islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Zdemaskowanie Sufi Nakszbandi Tariqa

Autor: Al-Hidyah Colombo, Sri Lanka
źródło: www.spubs.com
Tłumaczył: Jaqub Jasiński

Wszelka cześć i chwała należy się jedynie Allahowi. Jego jedynie czcimy, prosimy o pomoc i przebaczenie, i do Niego zwracamy się ze skruchą. Szukamy schronienia u Allaha przed złem nas samych i przed nikczemnością naszych czynów. Kogokolwiek Allah (subhanahu ła ta'ala) prowadzi, ten nie może zbłądzić, a komukolwiek Allah (subhanahu ła ta'ala) pozwala błądzić tego nikt nie jest w stanie prowadzić. Świadczę że nikt nie ma prawa być czczonym oprócz Allaha, Jedynego nie mającego Sobie równych, i świadczę że Muhammed (sal allau alajhi ła sallam) jest Jego sługą i wysłannikiem; niech Allah (subhanahu ła ta'ala) go wychwala i zsyła pokój na niego, jego rodzinę, jego towarzyszów i tych którzy ich naśladują w słuszności aż do Dnia Sądu Ostatecznego. A następnie:

Ta mała publikacja jest skromną próbą aby zanalizować i ujawnić uczenia i praktyki Tariqatu-l-Nakszbandi porównując je do Chwalebnego Qur'aanu i Sunny, i jest dokonana całkowicie aby spełnić nasz obowiązek nakazywania dobra i zapobieganiu zła. Przez lata w świecie Islamu, powstało wiele odchylonych organizacji, pragnących zepsuć uczenia Islamu i przez to zwieść Muzułmanów. Jedną z najbardziej niebezpiecznych dzisiejszych organizacji jest grupa o nazwie Nakszbandi Tariqa.

Jak większość odchylonych grup, twierdzą że społeczeństwo Muzułmańskie jest nieuświadomione, więc potrzebuje Sheikha (naczelnego) który, według nich, posiada tajną wiedzę ukrytej rzeczywistości. Twierdzą także że wszystkie religijne teksty posiadają oczywiste zewnętrzne znaczenie znane wszystkim i ukryte znaczenie, znane tylko Sheikhowi. Twierdzą także że zwykli ludzie nie są zdolni kontaktować się z Allahem na własną rękę, więc potrzebują pośredniczącego (Sheicha) który zbliży ich do Allaha poprzez bezsprzeczne i bezwarunkowe posłuszeństwo wobec owego Szeicha.

Największe niebezpieczeństwo tej grupy polega na tym że, odwołując się do Islamu, starają się zniszczyć Islam wewnętrznie, daremnie próbując zgasić światło Islamu i odwrócić Muzułmanów od rzeczywistości tej religii.

Uświadamiając sobie to poważne zagrożenie spowodowane przez tą grupę, zdecydowaliśmy się aby ujawnić nieprawidłowości tej grupy. Mamy nadzieję że absurdalności, fałszywe rozumowania i ekstremalnie odchylona natura tej grupy będą zdemaskowane w oczywisty sposób dla tych którzy wpadli w jej pułapkę i mamy nadzieję że ta praca ostrzeże tych którzy jeszcze się zastanawiają czy dołączyć się to tej grupy.

W zdemaskowaniu odchylonych wierzeń tej grupy użyliśmy prostej metody:

ˇ cytaty tego co Allah (subhanahu ła ta'ala) powiedział w Qur'aanie i co Jego prawdomówny Posłaniec Muhammad (niech Pokój będzie z nim) powiedział w autentycznych Hadisah,

ˇ następnie cytaty, wierzenia lub pozycje Nakszbandi Tariqa, dotyczące tej samej kwestii, wziętej z ich własnych publikacji wydrukowanych przez `Arafat Publishing House', dodając komentarz gdziekolwiek jest on potrzebny.

Będąc szczerzy w analizie tej grupy podaliśmy nazwy książek razem z numerami stron danych cytacji.

