islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Cesarz Konstantyn Wielki, Chrześcijaństwo i Mitraizm

Encyklopedia herezji i heretyków
Chas S. Clifton
Przekład: Robert Bartołd
1996, Oficyna Wydawnicza Atena
ISBN: 83-85414-15-0

Konstantyn Wielki

[Cesarz Rzymski, panował w latach 306-337]

Po 320 roku zaczął energiczniej popierać chrześcijaństwo, dając parafiom pieniądze ze skarbu państwa na budowę lub odbudowę kościołów i mianując chrześcijan na stanowiska publiczne. Pod jego wpływem zwołano sobory w Arles (314) i w Nicei (325).

Faworyzowanie przez Konstantyna religii chrześcijańskiej zaczęło się w roku 312, kiedy przygotowywał się do bitwy z rywalizującym z nim współcesarzem. Wychowany w cesarskim kulcie SOL INVICTUS i oficjalnie poganin, który doświadczył w przeszłości wizji boga słońca - Apolla, Konstantyn ujrzał teraz we śnie Chrystusa, który powiedział przyszłemu cesarzowi żeby umieścił monogram xi-ro (połączenie greckich liter X i P - pierwszych dwóch liter greckiej pisowni wyrazu "Chrystus") na tarczach swych żołnierzy. Późniejsza legenda ubarwiła tę historię, zamieniając sen na wizję, w której Konstantyn i armia ujrzały xi-ro na niebie, z łacińskimi słowami: In hoc signo nices (W tym znaku podbijaj).

Zwycięstwo następnego dnia przekonało Konstantyna, że chrześcijaństwo było religią prawdziwą, ale opóźniał swój chrzest, dopóki nie znalazł się na  łożu śmierci; być może dlatego, że oficjalnie nawrócenie mogłoby kolidować z poczynaniami władzy cesarskiej, takimi jak zgładzenie drugiej żony i syna jako rzekomych spiskowców przeciwko niemu.
(Str. 116-117)

Późniejsi cesarze nadal popierali SOL INVICTUS; nawet Konstantyn Wielki, który faworyzował chrześcijaństwo i na łożu śmierci przyjął chrzest, używał na niektórych swoich monetach wizerunku triumfującego słońca.

Wszystkie bóstwa męskie, czyli solarne - takie jak rzymski Jowisz, grecki Zeus, perski Mitra, egipski Ra, a nawet Judeo-Chrześcijański Bóg - można w ich mniemaniu uważać za posiadające te same cechy solarne.
(str. 163)

[Nic dziwnego że dla ludzi obracających się w tych kręgach pogaństwa, a nawet je wyznających tak jak Konstantyn Wielki, natura prawdziwego Jedynego Boga, Władcy i Stwórcy wszechświata, mogła zostać wcielona w postacie ludzkie. I czyż nie miało to miejsce gdy stwierdzono że Jezus jest fizycznym synem Bożym? Czyż na soborze w Nicei 318 z 1800 biskupów, wraz z pogańskim inicjatorem tego soboru Konstantynem, nie zatwierdziło że Jezus wraz z Ojcem stanowili jedno? Nie trzeba tu głębokich analiz i dopatrywania się wspólnej myśli aby ujrzeć związek pomiędzy pewnymi wierzeniami pogańskimi a Chrześcijaństwem wykreowanym przez ludzi nie mającymi nic wspólnego z Jezusem ani z jego apostołami.]

MITRA, MITRAIZM

Powszechnie uznawany za jednego z głównych rywali chrześcijaństwa w czasach Cesarstwa Rzymskiego; wraz z kultem SOL INVICTUS dostarczył chrześcijaństwu symboli i praktyk które pozostały do dzisiaj.

Z powodu obrzędu podobnego do chrztu oraz wspólnego posiłku wtajemniczonych przypominającego chrześcijańską Eucharystię, część wczesnych chrześcijan widziała w mitraizmie zagrożenie. Niemniej jednak nieprzypadkowo dzień narodzin Chrystusa świętuje się 25 Grudnia - wcześniej w dniu tym świętowano urodziny Mitry.
(str. 163)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m