islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Boskie synostwo Jezusa

źródło:
Dialog Muzułmańsko Chrześcijański
Dr. Hassan M. Baagil
Wydane przez Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce, 2000

Muzułmanin: Czy Jezus jest synem Boga?

Chrześcijanin: Tak. Przeczytaj (Mateusz 3; 17)

" kiedy Jezus został ochrzczony przez Jana: I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem".

M: Nie powinieneś brać słowa "syn" dosłownie ponieważ wielu proroków i ludzi zostało nazwanych w Biblii synami i dziećmi Boga. Czytaj (II Mojżesz 4; 22).

Ch: "... Tak mówi Pan: Moim synem pierworodnym jest Izrael."

M: Tutaj Jakuba (Izrael) nazwano pierworodnym synem, teraz czytaj (II Samuel 7; 13-14) lub (I Kronika 22; 10)

Ch: "On (Salomon) zbuduje świątynię dla imienia mojego, on też będzie mi synem, a ja będę mu ojcem..."

M: Będzie zamieszanie, kiedy przeczytasz (Jeremiasz 31; 9):

" ... Gdyż jest ojcem dla Izraela a Efraim jest moim pierworodnym".

W (II Mojżesz 4;22) też nazwano Izraela pierworodnym. Kto jest więc naprawdę pierworodnym? Izrael czy Efraim? Zwykli ludzie też mogą być dziećmi Boga. Czytaj (V Mojżesz 14; 1).

Ch: "Jesteście synami Pana, waszego Boga".

M: I zwykli ludzie mogą być też nazywani pierworodnymi. Czytaj (list do Rzymian 8; 29)

Ch: "Bo tych, których wcześniej znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobnymi do obrazu syna jego, a on żeby był pierworodnym pośród wielu braci".

M: Jeżeli wszyscy są pierworodnymi, kim jest więc Jezus?

Ch: On jest jedynym zrodzonym Synem Bożym.

M: Na długo zanim urodził się Jezus, Bóg powiedział Dawidowi (Psalm 2; 7):

" ... Rzekł do mnie: synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem".

Czyli Dawid tez jest narodzonym synem Boga. Znaczenie słowa "Syn Boży" nie można więc brać w dosłownym jego znaczeniu lecz przenośnie, gdyż synem Bożym może być każda osoba umiłowana przez Boga. Jezus powiedział, że Bóg nie jest tylko jego ojcem, ale także twoim ojcem. Patrz (Mateusz 5; 45, 48)

Ch: "Abyście byli synami ojca naszego" (Mateusz 5; 45)
"Bądźcie wtedy doskonali jak ojciec wasz doskonały jest" (Mateusz 5; 48)

M: Czyli znajdziesz na wielu stronach Biblii "Syn Boży" jako określenie każdego kto jest umiłowany i bliski Bogu. Określenie Syn Boży nie jest przeznaczone tylko dla Jezusa. Znajdziesz synów i córki Boga

"Będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami..." (II Koryntian 6; 18)

Na podstawie tego i innych fragmentów w Biblii nie ma żadnego powodu, który pozwoli uważać Jezusa jako Syna Bożego w dosłownym lub jedynym sensie.

Ch: Ale on nie ma ojca, dlatego jest Synem Bożym.

M: Dlaczego więc nie uważasz Adama za Syna Bożego. On nie ma ojca ani matki, i też jest nazywany synem Bożym:

"... syna Adama, syna Bożego" (Łukasz 3; 38)

Przeczytaj jeszcze (list do Hebrajczyków 7; 3):

Ch: "Bez ojca, bez matki, bez narodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze".

M: Kim on jest? Odpowiedź znajdziesz w (Hebrajczyków 7; 1) "To Melchisedek, król Salamy, kapłan Boga..." On jest bardziej wyjątkowy niż Jezus czy Adam bo nie ma ani początku ani końca jak Bóg. Dlaczego nie uznano go za Syna Bożego albo nawet za samego Boga?

Ch: Jak więc nazwiesz Jezusa?

M: My muzułmanie nazywamy go Jezus syn Marii (pokój z nim)

Ch: Nikt temu nie zaprzecza.

M: Tak. To oczywiste, że nikt nie może temu zaprzeczyć. Jezus nazwał siebie syn człowieczy" i odmówił by go zwano Syn Boży" Czytaj (Łukasz 4; 41):

Ch: Wychodziły też z wielu ludzi demony, które krzyczały i mówiły: 'Ty jesteś Synem Bożym. A on gromił je i nie pozwalał im mówić, bo one wiedziały iż on jest Chrystusem."

M: Jest tu wyraźnie, że odmówił by go nazywać synem Bożym. Odmówił jeszcze raz w (Łukasz 9; 20-21) gromiąc apostołów.

Ch: "... A Piotr odpowiedział mówiąc: za Chrystusa, Syna Bożego. A on zgromił ich i zakazał im mówić tego komukolwiek".

M: Jezus, który był oczekiwanym Mesjaszem, Prorokiem, został awansowany do Nauczyciela do Syna Bożego, Pana a nawet samego Boga. Czytaj (Jan 3; 2):

"Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel".
" Ten naprawdę prorokiem, który miał przyjść na świat". (Jan 6; 14)

Jezusa nazywano prorokiem jeszcze w (Jan 7; 40) (Mateusz 21; 11) (Łukasz 24; 19)

"A już zaczął zwiastować [Paweł] w synagogach Jezusa, że on jest Synem Bożym".

Możesz stąd wnioskować, że nawet wcześniejsi chrześcijanie modlili się jeszcze w synagogach. Później, kiedy chrześcijanie zboczyli od oryginalnego nauczania Jezusa zostały założone kościoły. Paweł, Barnaba i inni dostojni zostali wygnani z synagog, jako oskarżeni o plugawienie i bluźnierstwa. Patrz (Dzieje Apostolskie 13; 50 i 17 ; 18 i 21; 28).

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m