Poprzez brak możliwości, zmuszeni byliśmy aby zająć się tylko niektórymi z poważnych kwestii związanych z wierzeniami i nauką tej grupy, które bezpośrednio przeciwstawiają się prawdziwym naukom Islamu objawionych w Chwalebnym Qur'aanie i autentycznej Sunnie.

Ta publikacja nie jest w żaden sposób całkowitą ekspozycją wszystkich odchylonych wierzeń i nauk tej grupy a wszystkie przytoczone wersety Koraniczne są tylko tłumaczeniami interpretacji Koranu.

Modlimy się aby ta niewielka publikacja pomogła zapobiec zakłopotaniu i niewiedzy które ludzie odczuwają w sprawie tej ważnej kwestii, i że będzie użyta aby uratować wszystkich szczerze szukających prawdy od wpadnięcia do Szirku.


1. WEDŁUG ISLAMU: Allaah jest Jedyną Prawdą

Allaah (subhanahu ła ta'ala) powiedział w Qur'aanie:

"Tak jest ponieważ Allaah - On jest Prawdą (al-Haqq); i ponieważ jest to On który ożywia martwych..."
(Qur'aan, 22:6)


WEDŁUG NAKSZBANDI: Aba Jazid al-Bistami jest Prawdą

Na stronie 15 książki "The Naqshbandi Way" jest napisane:

"Ktokolwiek recytuje tą Ayah, nawet jeden raz, osiągnie wysoką rangę i wielką pozycję, ... i zdobędzie to czego Prorocy i święci nie mogli zdobyć, i dojdzie do etapu Aba Jazid al-Bistami, Imama zakonu który powiedział: `Jestem Prawdą (al-Haqq).'"

Powyższa wypowiedź "Jestem Prawdą" - jest oczywistym przykładem Szirku (asocjacji) w aspekcie Imion i Atrybutów Allaaha [Tauhiid Asmaa ła-s-Sifaat - definicje terminologii podziału Tauhiidu można znaleźć w a "The Interpretation of the Meanings of the Noble Qur'an" by Hilali and Khan], ponieważ wyraz "Al-Haqq" w tej stanowczej formie jest jednym z wyjątkowych atrybutów Allaaha, i żadna stworzona istota lub rzecz nie ma w niej udziału - jeżeli nie jest poprzedzony przez prefiks `Abd znaczący "Niewolnik" lub "Sługa".

Na przykład, mistyk al-Hallaadż został publicznie wydany na śmierć jako odstępca od wiary [Murtad] ponieważ śmiał otwarcie twierdzić że jest Bogiem w jego haniebnej wypowiedzi "Ana-l-Haqq" - Jestem Prawdą.


2. WEDŁUG ISLAMU: Allaah nie dzieli się swą Władzą z nikim

Allaah (subhanahu ła ta'ala) powiedział w Qur'aanie:

"Jego (Allaaha) rozkaz, kiedy On chce uczynić coś, jest tylko aby powiedział "Bądź" [Kun] a będzie [fa jakuun]"
(Qur'aan, 36:82)

i w innym miejscu w Qur'aanie, Allaah powiedział:

"Nie posiadają opiekunów oprócz Niego (Allaha); i nikt nie ma udziału w Jego Władzy."
(Qur'aan, 18:26)

WEDŁUG Nakszbandi: Sheikh posiada udział we Władzy Allaaha

Na stronie 33 książki "Mercy Oceans - Part 1" [Oceany Miłosierdzia - Część Pierwsza], jest napisane: "Moc łali-ego [świętego] jest taka że wystarczy że powie Kun (bądź) i będzie."

Powyższa wypowiedź jest następnym przykładem Szirku (asocjacji) w aspekcie Władzy Allaaha [Tałhiid Rubbubija], ponieważ Islamska zasada Władzy Allaaha opiera się na tym że żadna stworzona istota nie może mieć udziału w atrybutach Allaha lub bezmiernych cechach, i jakakolwiek próba aby przypisać Boskie atrybuty stworzeniu nazywana jest Szirkiem (asocjacją), czyli antytezą Tałhiidu [monoteizmu według zasad Islamu, opartego na Qur'aanie, Sunnie tak jak rozumiany był w pierwszych trzech generacji Islamu - Proroka, Sahaba, Tabi'iin i Tabi Tabi'iin].


