islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Modlitwa nocna w połowie miesiąca Sha'bân

Autor: Abû ´Ubaydah Salmân
źródło: Husn-ul-Bayân fî mâ warada fî Laylat-in-Nisf min Sha´bân, str. 4-9
Z arabskiego na szwedzki tłumaczył: Abu Mûsa al-Albâni
Ze szwedzkiego na polski tłumaczył: Abu Anas bin Marian

Imâm Abû Shâmah al-Maqdisî powiedział:
"Ibn Dihyah powiedział w swej książce 'Mâ dżâ’ fî Shahr Sha´bân': "Uczeni mówią że nie istnieje żaden autentyczny hadith mówiący o niczym konkretnym w nocy połowy [miesiąca] Sha'bân. Dlatego też, poddani Allâha, miejcie się na baczności przed kłamcami którzy opowiadają hadisy i przedstawiają je aby ukazać dobro. Korzystanie z dobra, wymaga że zostało ono przepisane przez Posłańca (sal allahu `alejhi ła sallam). Jeśli zaś okaże się że jest to kłamstwem, wykluczone jest z przepisu, a osoba która z tego korzysta służy Szatanowi."" (al-Bâ´ith, str. 127)

Imâm al-Qurtubî powiedział w swym Tafsîr (16/128):
"Nie istnieje żaden autentyczny hadith mówiący o nocy w połowie [miesiąca] Sha'bân. Dlatego też nie zważajcie na nie."

Imâm an-Nawawî powiedział:
"Te dwie modlitwy, Salât-ur-Raghâ’ib oraz w nocy w połowie [miesiąca] Sha'bân, są dwoma modlitwami innowacji. Są ohydne, złe i brzydkie. Dlatego też nie dajcie się zwieść księgom "Quwwat-ul-Qulûb" i "al-Ihyâ’." (al-Madjmû´, 4/56)

Imâm Ibn-ul-Qayyim powiedział:
"Do zmyślonych hadisów należą hadisy dotyczące wykonywania modlitwy w nocy w połowie Sha'bân." (al-Manâr al-Munîf, str. 396)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m