islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Pokuta i grzech pierworodny

źródło:
Dialog Muzułmańsko Chrześcijański
Dr. Hassan M. Baagil
Wydane przez Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce, 2000

Chrzeœcijanin: A więc wykupienie grzechów nie jest nauką Chrystusa?

Muzumanin: Ta doktryna o pokucie została przyjęta przez Kościół w trzecim lub czwartym wieku po odejściu Jezusa z ziemi. To sprzecza się z samą Biblią jak pokażą nam to następujące wersety:

"Nie poniosą śmierci ojcowie za synów ani synowie nie poniosą śmierci za ojców, każdy za swój grzech poniesie śmierć". (V Mojżesz 24;16)
"Lecz każdy umrze za swoją winę". (Jeremiasz 31; 30)
"Człowiek który grzeszy umrze. Syn nie poniesie kary za winy ojca, ani ojciec nie poniesie kary za winy syna..." (Ezechiel 18; 20)

Czyli Adam i Ewa byli odpowiedzialni za swój grzech, który Allah wybaczył w/g wersetów Koranu.

Ch: Ale jest to w Starym Testamencie.

M: Czytaj co sam Jezus powiedział w (Mateusz 7; 1-2):

"Nie sądźcie abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie taką i wam odmierzą".

Czytaj jeszcze w (I Koryntian 3; 8):

Ch: "Bo ten co sadzi i ten co podlewa jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy".

M: Czy nadal chcesz bym ci udowodnił, że dziecko rodzi się bez grzechu? Czytaj (Mateusz 19; 14)

Ch: "Lecz Jezus rzekł: 'zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy królestwo niebios'."

M: Czyli każdy rodzi się bez grzechu, a wszystkie dzieci należą do królestwa niebios. Czy wiesz, że to Paweł zniósł prawo Mojżeszowe? Czytaj (Dzieje Apostolskie 13; 39)

Ch: "I że w nim każdy kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim w czym nie moglibyście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza".

M: Pozwól, żebym zadał jedno pytanie: Dlaczego wierzysz w zmartwychwstanie Jezusa, skoro sam Paweł, który nigdy nie widział Jezusa żyjącego, przyznaje, że zmartwychwstanie jest według jego ewangelii?

Ch: Gdzie to pisze?

M: Przecież czytaliśmy wcześniej w (II liście Tymoteusza 2; 8)

Ch: Tak! Ale dlaczego musimy wierzyć w ukrzyżowanie i zmartwychwstanie?

M: Właśnie sam nie wiem. Islam jest oparty na rozsądku i jest on nauczaniem głoszonym przez wszystkich proroków Allaha i nie zawiera żadnych elementów pogaństwa i przesądu.

Ch: Tego szukałem.

M: Dlaczego nie wypowiesz szahada najpierw po polsku potem po arabsku.

Ch: ZAŚWIADCZAM, ŻE NIE MA BOGA OPRÓCZ ALLAHA I MUHAMMAD JEST JEGO SŁUGĄ I WYSŁANNIKIEM. ASZHADU ANLAILAHA ILLA ALLAH, ŁA ASZHADU ANNA MUHAMADAN ABDUNU ŁA RASULUH.
A propos, czy były jakieś proroctwa w Biblii o Muhammadzie (Pokój z nim)?

M: Tak ale dla muzułmanina nie jest to istotne. Muzułmanin nie musi wiedzieć o tym z Biblii. Ale skoro studiowałeś Biblię to chętnie będę dyskutował z tobą o tym następnym razem. Ps. Skoro mój rozmówca przyjął Islam to dalsza rozmowa będzie między dwoma muzułmaninami (M i m.).

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m