islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Tafsir Sayyeda Qutba Dhilâlil-Qur`ân (w cieniu Koranu)

Autor: Szeich Muqbil Ibn Hâdî al-Wâdi`î
Tytuł: Fadâ'ih wa Nasâ'ih (str. 63-67)
Źródło:[ www.troid.org ]
Z arabskiego na angielski tłumaczył: Translated by Maaz Qureshi
Streszczone tłumaczenie na polski i przypisy: Abu Anas bin Marian

Jeśli chodzi o książkę " Dhilâlil-Qur`ân" i inne pisma Sayyeda Qutba (rahimahullâh), to radzimy aby ich w ogóle nie czytać, ponieważ ludzie z Dżamâ`at-ut-Takfîr[1] i niektórzy młodociani których omotała Dżamâ`at-ut-Takfîr, są bezpośrednim skutkiem pism Sayyida Qutba (rahimahullâh). Sayyid Qutb był jedynie pisarzem, nie nazywano go mufassir (interpretator Qur`anu). Pozatym jego tafsîr, jest tafsirem osoby która żyła w apostazji przez jedenaście lat, co sam przyznał. Jak więc może to być tafsîr?!

Proszę Allaha aby uchował naszego brata, Rabî`i Ibn Hâdî, ponieważ wyjaśnił wierzenia Sayyeda Qutba i jego dewiacji. I niech Allah obdarzy miłosierdziem naszego brata, `Abdullâh Ibn Muhammad ad-Duwaysz, muhaddith (uczony z dziedziny hadisów) i hâfidh (zapamiętujący hadisy), który spisał wiele błędów Sayyeda Qutba w "al-Mawridul-`Adhabiz-Zalâl fî Bayân Aktâ`idh-Dhilâl". Sayyed Qutb nie należy do mufassirîn (tych którzy tłumaczą znaczenie Koranu), i nie należy też do elity [uczonych]. Był on raczej osobą z zapałem dla Islamu, pozbawiony jednak wglądu.

Radzimy zatem braciom aby powrócili do Tafsiru Ibn Kathîra, o którym asz-Szaukânî (zm. 1250H) powiedział że tafsîr ten należy do najpiękniejszych nie mających sobie równych. Imâm as-Suyûtî (zm. 911H) powiedział także w Tabaqâtul-Huffâdh, że Tafsîr Ibn Kathîr należy do najpiękniejszych Tafsirów. Tafsîr Ibn Kathîra, tłumaczy Koran przez Koran, i poprzez hadisy Proroka, oddzielając autentyczną Sunnę od słabej, [oddzielając] wadliwe narracje od solidnych, oraz ukazujący fałsz Isrâ`îliyyah (historii przekazanych przez Ludzi Księgi). 

Radzę wam także abyście czytali tafsîr naszych Salaf, takich jak Tafsîr Ibn Dżarîra, Tafsîr al-Baghauîego oraz to co zachowało się z Tafsirów Ibn Abî Hâtim i Tafsîru Ibn Mardawayh, ponieważ w nich zawarte jest wiele dobra. Nie potrzebujemy zatem adh-Dhilâl, gdyż obawiamy się że popadniemy w ad-Dalâl (zbłąkanie). Zatem jeśli jest to absolutnie konieczne abyś czytał adh-Dhilâl, to radzę ci abyś przeczytał co napisał `Abdullâh Ibn Muhammad ad-Duwaysh i Rabî`i Ibn Hâdî.

przeczytaj także:
Sayyed Qutb
Wielu uważa go za wielkiego uczonego, inni uznają go za innowatora.
Zbłąkani Terroryści
Nic innego jak wiara nakłoniła tych ludzi do terroryzmu[1] Ci muzułmanie którzy bez podstaw uznają niewiarę innych muzułmanów. Ich metodologia i wiara podobna jest to charydżytów.
Więcej > http://www.planetaislam.com/innowacje/charydzyci_khawarij.html

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m