3. WEDŁUG ISLAMU: Nie jest to możliwe aby osiągnąć rangę Proroków lub ich Towarzyszy [Sahaba]

Prorok Muhammad (niech Pokój będzie z nim) powiedział w dobrze znanym Hadith że:

"Najlepszymi z ludźmi są ci żyjący w mojej generacji [Sahaba], następnie ci którzy po nich następują [Tabi'iin], a następnie ci którzy następują po nich [Tabi Tabi'iin]..."
(Sahiih Bukhaarii, Tom 5, Hadith #3)

WEDŁUG NAKSZBANDI: Pewne osoby zdolne są osiągnąć rangę wyższą niż Prorocy lub ich Towarzysze.

Na stronie 1 książki "The Nakszbandi Way" jest napisane:

"Nasz mistrz Sheikh mówi że osoba której uda się działać według tych zasad w naszej erze, osiągnie to czego poprzednie generacje nie osiągnęły ... ten kto osiągnie wywyższony etap i wielką rangę, taką rangę którą sami Prorocy i Towarzysze nie potrafili osiągnąć."

Na stronie 4 książki `the Naqshbandi Way' jest napisane:

"Szczególnie ci którzy utrzymują Sunnę Proroka, osiągną specjalne pozycje które nie były otwarte dla poprzednich narodów - nawet Towarzyszy Proroka."

To odchylone twierdzenie - aby osiągnąć rangę którą Prorocy nie mogli osiągnąć - jest głównym oszustwem Nakszbandija, z czym każdy Muzułmanin, nawet z najprostszą wiedzą o Islamie, się zgodzi. Jeśli chodzi o Towarzyszy (radija-llaahu 'anhum - niech Allaah będzie zadowolony z nich) to Prorok (niech Pokój będzie z nim), w Hadith przekazanym przez Anas bin Maalik (radija-llaahu 'an), powiedział:

"Po mnie, zobaczycie że inni dostaną priorytet zamiast was, więc bądźcie cierpliwi aż mnie spotkacie."
(Sahiih Bukhaarii, Tom 5, Hadith #137)

On (niech Pokój będzie z nim) także powiedział o swych Towarzyszach (radija-llahu 'anhum):

"Przysięgam na Tego w Którego ręce jest moja dusza, nawet gdyby ktoś wydał wartość [góry] Uhud lub [innych] gór w złocie, nie osiągnie ich czynów."
(Sahiih Bukhaarii)


4. WEDŁUG ISLAMU: Allaah jest nad niebiosami [a jest "wszędzie" lub "najbliższy" poprzez swoją bezgraniczną wiedzę a nie dosłownie - "Szarhu-l-'Aqiidati-l-Łasitijja"]

Allaah (subhanahu ła ta'ala) powiedział w Qur'aanie:

"Czy czujecie się bezpieczni, że On (Allaah), który jest nad niebiosami, nie spowoduje aby ziemia was nie pochłonęła?"
(Qur'aan, 67:16 [zobacz także 7:54, 10:3, 13:2, 20:5, 25:59, 32:54, 57:4, 67:17])

W długim Hadisie w Sahiih Muslim, przekazane jest że towarzysz [Sahabi] Mu'ałija ibn al-Hakam, (radija-llahu 'an) uderzył swoją niewolnicę która opiekowała się jego owcami, i przez to poszedł do Proroka (salla-llaahu 'alaihi ła sallam) i zapytał się co powinien uczynić jako pokutę za uderzenie jej. Prorok (niech Pokój będzie z nim) odpowiedział, "Przyprowadź ją do mnie', więc Mu'ałija przyprowadził ją do Proroka (niech Pokój będzie z nim). Prorok (niech Pokój będzie z nim) następnie ją zapytał, "Gdzie jest Allaah?" a ona opowiedziała "Nad Niebiosami" ["Fi-s-Samaa" - "fi" może oznaczać "w" lub "nad" w języku arabskim, ale w tym kontekście oznacza "nad", ponieważ Allaah, 'Azza ła Dżall, nie może być objęty przez jakiekolwiek z jego stworzeń - "Szarhu-l-'Aqiidati-l-Łasitijja"], następnie Prorok (niech Pokój będzie z nim) zapytał ją, "Kim jestem?" a ona odpowiedziała, "Jesteś Posłańcem Allaaha", więc Prorok (niech Pokój będzie z nim) powiedział, "Uwolnij ją, albowiem jest ona prawdziwą wierzącą [Mu'mina]."
(Sahiih Muslim, Tom 1, Hadith #1094)


