islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Fakty Naukowe w Koranie

źródło: A Breif Illustrated Guide to Islam [http://www.islam-guide.com/]
z angielskiego przetłumaczyła: Aesza Traczewska
korekta i przypisy: abu anas

Kilka Dowodów na Autentyczność Islamu

Bóg wspierał Swego ostatniego Proroka Muhammeda (niech pokój będzie z nim) poprzez cuda, które poświadczyły, że jest on prawdziwym Wysłannikiem zesłanym przez Boga. Bóg również wsparł Swą objawioną jako ostatnią księgę Święty Koran wieloma cudami, które udowadniają, iż Koran jest dosłownym, prawdziwym słowem Boga, przez Niego objawionym i, że nie jest on autorstwa żadnego człowieka. Omówione tutaj będą niektóre z tych dowodów.

Naukowe Cudy w Świętym Koranie

Koran jest dosłownym słowem Boga, które On Sam objawił Swemu Prorokowi Muhammedowi (niech pokój będzie z nim) poprzez Anioła Gabriela. Koran został zapamiętany przez Muhammeda (niech pokój będzie z nim), który potem dyktował go swoim Towarzyszom. Oni po kolei zapamiętali Koran, zapisali i weryfikowali z Prorokiem Muhammedem (niech pokój będzie z nim). Ponadto Prorok Muhammed (niech pokój będzie z nim) weryfikował Koran z Aniołem Gabrielem co roku, oraz dwukrotnie w ciągu ostatniego roku swojego życia. Odkąd Koran został objawiony, do dnia dzisiejszego zawsze istniała i nadal istnieje ogromna liczba Muzułmanów, którzy przed ukończeniem dziesiątego roku życia znali cały Koran na pamięć. Ani jedna litera Koranu nie została zmieniona w przeciągu stuleci.

Koran, objawiony czternaście wieków temu opisuje fakty, które zostały odkryte i udowodnione przez naukowców dopiero niedawno. To niewątpliwie udowadnia, że Koran jest dosłownym i niepowtarzalnym słowem Boga, przez Niego objawionym Prorokowi Muhammedowi (niech pokój będzie z nim) jak również, że Koran nie jest autorstwa Muhammeda (niech pokój będzie z nim) ani żadnego innego człowieka. Jest to także dowodem na to, iż Muhammed (niech pokój będzie z nim) jest autentycznym prorokiem zesłanym przez Boga. Nie ulega przecież wątpliwości, że 1400 lat temu nikt nie mógłby znać faktów, które dopiero niedawno zostały odkryte i udowodnione za pomocą wysoko rozwiniętej technologicznie aparatury i badań naukowych. Oto dwa przykłady.

B) Koran o Górach

Książka pod tytułem Earth jest podstawowym podręcznikiem na wielu uniwersytetach dookoła świata. Jednym z autorów tej książki jest Profesor Emeritus Frank Press. Był on doradcą Nauki byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy’ego Carter’a i przez 12 lat był Prezydentem Krajowej Akademii Nauk w Waszyngtonie DC. Jego książka podaje, że góra ma podziemne korzenie [i]. Te korzenie są głęboko wcielone w ziemie. Tak więc góry mają kształt przypominający kołek.
Oto jak Koran opisuje góry. Bóg powiedział w Koranie:

"Czyż nie stworzyliśmy ziemi łożem, a gór jako kołków?"
(Koran, 78:6-7)

korzenie góry Współcześni geolodzy udowodnili, że góry mają głębokie korzenie pod powierzchnią ziemi i, że głębokość tych korzeni może wielokrotnie przekraczać wysokość gór [ii]. Zatem najtrafniejszym słowem opisującym góry na podstawie powyższej informacji jest ‘kołek’, ponieważ większość poprawnie wbitego kołka jest to ta schowana pod powierzchnią ziemi. Historia nauki oznajmia nam, iż teoria gór mających głębokie korzenie była wprowadzona dopiero w drugiej połowie dziewiętnastego wieku [iii].

Góry również odgrywają ważną rolę w stabilizacji kopuły ziemi [iv] . Powstrzymują one trzęsienia ziemi.

