islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Główne sekty w Islamie

Autor: Muhammad Sâlih Ibn Al-'Uthaymîn
Tytuł: Sharh Lum'ah al-I'tiqâd #93 Imâma Ibn Qudâmah al-Maqdisî [str. 161]
Z arabskiego na angielski tłumaczył: Abuz-Zubayr 'Abdur-Rahmân Harrison
Przekład na polski i pszypisy: Abu Anas bin Marian

Przeczytaj także: › Ignorancja a Niewiara

Ibn Qudâmah al-Maqdisî powiedział:

"Ktokolwiek przypisuje sobie, i utożsamia się z czymkolwiek innym niż Islâm i Sunnah, jest osobą innowacji, tak jak Râfidhah, Dżahmiyyah, Khauâridż, Qadariyyah, Murdżiah, Mu'tazilah, Karâmiyyah, Kalâbiyyah i inni nim podobni. Są to zbłąkane sekty, grupy innowacji. Niech Allâh nas od nich uchroni."


Szeich Ibn 'Uthaymîn powiedział:

Oznaki ludzi innowacji

Ludzie innowacji[1] mają jawne znaki, do których należą:

  1. Opisują siebie czym innym niż Islâm i Sunnah, w zależności od tego na czym oparta jest ich innowacja, którą może być stwierdzenie, uczynek czy `Aqîdah [wiara].
  2. Uparcie i arogancko trzymają się swych opinii, i nie powracają do prawdy nawet jeżeli zostanie im wytłumaczona.
  3. Nienawidzą oni Imamów Islamu i religii.

Odłamy, sekty

Do tych sekt i odłamów należą:

1. Râfidhah[2]:

Są tymi którzy popadli w skrajność względem rodziny Proroka, i uznają innych sahabâh[3] za niewierzących oskarżając ich o wszelkie zło i okrutne rzeczy. Wśród nich istnieją przeróżne sekty. Do nich należą ekstremiści którzy uważają `Aliego za boga, oraz inni którzy winni są mniejszych błędów.

Ich innowacja pojawiła się za czasów khalifatu `Ali bin Abi Tâlib gdy `Abdullâh ibn Saba powiedział do `Aliego, "Jesteś bogiem!".

Ich Madhhab[4] względem Atrybutów Allâha jest różny [między różnymi ugrupowaniami]. Wśród nich są ci którzy dokonują Tasbîh[5], ci którzy dokonują Ta'tîl[6], i są także ci którzy są umiarkowani.

Zwani są Râfidhah (ci którzy odrzucają) ponieważ odrzucili Zayd ibn `Alî ibn Al-Husayn ibn `Alî ibn Abî Tâlib[7] gdy go spytali o Abu Bakr i `Umar (radhi Allâhu anhumaa). On zaś wzniósł za nich obydwu Du'aa [suplikacje] prosząc o miłosierdzie Allâha dla nich. Z tego właśnie powodu go odtrącili i pozostawili. Sami siebie nazwali Szi`ah (stronnicy, pomocnicy) ponieważ twierdzą, że wspierają rodzinę Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam) i wzywają do ich pierwszeństwa nad innymi i uważają że mają większe prawo do przywództwa.

2. Dżahmiyyah:

Założycielem tej sekty był Dżahm ibn Safuân, który został zabity przez Sâlim (lub Salâm) ibn Ahwaz w 121 roku Hidżrah. Ich madhhab względem Atrybutów Allâha to Ta'tîl i negacja. Ich wiara w przeznaczenie wyróżnia się tym, iż wierzą że ludzie są całkowicie zmuszeni do swych czynów, nie mając żadnego wyboru, żadnej własnej woli (Dżabariyyah). Względem Imân [wiary], wierzą w 'Irdżâ, co znaczy że Imân jest jedynie uznanie czegoś sercem, a mowa i uczynki nie są jej częścią. W ich mniemaniu oznacza to, że ktoś kto popełni duży grzech [kabâir], staje się całkowitym niewierzącym. Są to ludzie Ta'tîl, Dżabariyyah, i Murdż'iah, posiadający wiele innych nazw.

3. Khauaridż [charydżyci]:

Są tymi którzy zabili `Aliego bin Abi Tâlib, pragnąc władzy.

Ich madhhab oparty jest na odłączeniu się od Uthmâna i `Aliego, rebelii i rewolucji przeciwko przywódcy jeżeli działa nie zgodnie z Sunną w jakiejkolwiek kwestii. Uznają także że każdy kto popełnia wielki grzech, staje się niewiernym który na zawsze pozostanie w Piekle. Wśród nich istnieje także wiele różnych sekt.

4. Qadariyyah:

Całkowicie negują przeznaczeniu względem ludzkich uczynków. Twierdzą że uczynki ludzkie całkowicie podlegają ludzkiej woli, i nie mają żadnego związku z wolą Allâha. Pierwszą osobą która tą wiarę przyjęła był Ma'bad Al-Dżuhnî w okresie życia ostatnich Sahabah. Nauczył się tej wiary od Madżûsî (czciciela ognia) z Basry.