WEDŁUG NAKSZBANDI: Allaah jest wszędzie [dosłownie, albowiem nie-Islamskie koncepcje takie jak "Łahdatu-l-Łudżud" (Jedność Rzeczywistości, czyli Allaah jest wszędzie i wszystkim) są przyjęte przez Sufi-tów takich jak Ibn 'Arabii al-Haatimii, lub "huluul" czyli inkarnacja którą al-Husajn ibn Mansuur al-Hallaadż przypisywał sobie - "The Reality of Sufism", by Shaykh Muhammad ibn Rabee ibn Haadee al-Madkhalee]

Na stronie 13 książki "Haqiqat ul Haqqani" jest napisane,

"Allaah Wszechmocny jest wszędzie ale szczególnie w Baitullaa [Domie Allaaha - K'aba w Mecce], albowiem On sam nazwał go `domem Allaaha.' Aby coś było nazwane domem Pana, Pan domu musi być w nim."

Ta koncepcja że Allaah jest wszędzie jest nie Islamska, co potwierdzają powyższe Koraniczne wersety i autentyczne Hadith. Właściwie, gdyby Allaah był wszędzie to nie byłoby to potrzebne aby Prorok (salla-llaahu 'alaihi ła sallam) wzniósł się przez siedem niebios w nocy Mi`raadż aby spotkać Allaaha - byłby on w bezpośredniej obecności Allaaha w swym własnym domu.


5. WEDŁUG ISLAMU: Nikt nie posiada wiedzy [kiedy] Dzień Ostateczny [nastąpi] oprócz Allaaha

Allaah (subhanahu ła ta'ala) powiedział w Qur'aanie:

"Zaprawdę, wiedza o Godzinie jest (tylko) z Allaahem."
(Qur'aan, 31:33)

I według dobrze znanego Hadith, w którym Anioł Dżibriil (`alaihi-s-salaam) przybył w formie człowieka, cytujemy tą część Hadith która jest związana z tą sprawą: po zapytaniu o Islaamie, Imaanie i Ihsaanie, Anioł Dżibriil (`alaihi-s-salaam) zapytał Proroka Muhammada (niech Pokój będzie z nim), "Więc powiedz mi o Godzinie (czyli Dniu Ostatecznym)." Prorok Muhammad (sallallaahu `alaihi ła sallam) odpowiedział, "Ten który został zapytany wie o tym nie lepiej niż ten który zadał to pytanie."
(Sahiih Muslim, Tom 1, Hadith #4)

WEDŁUG NAKSZBANDI: Szeikh posiada wiedzę [kiedy] Dzień Ostateczny [nastąpi]

Na początku strony 19 książki "Mercy Oceans - part one" [Oceany Miłosierdzia - Część Pierwsza], jest napisane:

"Te znaki wskazują że Dzień Ostateczny zbliża się i jest już niedługo ...doświadczymy tego wielkiego zdarzenia za około dwa lata."

