (Sahih, Przekazał an-Nasaa'ii (3/188))

Tak więc niech Allah ta`ala trzyma nas z daleka od wszelkich innowacji i uchroni przed zbaczeniem z drogi prostej.


[1] Słowo Ilah oznacza wszystko to co ludzie czczą, czy są to tak zwani święci, prorocy, anioły czy też bożki i bałwany.

[2] Werset ten w kontekście brzmi

»Ja narażę go na palenie się w ogniu - sakkar. A co ciebie pouczy, co to jest sakkar? On niczego nie zostawia i niczego nie oszczędza, palący na czarno skórę. Nad nim czuwa dziewiętnastu. Uczyniliśmy stróżami ognia tylko aniołów. Uczyniliśmy taką ich liczbę tylko po to, aby doświadczyć tych, którzy nie uwierzyli; aby przekonali się o prawdzie ci, którym została dana Księga; aby powiększyła się wiara tych, którzy uwierzyli; aby nie wątpili ci, którzy otrzymali Księgę, oraz wierni; aby powiedzieli ci, w których sercach tkwi choroba, oraz niewierni: "Jaki Bóg chciał dać przykład przez to?" W ten sposób Bóg prowadzi w zabłądzenie, kogo chce, i On prowadzi drogą prostą, kogo chce. Nikt nie zna wojsk twego Pana, jak tylko On. To jest tylko przypomnienie dla ludzi.« (Surah al Muddathir, 74:26-31)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m