Qadariyyah składa się z dwóch sekt, jedna jest ekstremalna, i druga bardziej umiarkowana. Co do ekstremistów, to zaprzeczają oni Wiedzy Allâha, Jego Woli, Jego Mocy, oraz jego Stworzeniu uczynków ludzkich. Ten odłam dziś prawie nie istnieje. Ci którzy są bardziej umiarkowani, wierzą że Allâh ma wiedzę o uczynkach ludzkich, jednak przeczą że uczynki ludzkie dzieją się za Wolą Allâha, za Jego Mocą i za Jego Stworzeniem. Taka jest ich wiara przez którą znany jest ich Madhhab.

5. Murdż`iah:

Twierdzą że uczynki nie są częścią Imân [wiary], i że imân oparty jest jedynie na potwierdzeniu sercem. Nikczemny grzesznik jest według nich wierzącym o kompletnym imân, bez względu na popełnione grzechy i nieposłuszeństwo. Jeżeli osądzają o niewiarę osobę która porzuca część Szari`ah, to jest to tylko na podstawie braku potwierdzenia w sercu, nie za samo pozostawienie uczynku - taki jest madhhab Dżahmiyyah w przeciwieństwie do madhhab Khauaridż.

7. Mu'tazilah:

Są stronnikami Wâsil ibn 'Atâ który odłączył się od Al-Hasan Al-Basrî, utrzymując wiarę że nikczemny grzesznik znajduje się pomiędzy dwoma poziomami - nie jest wierzącym, i nie jest niewierzącym, jednak skazany jest na wieczne Piekło. 'Amr ibn Ubayd następnie przejął jego wiarę.

Ich madhhab  względem Atrybutów Allâha składa się z Ta'tîl podobnie jak Dżahmiyyah, a względem przeznaczenia, ich wiara jest taka jak Qadariyyah - zaprzeczają istnieniu związku pomiędzy przeznaczeniem Allâha i Jego Mocą a uczynkami ludzkimi. Osoba która popełnia wielki grzech jest według nich na zawsze skazana na piekło, znajduje się poza wiarą, pomiędzy imân i kufr. Różnią się od Dżahmiyyah w tych dwóch kwestiach.

8. Karamiyyah:

Są stronnikami Muhammad ibn Karâm który zmarł w roku 255 po Hidżrah. Skłaniają się ku Tashbîh i mają podobne idee jak Murdż`iah. Dziele się na wiele różnych sekt.

9. Sâlimah:

Są stronnikami człowieka o imieniu Ibn Sâlim. Także utrzymują wiarę w Tashbîh.

10. Ash'ariyyah

Istnieją także inne grupy podobne do wyżej wymienionych, takie jak Ash'ariyyah, którzy są stronnikami Hasan `Alî ibn Ismâîl Al-Ash'arî. Początkowo jego wiara przychylna była wierze Mu'tazilah. Mając 40 lat, publicznie oświadczył skruchę i porzucił tą ideologię wyjaśniając jej fałsz i przyjął Madhhab Ahl-us-Sunnah (Rahimahullâh). Jeżeli zaś chodzi o ludzi którzy podążają za nim, to pozostali oni przy Ash'ari Madhhab. Potwierdzają jedynie 7 atrybutów Allâha[8], twierdząc że sugeruje to ludzki intelekt. Przekształcają i zmieniają znaczenie pozostałych Atrybutów, potwierdzając jedynie atrybuty: Życia, Wiedzy, Zdolności, Mowy, Woli, Słuchu, i Wzroku.

Utrzymują także inne innowacje względem Mowy Allâha, Jego Zdolności i innych rzeczy. 


[1] Ar. ahl-ul-bid`ah

[2] Rafidhah Szi`ah, ekstremalna grupa z pośród szyitów.

[3] Sahabah, są to towarzysze Proroka którzy spotkali Proroka i zmarli z jego wiarą.

[4] Szkoła prawna, praktyka religijna, wiara.

[5] Tasbîh: porównywanie Allaha z Jego stworzeniem i.e., antropomorfizm.

Ibn 'Uthaymîn wytłumaczył to w następujący sposób [str. 34]: "Potwierdzenie podobieństwa między Allahem i czymś innym, w tym co jedynie przystaje Jego Osobie z praw i Atrybutów. Jest to niewiarą gdyż przypisuje się niedoskonałość Allahowi uznając Go za podobnego do niedoskonałego stworzenia. 

[6] Ibn 'Uthaymîn powiedział: "Zaprzeczenie tego co Allâh potwierdził o Sobie z Imion i Atrybutów, całkowicie przecząc im wszystkim bądź też niektórym. Zaprzeczeniem jest bez względu na to czy się je całkowicie zaprzecza, czy też zmienia ich znaczenie." [Sharh Al-Aqîdah Al-Wâsitiyyah, str. 72]  

[7] Był on prawnukiem `Ali bin Abi Tâlib

[8] Niektóre ugrupowania spośród Aszari potwierdzają siedem atrybutów, inne osiem, potwierdzając także Atrybut Tworzenia.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m