Powyższa książka (Mercy Oceans) została opublikowana w 1987, lecz Dzień Ostateczny jeszcze nie nastąpił. Jak było by to możliwie gdy Allaah ogłosił w Qur'aanie:

"Powiedz: Nikt w niebiosach i na ziemi nie zna niewidzialnej [rzeczywistości] oprócz Allaaha."
(Qur'aan, 27:65)


6. WEDŁUG ISLAMU: Wierni i niewierni nie są równi

Allaah (subhanahu ła ta'ala) powiedział w Qur'aanie:
"Przykład tych dwóch grup (wiernych i niewiernych) jest jak niewidomy i głuchy w porównaniu do widzącego i słyszącego. Czyż oni mogą być do siebie podobni? Czy więc nie będziecie zważać?"
(Qur'aan, 11:24)

WEDŁUG NAKSZBANDI: Wierni i niewierni są równi

Na stronie 12 książki "the Naqshbandi Way", jest napisane:

"Allaah nie rozróżnia pomiędzy niewiernym i faasiq (grzesznikiem) lub pomiędzy wiernym i Muzułmaninem. Tak naprawdę, są oni wszyscy Jemu równi."

Ponadto, na stronie 16 tej samej książki jest napisane: "Allaah nie rozróżnia pomiędzy kaafir lub hipokrytą, a pomiędzy świętym lub Prorokiem."


7. WEDŁUG ISLAMU: Nie ma pośredniczącego pomiędzy Allaahem a człowiekiem

Allaah (subhanahu ła ta'ala) powiedział w Qur'aanie,

"I kiedy Moi niewolnicy pytają się ciebie (O Muhammadzie) o Mnie, więc (odpowiedz im), zaprawdę Jestem blisko ich (poprzez swoją Wszechwiedzę), I odpowiadam prośbom i modlitwom kiedy Mnie wzywają."
(Qur'aan, 2:186)

WEDŁUG NAKSZBANDI: Szeikh jest pośredniczącym pomiędzy Allaahem i człowiekiem

Na stronie 23, książki Haqiqat ul Haqqani jest napisane:

"Jeśli Mołlana Szeikh Nazim nie był pomiędzy nami i Sejjidina Mahdi (Alai), lub pomiędzy nami a Świętym Prorokiem Muhammadem (Sal), lub pomiędzy nami i Allaahem Wszechmocnym, nikt by nie był zdolny aby dostać się do Boskiej wiedzy... tak jest ponieważ Mołlana Szeikh Nazim jest pośredniczącym pomiędzy nami a tymi pozycjami."

Powinno być to oczywiste że praktyka i wiara w posiadanie pośredniczących pomiędzy człowiekiem a Bogiem jest pogańską tradycją, pożyczoną bezpośrednio z innych religii takich jak Chrześcijaństwo w którym jest przyjęte że pastor lub ksiądz jest pośredniczącym pomiędzy człowiekiem i Bogiem, przez co spowiadanie grzechów jest dokonane przez nich a nie bezpośrednio do Boga.


8. WEDŁUG ISLAMU: Nie ma pośredniczącego pomiędzy Allahem a człowiekiem w Dniu Ostatecznym

Adi bin Hatim (radhiallaahu `anhu) przekazał że Posłaniec (niech Pokój będzie z nim) powiedział:

"Nie ma z pośród was nikogo z którym jego Pan nie będzie mówił bez pośredniczącego pomiędzy nim a jego Panem."
(Sunan Ibn Maadża, Tom 1, Hadith #185)

WEDŁUG NAKSZBANDI: Szeikh będzie pośredniczącym pomiędzy człowiekiem i Allaahem w Dniu Ostatecznym

Na stronie 11 książki "Haqiqat ul Haqqani" jest napisane:

"Kiedy osoba bierze Bayyat od Mołlana, Mołlana będzie z tą osobą. Nawet kiedy on będzie stał przed Allaahem Wszechmocnym też z nim będzie Mołlana, a kiedy Allaah Wszechmocny zada pytania tej osobie, Mołlana odpowie na wszystkie pytania zamiast niego."


