islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 

Polskie Organizacje Muzułmańskie

Związek Muzułmanów Polskich

kontakt > [http://www.ipdirect.home.pl/kmp/]

Chcemy swoim działaniem zbliżyć ludzi do Allaha i Allaha do ludzi. W oparciu o zasadę tauhid, adalah i khalifa budować nowy porządek Europy, zaczynając od Polski i Europy Środkowo - Wschodniej. Uważamy, iż do przetrwania Europy i narodu polskiego niezbędne jest umocnienie zasady sprawiedliwości w życiu społecznym i zasady tauhid w życiu indywidualnym. Nie chcemy, aby w przyszłości doszło do konfliktu cywilizacji muzułmańskiej i zachodniej, tak jak miało to wcześniej miejsce. Pokój między cywilizacjami jest do osiągnięcia tylko poprzez wzajemne zrozumienie i walkę ze stereotypami. Z ludźmi dobrej wiary chcemy wspólnie budować, a nie burzyć pokój na świecie.

Znaczenie nazwy ZMP

Związek = Umma, Wspólnota
Muzułmanów = ludzi poddanych Bogu Wszechmogącemu
Polskich = mieszkających w Polsce i mówiących po polsku

Muzułmański Związek Religijny RP

Mniej aktywną lecz od dawna istniejącą organizacją jest Muzułmański Związek religijny w RP.

Założony został w roku 1917. Jego członkami są polscy muzułmanie pochodzenia tatarskiego. Pod opieką związku pozostają dwa stare meczety: w Kruszynianach i w Bochonikach oraz drewniany dom w Białymstoku służący jako miejsce do modlitwy, nowoczesny meczet w Gdańsku i Centrum Islamskie w Warszawie pod nadzorem Światowej Ligi Muzułmańskiej. Członkowie tego związku zbierają się na zgrupowaniach religijnych i z okazji świąt, dążąc do konfrontacji, by uniknąć całkowitego rozproszenia w społeczeństwie polskim.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m