islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Mauliid - obchodzenie urodzin Proroka

na podstawie:
Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa. - Volume 3, Page 6, Question 1, Fatwa No. 7136
The Permanent Committee for Islaamic Research and Fataawa
opracował: abu anas

 

Istnieją muzułmanie któzy obchodzą dzień urodzin Proroka (sal allahu `alejhi ła sallaam) jako dzień święty. Zbierają się aby czytać tego dnia o jego (sal allahu `alejhi ła sallaam) życiu, zsyłać na niego modlitwy i solałat.

Ta praktyka jest bid`ah (innowacją w religii), gdyż Prorok (sal allahu `alejhi ła sallaam) tego nie ustalił, ani nie praktykowali tego prawowierni Khulafaa ani też żaden uczony spośród trzech pierwszych genreacji.

A Prorok (sal allahu `alejhi ła sallaam) poweidzał:

"Ktokolwiek wprowadzi cokolwiek do Islamu, co nie jest jego częścią, (jego czyn) będzie odrzucony"
(Sahih al-Bukhari:2697 / Sahih Muslim:1718)

Co więcej, praktyka obchodzenia urodzin Proroka (sal allahu `alejhi ła sallaam) jest nadgorliwością w religii i niczym innym jak naśladowaniem chrześcijan.

A Prorok (sal allahu `alejhi ła sallaam) powiedział:

"Będziecie naśladować praktyki waszych przodków, cal po calu, jard po jardzie; tak bardzo że jeżeli weszli by do nory jaszczury, wy też poszlibyście w ich ślady." Został zapytany czy chodziło mu o Żydów i Chrześcijan, na co odpowiedział: "Jeżeli nie o nich to o kogo?"
(Sahih al-Bukhari:422 / Sahih Muslim:6448)

Prorok (sal allahu `alejhi ła sallaam) powiedział też:

"Nie wychwalajcie mnie nadmiernie, tak jak Chrześcijanie względem Syna Marii (Jezusa). Zaprawdę jestem tylko sługą, więc mówcie o mnie Abdullaah ła Rasuuluh (sługa Allaha i Jego wysłannik)."
(Sahih al-Bukhari:654)

Na ten temat jest istnieją też inne Fatuah (można je sprawdzić na [ www.fatwa-online.com ]) Wszystkie zabraniają tej praktyki.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m