islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Skróty saw, saws, swt, as

źródło: adaptowane z salafitalk.net
z angielskiego tłumaczył: Abu Anas ibn Marian

Imâm Muhammad bin Abî Sulaymân (rahimahullâh) powiedział:

"Przyśnił mi się mój ojciec i we śnie powiedziałem do niego: "Ojcze, jak Allâh cię osądził?" Odpowiedział: "Wybaczył mi." Spytałem się: "Na jakiej podstawie?" Odpowiedział: "Ponieważ zawsze pisałem "sallâ Allâhu `alayhi ła sallam" dla Proroka przy każdym hadisie."" (Sharaf Ashhâb-il-Hadîth, str. 60, autorstwa Imâm al-Khatîb al-Baghdâdî)

I jest to zgodne z tym co Allâh objawił co znaczy:

»Zaprawdę, Allâh jest świadkiem każdej rzeczy! Zaprawdę, Allâh i Jego aniołowie błogosławią Proroka! O wy, którzy wierzycie! Módlcie się za niego i pozdrawiajcie pozdrowieniem pokoju!« (Surah al-Ahzâb, 33:56)

I Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział:

"Za każdym jak ktoś prosi [Allâha] o Salah dla mnie, Allâh zapisuje mu za to dziesięć dobrych uczynków." (Hadith Sahih. Przekazał Ibn Hibbân w Sahîh (nr. 906, 3/187) z autorytetu Abu Hurayrah (radiallahu `anhu). Szeich al-Albâni uznał ten przekaz także jako Sahih w Silsilatul-Ahâdîth As-Sahîhah (nr. 3359, 7/1080))

Szeich Zakariyyâ Al-Ansârî, wspomniał że Imâm An-Nawawî przekazał iż wśród zaufanych uczonych istnieje zgoda, że nakazane zostało proszenie Allaha o salâh dla Wysłannika (sal allahu `alejhi ła sallam) zarówno w mowie jak i w piśmie. Dlatego też nie jest sunną używanie skrótów ani symboli w zamian (Mu'dżam Al-Manâhî Al-Laf-thiyyah, str.188-189).

Tak więc drodzy muzułmanie, nie zaniedbujcie Islamu, i nie piszcie skrótów takich jak SAW, czy SAWS porzucając to wielkie błogosławieństwo.

Więcej na ten temat w języku angielskim: [ www.salafitalk.net ]

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m