islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Ortodoksyjni żydzi są przeciwni Syjonizmowi

Nie wiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że Ortodoksyjni Żydzi są przeciwni Syjonizmowi [i], przeciwni Okupacji Palestyny przez Syjonistów oraz posiadania przez Żydów jakiegokolwiek kraju.
 
Tak jest dlatego że według nich, powołując się na swoje święte pismo, Torę, mówią że Żydzi powinni żyć w diasporze ponieważ na to zasłużyli i ściągnęli na siebie 'Gniew' Boga. Staranie się o utworzenie państwa Izrael jest więc sprzeczne z ich ideologią. Oczekują oni bowiem na obiecanego Mesjasza, i dopiero wtedy na ziemi nastanie królestwo.
 
Według rabinów w Torze (Taurat) napisane jest że: "Stwórca, błogosławiony niechaj On będzie, przysiągł że Żydom nie wolno okupować Ziemi Świętej siłą, nawet jeżeli mieliby możliwość to zrobić…"
(Tractate Ksubos, folio 111)

Wypowiedzi niektórych Ortodoksyjnych Rabinów:

"Każdy kto ma choćby myśl konieczności [istnienia] "Państwa", jest to równe z bałwochwalstwem"
(Rabbi Joel Teitelbaum: Al Ha'Geula V'Al Ha'Temura p. 86)
 
"[Tora] zabrania nam abyśmy walczyli o pojednanie czy posiadanie ziemi, w sposób inny niż duchowy."
(Rabbi S. R. Hirsch)
 
"Nie z własnej woli opuściliśmy ziemię Izraela, i nie z własnej mocy powrócimy do ziemi Izraela."
(Rabbi S.D. Schneerson)
 
"[Syjoniści] pragną państwa aby zrobić z żydów heretyków."
(Rabbi C. Soloveichik )

Jeszcze przed istnieniem państwa Izrael Ortodoksyjni Żydzi mówili między innymi:
"Nie chcemy widzieć Palestyny, ani teraz, ani nigdy w przyszłości jako Żydowskiego Państwa."
[http://www.codoh.com/zionweb/ziondark/zionopp01.html]
(printed as Annex in Anti-Zionism - Analytical Reflections, by Roselle Tekiner, Samir Abed-Rabbo and Norton Mezvinsky, editors, Amana Books, New York, 1988. Distributed by American Jewish Alternatives to Zionism, Inc., New York)
 

Ciekawe są także zdjęcia ortodoksyjnych żydów palących flagi Izraelskie.

> http://www.netureikarta.org/Purim%202002.htm

> http://www.netureikarta.org/dmnsrtn7feb02.htm


[i] syjonizm - żydowski ruch polityczny powstały w Europie w 80. latach XIX w., mający na celu utworzenie, a potem umocnienie państwa Izrael. [http://www.slownik-online.pl/]

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m