9. WEDŁUG ISLAMU: (Aby cokolwiek się stało) dzieje się to za wolą Allaaha

Pewnego razu towarzysz Proroka (Sallallaahu `alaihi ła sallam) zakończył jego wypowiedź do Proroka (niech Pokój będzie z nim) zdaniem "Jest tak jak Allaah chce i ty chcesz." Prorok (sallallaahu `alaihi ła sallam) natychmiast poprawił go, mówiąc: "Czy robisz mnie równym z Allaahem? Powiedz: Jest tak jak sam Allaah chce."
(Przekazane przez Ahmad)

WEDŁUG NAKSZBANDI: Jest tak jak Allaah i święty chce

Na stronie 23 książki "Quthub us Sailan" która jest napisana przez lokalnego naczelnego tej grupy, jest napisane:

"Jednego poranka w gazecie, przeczytałem że rada łakf przejęła Meczet Dełatagaha poszukując naczelnego radnego w tym czasie, naczelnego komitetu jałmużny i naczelnego radnego. M.I.M. Szaukat przyszedł do mnie kilka dni później aby dowiedzieć się co by mógł zrobić w tej sprawie jako naczelny radny. Powiedziałem jemu że jeśli jest to wola Allaaha i świętego, nic nie można uczynić w jego sprawie."


10. WEDŁUG ISLAMU: Allaah włada stworzeniem

Allaah (subhanahu ła ta'ala) powiedział w Qur'aanie:

"I Allaah jest Łakil (Opiekunem) nad wszystkimi rzeczami."
(Qu'raan, 11:12)

I w innym miejscu, Allaah (subhanahu ła ta'ala) powiedział,

"On (Allaah) ustala (każdą) sprawę od nieba do ziemi."
(Qur'aan, 32:5)

WEDŁUG NAKSZBANDI: Szeikh włada stworzeniem

Na stronie 15 książki "Haqiqat ul Haqqani" jest napisane:

"Każda rzecz jaką znasz jest pod spirytualną kontrolą Sultan al Ałlija. On jest tym który włada całą ludzkością i wszechświatem. On także włada całym światem Demonów i Aniołów."

Znowu, powyższe wierzenie jest Szirk (asocjacjią) w aspekcie Władania Allaaha (Tałhiid Rububija), jak było wytłumaczone wcześniej.


11. WEDŁUG ISLAMU: Nikt nie posiada mocy aby zmienić złą sytuację oprócz Allaaha

Allaah (subhanahu ła ta'ala) powiedział w Qur'aanie,

"I jeżeli Allaah dotknie cię nieszczęściem, nikt nie może jego usunąć jak tylko On..."
(Qur'aan, 6:17)

WEDŁUG NAKSZBANDI: Szeikh posiada moc aby zmienić złą sytuację

Na stronie 26 książki "Haqiqat ul Haqqani" w drogim paragrafie jest napisane:

"Jeśli zła sytuacja ma się zdarzyć jego muriidowi, Szeikh posiada moc aby ją zmienić."


12. WEDŁUG ISLAMU: Nikt nie posiada mocy aby wprowadzić nikogo do Ogrodu lub uratować go z Piekła, oprócz Allaaha.

Prorok Muhammad (niech Pokój będzie z nim) powiedział w autentycznym Hadith:

"O Ludzie Quraysz, zabezpieczcie sobie zbawienie Allaaha (poprzez dobre czyny). Ja wam nie mogę pomóc wcale przeciwko Allahowi. O synowie Abdu-l-Muttalib, Ja wam nie mogę pomóc wcale przeciwko Allaahowi; O (mój wuju) Abbas ibn Abdu-l-Muttalib, O (moja ciotko) Safiija, Ja wam nie mogę wcale pomóc przeciwko Allahowi; O Faatima, córko Muhammada, spytaj się mnie cokolwiek chcesz, lecz wiedz że nie posiadam niczego co może ci pomóc przeciwko Allahowi."
(Sahiih Muslim, Tom 1, Hadith #402)

WEDŁUG NAKSZBANDI: Szeikh posiada moc aby wprowadzić do Ogrodu i uratować od Piekła

Na stronie 30 książki "Haqiqat ul Haqqani", w trzecim paragrafie, jest napisane:

"Szeikh nie pozwoli aby żaden z jego muriidów wszedł do piekła, ... Szeikh Nazim spowoduje że wszyscy jego zwolennicy wejdą do tego ogrodu."


