islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Stary Testament a Koran

Czy Bóg zapomina?

Biblia:

Czemu chcesz o nas zapomnieć na zawsze, po wszystkie dni nas opuścić? (Lamentacje Jeremiasza 5:20, Biblia Tysiąclecia)

Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał? Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze? (Ks. Psalmów 13:2, Biblia Tysiąclecia)

Qur`an:

My zstępujęmy tylko na rozkaz Tego Pana. Do Niego należy to, co jest przed nami, to, co jest za nami, i to, co jest między tym wszystkim. Twój Pan nie zapomina! [Qur`an, 19:64]

Czy Bóg śpi?

Biblia:

Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się! Nie odrzucaj na zawsze! (Ks. Psalmów 44:24, Biblia Tysiąclecia)

Lecz Pan się ocknął jak ze snu, jak wojownik winem zmożony (Ks. Psalmów 78:65, Biblia Tysiąclecia)

Qur`an:

Bóg! Nie ma boga, jak tylko On Żyjący, Istniejący! Nie chwyta Go ni drzemka, ni sen. Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! A któż będzie się wstawiał u Niego inaczej jak za Jego zezwoleniem? On wie, co było przed nimi, i On wie, co będzie po nich. Oni nie obejmują niczego z Jego wiedzy, oprócz tego, co On zechce. Jego tron jest tak rozległy jak niebiosa i ziemia; Jego nie męczy utrzymywanie ich. On jest Wyniosły, Ogromny! [Qur`an, 2:255]

Czy ktokolwiek może ujrzeć Boga w tym życiu?!

Biblia:

Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie. (Ks. Rodzaju 32:31, Biblia Tysiąclecia)

Qur`an:

Nie dosięgają Go spojrzenia, lecz On dosięga spojrzenia. On jest Przenikliwy, Świadomy! [Qur`an, 6:103]

Czy Bóg musi odpoczywać?!

Biblia:

To będzie znak wiekuisty między Mną a Izraelitami, bo w sześciu dniach Pan stworzył niebo i ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i wytchnął. (Ks. Wyjścia 31:17, Biblia Tysiąclecia)

Qur`an:

My stworzyliśmy niebiosa i ziemię, i to, co jest między nimi, w ciągu sześciu dni, i nie dotknęło Nas żadne zmęczenie. [Qur`an, 50:38]

Czy Bóg jest Wszechwiedzący?

Biblia:

Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś? (Ks. Rodzaju 3:8-9, Biblia Tysiąclecia)

Qur`an:

On posiada klucze do tego, co skryte; zna je tylko On sam. On zna to, co jest na lądzie i na morzu. I żaden liść nie spada, żeby On o tym nie wiedział. I nie ma ziarna w ciemnościach ziemi, i nie ma niczego, świeżego czy suchego, co nie byłoby zapisane w Księdze jasnej. [Qur`an, 6:59]

Czy Bóg żałuje?

Biblia:

Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. (Ks. Rodzaju 6:5-7, Biblia Tysiąclecia)

Qur`an:

Spełniło się słowo twego Pana w prawdziwości i sprawiedliwości. Nikt nie jest w stanie zmienić Jego słów. On jest Słyszący, Wszechwiedzący! [Qur`an 6:115]

Ale złośliwy podstęp otacza tylko tych, którzy się do niego uciekają. Czyż oni patrzą jedynie na zwyczaj praojców? Ale ty nie znajdziesz w zwyczaju Boga żadnej zmiany! I nigdy nie znajdziesz w zwyczaju Boga żadnego odchylenia! [Qur`an 35:43]

Czy Bóg nakazuje ludziom popełniać grzechy?

Biblia:

Gdy rozpoczął Pan przemawiać przez Ozeasza, rzekł do niego: Idź, a weź za żonę kobietę, co uprawia nierząd, i [bądź ojcem] dzieci nierządu; kraj bowiem uprawiając nierząd - odwraca się od Pana. (Ks. Ozeasza 1:2, Biblia Tysiąclecia)

Każda bowiem kobieta pożyczy od swojej sąsiadki i od pani dmu swego srebrnych i złotych naczyń oraz szat. Nałożycie to na synów i córki wasze i złupicie Egipcjan (Ks. Wyjścia 3:22, Biblia Tysiąclecia)

Synowie Izraela uczynili według tego, jak im nakazał Mojżesz, i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty. Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów, i pożyczyli im. I w ten sposób Izraelici złupili Egipcjan. (Ks. Wyjścia 12:35-36, Biblia Tysiąclecia)

Qur`an:

A kiedy oni popełnią jakiś czyn szpetny, to mówią: "Znaleźliśmy naszych ojców tak czyniących i Bóg nam to nakazał." Powiedz: "Zaprawdę, Bóg nie nakazuje szpetnego czynu. Czyż będziecie mówić na Boga to, czego nie wiecie?" [Qur`an, 7:28]

Czy sprawiedliwe jest oskarżać dzieci za grzechy ich ojców?

Biblia:

Pan cierpliwy, bogaty w życzliwość, przebacza niegodziwość i grzech, lecz nie pozostawia go bez ukarania, tylko karze grzechy ojców na synach do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia. (Ks. Liczb 14:18, Biblia Tysiąclecia)

Przygotujcie rzeź dla jego synów z powodu niegodziwości ich ojca. (Ks. Izajasza 14:21, Biblia Tysiąclecia)

Pan rzekł do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak TAW na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi.. Do innych zaś rzekł, tak iż słyszałem: Idźcie za nim po mieście i zabijajcie! Niech oczy wasze nie znają współczucia ni litości! Starca, młodzieńca, pannę, niemowlę i kobietę wybijajcie do szczętu! (Ks. Ezechiela 9:4-6, Biblia Tysiąclecia)

Qur`an:

Każda dusza zarabia tylko dla siebie i nie poniesie niosąca ciężar ciężaru drugiej. Potem do waszego Pana powrócicie! [Qur`an, 6:164]

Wysłannik powiedział swoim towarzyszom gdy wyruszali na bitwę:

"Wyruszajcie w Imię Allaha, ufając Jemu i stosując się do Religii Wysłannika Allaha. Nie zabijajcie ludzi starszych, ani niemowląt, ani dzieci, ani też kobiet." [Sunan Abu Dauud, 14:2608]

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m