Bóg w Koranie powiedział:

"I On umieścił solidnie stojące góry w ziemi by ona nie trzęsła się z wami..."
(Koran, 16:15)

kontynentPodobnie, dzisiejsza teoria płyt tektonicznych utrzymuje, że góry stabilizują ziemię. Ta wiedza dotycząca roli gór jako stabilizatorów ziemi zaczęła być dopiero rozumiana pod koniec lat 1960-ych [v].

Czy ktokolwiek podczas życia Proroka Muhammeda (niech pokój będzie z nim) wiedział o prawdziwym kształcie gór? Czy ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić, że solidne góry które przed sobą widzi sięgają głęboko w głąb ziemi i posiadają korzenie, tak jak udowadniają to dziś naukowcy? Duża ilość książek geologicznych opisując góry, opisuje tylko tą ich cześć, która znajduje się powyżej powierzchni ziemi. To dlatego, że książki te nie zostały napisane przez specjalistów w tej dziedzinie. Jednakże współczesna Geologia potwierdza prawdę wersetów Koranu.

C) Koran na Temat Początku (Wszechświata)

dym gwiezdnyNauka współczesnej Kosmologii, obserwacyjna i teoretyczna, jasno podaje, że w pewnym momencie cały Wszechświat był niczym innym jak chmurą ‘dymu’ (nieprzezroczystą, gęstą, gazową kompozycją) [vi]. Jest to jeden z niepodważalnych faktów współczesnej Kosmologii. Naukowcy mogą teraz obserwować nowe gwiazdy formujące się z pozostałości tego ‘dymu’.

Iluminujące gwiazdy, które widzimy w nocy znajdywały się, tak jak cały Wszechświat, w takiej samej ‘dymnej’ materii. Bóg powiedział w Koranie:

"Potem On [Bóg] zwrócił się ku niebu kiedy było ono dymem..."
(Koran, 41:11)

Ponieważ Ziemia i niebiosa powyżej (słońce, księżyc, gwiazdy, planety, galaktyki, itp.) zostały uformowane z takiego ‘dymu’, wnioskujemy, że Ziemia i niebiosa były pojedynczą, jednolitą, niezależną jednością. Następnie z takiego ‘dymu’ zostały one uformowane i oddzielone od siebie. Bóg w Koranie mówi:

"Czyż ci, którzy nie uwierzyli, nie widzieli, iż niebiosa i ziemia stanowiły jedną zwartą masę i My rozdzieliliśmy je..."
(Koran, 21:30)

Dr. Alfred Kroner jest jednym ze sławniejszych geologów na świecie. Jest on Profesorem Geologii i Przewodniczącym Departamentu Geologii w Instytucie Geonauki w Johanns Gutenberg Uniwersytecie, w Mainz, Niemczech. Powiedział: "Biorąc pod uwagę skąd Muhammed pochodził... uważam, że jest to niemal niemożliwe, że mógł on wiedzieć o rzeczach takich jak ogólny początek wszechświata, ponieważ naukowcy odkryli to dopiero kilka lat temu za pomocą bardzo skomplikowanych i rozwiniętych technologicznych metod." [vii]

Powiedział on również: "Wydaje mi się, że ktoś kto nie wiedział nic o nuklearnej fizyce tysiąc czterysta lat temu nie mógł, na podstawie własnego umysłu domyśleć się, że na przykład ziemia i niebiosa pochodziły z tego samego źródła" [viii] .



[i] Earth, Press and Siever, p. 435. Also see Earth Science, Tarbuck and Lutgens, p. 157.

[ii] The Geological Concept of Mountains in the Quran, El-Naggar, p. 5.

[iii] The Geological Concept of Mountains in the Quran, p. 5.

[iv] The Geological Concept of Mountains in the Quran, pp. 44-45.

[v] The Geological Concept of Mountains in the Quran, p. 5.

[vi] The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Universe, Weinberg, pp. 94-105.

[vii] The reference for this saying is This is the Truth (video tape). For a copy of this video tape, please contact one of the organizations listed on this page. [W Polsce jest także dostępne tłumaczenie tej kasety pod nazwą "To jest prawda", wydanej przez Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce, adres: ul. Hetmańska 63, 15-727 Białystok, Tel. 48- 85- 6514021, Fax: (48) 85 6520901, email: samir1@wp.pl ]

[viii] This is the Truth (video tape).

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m