13. WEDŁUG ISLAMU: Anioł śmierci wyjmie dusze umierających

Allaah (subhanahu ła ta'ala) powiedział w Qur'aanie,

"Powiedz: Anioł śmierci, który jest umieszczony nad wami, wyciągnie wasze dusze, wtedy przyprowadzeni będziecie do waszego Pana."
(Qur'aan, 32:11)

WEDŁUG NAKSZBANDI: Szeikh wyjmie dusze umierających

Na stronie 35 książki "Haqiqat ul Haqqani" pod nagłówkiem "Nie ma zadawania pytań w grobie", jest napisane:

"A jeśli chodzi o tego który jest związany z Mołlana Szeikh Nazim jako muriid, Anioł Śmierci Israel (alai) nic nie będzie miał z nim do czynienia, dusza tego muriida w czasie jego śmierci będzie wzięta przez Mołlana Szeikh Nazim, popatrzy się na muriida i natychmiast dusza tego muriida opuści jego ciało. Ani Anioł śmierci ani Anioły grobu nie mają nic do czynienie z muriidami Szeikh Nazim."


14. WEDŁUG ISLAMU: Nie istnieje ukryta wiedza w Islaamie, albowiem wszystko jest podane w Qur'aanie i Sunnie

Prorok Muhammad (niech Pokój będzie z nim) powiedział w autentycznym Hadith:

"Nic nie opuściłem niczego co Allaah rozkazał wam, aby wam tego nie rozkazać, ani niczego co Allaah zabronił wam, aby wam tego nie zabronić."
(Sahiih, al-Baihaqii 7:76)

WEDŁUG NAKSZBANDI: Szeikh posiada ukrytą wiedzę

Wbrew powyższemu oczywistemu Hadith, odchyleni Nakszbandi twierdzą że istnieje "ukryta wiedza" którą Szeikh posiada, na przykład na stronach 60-61 książki "Haqiqat ul Haqqani" w trzecim paragrafie jest napisane:

"Wielkie ilości ukrytej wiedzy były przekazane muriidom poprzez Mołlana Szeikh Nazim w ten sposób. Pytania tych muriidów o codziennym życiu, lub pytania o religii ... Mołlana Szeikh Nazim także odpowiedział na pytania o wielu innych sprawach. Kiedy muriid został obdarzony tego typu przesłaniem, nie potrzebuje już używać książek aby powiększyć swoją wiedzę."


15. WEDŁUG ISLAMU: Kiedy Allaah kocha osobę...

Posłaniec Allaaha (sallallaahu `alaihi ła sallam) powiedział, tak jak było przekazane przez Abu Huraira (radhiallaahu `anhu) że:

"...Allaah powiedział...najbardziej ulubioną rzeczą poprzez którą Mój sługa zbliża się do Mnie, jest tym co jemu rozkazałem, i Mój sługa kontynuuje zbliżać się do Mnie poprzez czynienie Nałafil (modlenie lub czynienie dodatkowych czynów oprócz tego co jest obowiązkowe) aż Ja jego pokocham, więc staję się jego słuchem którym słyszy, wzrokiem którym widzi, i ręką którą chwyta..."
(Sahiih Bukhaarii, Tom 8, Hadith #509)

(Powyższy Hadith nie powinien być niepoprawnie zinterpretowany przez czytelnika. Jego znaczenie zostało wytłumaczone przez Uczonych Hadith, czyli że kiedy Allaah staje się osoby słuchem oznacza że sługa będzie tylko słyszał Halaal mowy i będzie unikał zabronionej mowy. A w sprawie wzroku, to oznacza że będzie tylko widział to co jest dozwolone i będzie unikał oglądania tego co jest zabronione, a w sprawie rąk to oznacza że będzie tylko dotykał i używał swoich rąk w tym co jest Halaal i będzie unikał dotykania i czynienia nimi Haraam.)

