islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Znaczenie Islamu

Każda religia została nazwana albo ze względu na imię głosiciela, albo ze względu na społeczność czy naród, w których się pojawiła. Na przykład chrześcijaństwo wzięło swoją nazwę od imienia proroka Jezusa Chrystusa (Pokój z Nim); buddyzm od imienia swojego założyciela Gautama Buddy; zoroastyzm zawdzięcza nazwę imieniu założyciela, Zoroastra; judaizm - religia Żydów, wziął nazwę od imienia plemienia Judy, gdzie się narodził. Podobnie jest z innymi religiami, oprócz Islamu. Religia ta wyróżnia się tym, że jej nazwa nie ma żadnego związku z osobą, narodem czy krajem. Nie jest też wytworem ludzkiego umysłu. W rzeczywistości Islam jest nazwą określającą; w języku arabskim oznacza uległość, posłuszeństwo, całkowite poddanie się. Tak właśnie brzmi najkrótsza charakterystyka tej religii, jej najważniejszym elementem jest posłuszeństwo i całkowite poddanie się woli Allaha, dlatego nosi nazwę "Islam"( Innym dosłownym znaczeniem słowa "Islam" jest pokój; oznacza to, że prawdziwy pokój ciała i duszy można osiągnąć tylko poprzez uległość i posłuszeństwo Allahowi, przynosi ono pokój serca i ustanawia prawdziwy pokój w społeczeństwie.)

Wszechświat, w którym żyjemy, jest uporządkowany. Każda rzecz ma stałe, wyznaczone miejsce w wielkim systemie pracującym we wspaniałym porządku. Materia, energia i życie, wszystko posłuszne jest swoim prawom. Powstaje, zmienia się, żyje i umiera zgodnie z nimi.

Życie człowieka regulowane jest przez określone prawa biologiczne. Również wszystkie organa jego ciała podlegają tym niezmiennym prawom. To silne i przenikające wszystko prawo, które rządzi każdym elementem bytu, jest prawem Allaha, Stwórcy.

Skoro wszystko, co zostało stworzone, posłuszne jest prawom Allaha, a zatem cały wszechświat idzie drogą Islamu. Słońce, Księżyc, Ziemia i inne ciała niebieskie są w ten sposób "muzułmanami". Tak samo jest w przypadku powietrza, wody, ciepła, kamieni, drzew i zwierząt. Nawet człowiek, który odrzuca wiarę w Allaha, Stwórcę, jest z konieczności "muzułmaniem", ponieważ jego ciało podlega prawom biologicznym. Każda tkanka, mięsień, kończyna, język, głowa i serce rządzone są poprzez nakazy tego samego prawa, prawa boskiego.

Tak można w skrócie przedstawić prawdziwą pozycję człowieka i wszechświata.

Egzystencję człowieka w tym życiu konstytuują dwie sfery jego działalności. Jedna z nich jest niezmienna dla wszystkich ludzi i nie można jej uniknąć, jest to całkowite poddanie się boskiemu prawu. Druga dotyczy wolnej woli człowieka, ponieważ posiada on moc myślenia i formułowania sądów, został zaopatrzony w rozsądek i intelekt. Może przyjąć każdą wiarę, sposób życia lub stworzyć swój własny kodeks postępowania, został obdarzony nieograniczoną swobodą wyboru i działania.

Człowiek, podobnie jak inne stworzenia, rodzi się muzułmaninem, bezwzględnie posłusznym Allahowi. Zaś dana mu wolność wyboru do bycia lub nie muzułmaninem, decyduje o podziale ludzkości na dwie grupy: wierzących i niewierzących. Człowiek, który wybrał poznanie swojego Stwórcy, oraz postępuje według objawionych przez Allaha praw, jest prawdziwym muzułmaninem. Można powiedzieć, że osiągnął pewną dostępną człowiekowi doskonałość w Islamie poprzez świadomą decyzję posłuszeństwa Allahowi, któremu dotąd byt posłuszny nieświadomie. Jego wiedza jest teraz prawdziwa, bo uzna Istnienie, które obdarzyło go Bitą nauki i wiedzy. Jego rozum i sądy są zdecydowane i stałe, ponieważ właściwie zadecydował, aby być posłusznym Istocie, która nadała mu zdolność myślenia i sądzenia. Zatem całe jego życie jest uosobieniem Prawdy we wszystkich dziedzinach życia, świadomie i nieświadomie jest posłuszny Prawdzie tego samego Allaha. Taki człowiek jest boskim namiestnikiem na ziemi.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m