WEDŁUG NAKSZBANDI: Całkowite zaprzeczenie powyższego Hadith

Na stronie 62 książki "Haqiqat ul Haqqani" w ostatnim paragrafie jest napisane:

"Pewni muriidowie Mołlana Szeikh Nazim odczuwają że Mołlana pojawia się z nimi, kiedy to się dzieje, nie są świadomi o sobie jako sobą, i tracą osobowość i są świadomymi o sobie jako ich Szeikh. Widzą przez Mołlany oczy kiedy patrzą, słyszą przez Mołlany uszy kiedy słuchają, i mówią Mołlany słowami kiedy mówią..."


16. WEDŁUG NAKSZBANDI: Szeikh ma możliwość aby być w wielu miejscach jednocześnie

Na stronie 33 książki "Haqiqat ul Haqqani" jest napisane:

"Mołlana Szeikh Nazim może być obecnym w swojej postaci i ciele w kilku miejscach jednocześnie."

Także na stronie 65 tej samej książki jest napisane w drugim paragrafie,

"Nieraz, muriidowie są przetransportowani do innych państw i miejsc. Na przykład, mogą być przetransportowani błyskawicznie do Londynu...wiadomo że niektórzy odwiedzili Mekkę, Medynę, Londyn i Baghdad błyskawicznie poprzez moc i łaskę Szeikh Nazim."

WEDŁUG ISLAMU:

W jednym Hadith, Prorok Muhammad (sallallaahu `alaihi ła sallam) powiedział,

"Istnieją trzy rodzaje Demonów: jeden leci przez powietrze..."
(Przekazane przez al-Haakim, Tabaraani and al-Baihaqii)

I Allaah powiedział w Qur'aanie,

"I zaprawdę, byli [ridżalum-mina-l-ins] z pomiędzy ludzi ci którzy schronili się z [ridżalum-mina-l-dżinn] Demonami, a one (Demony) wzmocniły ich (ludzi) w grzechach i niewierze."
(Qur'aan, 72:6)


17. WEDŁUG NAKSZBANDI: Szeikh ma dwie twarze.

Na stronie 21 książki "Haqiqat ul Haqqani" w pierwszym paragrafie opisując Szeikh Nazim, jest napisane:

"On (Szeikh) teraz ma twarz skierowaną do stworzeń i twarz skierowaną do Allaaha Wszechmocnego, więc on jest z Allaahem Wszechmocnym cały czas!"

WEDŁUG ISLAMU:

Prorok Muhammad (niech Pokój będzie z nim) powiedział, tak jak zostało przekazane przez towarzysza Abu Huraira (radhiallaahu `anhu) który powiedział że Posłaniec Allaaha (niech Pokój będzie z nim) powiedział:

"Najgorszy z ludzi jest ten który ma dwie twarze."
(Sahiih Muslim, Tom 4, Hadith #6300)

Także, towarzysz Ammaar (radhiallaahu `anhu) przekazał że Prorok (niech Pokój będzie z nim) powiedział:

"Ten kto ma dwie twarze w tym świecie, będzie miał dwa języki ognia w Dniu Ostatecznym."
(Sunan Abu Dałuud, Tom 3, Hadith #4855)

[Cokolwiek jest w kwadratowych nawiasach zostało dodane przeze mnie. Poza
dowodami z Qur'anu i Sunny jest także potrzebna poprawna interpretacja,
czyli według ogólnego i szczegółowego podejścia do Islamu przyjętego przez
pierwsze trzy generacje uczonych Islamu (Proroka, Sahaba, Tabi'iin, Tabi
Tabi'iin) i uczonych którzy opierali się na tym samym, pomiędzy nimi:
czterech Imamów Mathhabów i także Imama Al-Laith, Imama At-Tahałii, Imama
Ath-Thałrii, Imama At-Tabarii, i.t.p. i z późniejszych er, n.p.: Ibn Hazm,
Ibn Tajmijja, Adh-Dhahabi, Ibn Kathir, Ibn Hadżr, i.t.p. i z naszej ery,
n.p: Al-Albani, Ibn Baz, Ibn 'Uthajmiin - czyli uczonych Ahlu-s-Sunna
ła-l-Dżama'a]

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m