islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Maria, matka Jezusa opisana w Koranie

źródło:
Tłumaczenie znaczenia świętego Koranu wg. Józefa Bielawskiego

A kiedy ona porodziła, powiedziała:
"Panie mój !
Oto złożyłam ją - istotę żeńską."
- A Bóg wie najlepiej, co ona złożyła,
przecież rodzaj męski nie jest jak żeński. -
"Nazwałam ją Marią.
I oto oddaję ją,
ją i jej potomstwo,
Tobie pod opiekę przed szatanem przeklętym!"
(Aali Imran - 3:36)

I przyjął ją jej Pan
przyjęciem pięknym,
i uczynił, iż wyrosła wzrostem pięknym,
i zaopiekował się nią Zachariasz.
Za każdym razem, jak wchodził do niej Zachariasz,
do przybytku świętego,
znajdował u niej zaopatrzenie.
Powiedział:
"O Mario!
Skąd to przychodzi do ciebie?"
Ona powiedziała:
"To jest od Boga."
Zaprawdę, Bóg daje zaopatrzenie,
komu chce - bez żadnego rachunku!
(Aali Imran - 3:37)

I oto powiedzieli aniołowie:
"O Mario!
Zaprawdę, Bóg wybrał ciebie
i uczynił cię czystą,
i wybrał ciebie ponad kobietami światów.
(Aali Imran - 3:42)

O Mario!
Poddaj się pokornie twemu Panu,
wybijaj pokłony i skłaniaj się
wraz z tymi, którzy się skłaniają!"
(Aali Imran - 3:43)

Oto powiedzieli aniołowie:
"O Mario!
Bóg zwiastuje ci radosną wieść
o Słowie pochodzącym od Niego,
którego imię Mesjasz,
Jezus, syn Marii.
On będzie wspaniały na tym świecie
i w życiu ostatecznym,
i będzie jednym z przybliżonych.
(Aali Imran - 3:45)

O ludu Księgi!
Nie przekraczaj granic w twojej religii
i nie mów o Bogu niczego innego,
jak tylko prawdę!
Mesjasz, Jezus syn Marii,
jest tylko posłańcem Boga;
i Jego Słowem, które złożył Marii;
i Duchem, ppchodzącym od Niego.
Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców
i nie mówcie: "Trzy!"
Zaprzestańcie!
To będzie lepiej dla was!
Bóg-Allah - to tylko jeden Bóg!
On jest nazbyt wyniosły,
by mieć syna!
Do Niego należy
to, co jest w niebiosach,
i to, co jest na ziemi.
I Bóg wystarcza jako opiekun!
(An-Nisa - 4:171)

Mesjasz, syn Marii, jest tylko posłańcem,
tak jak już przed nim byli posłańcy;
a jego Matka była kobietą świętą.
Oni oboje przyjmowali pożywienie.
Popatrz, jak wyjaśniamy im znaki!
Popatrz, jak oni potem się odwracają!
(Al-Ma'idah - 5:75)

I tę, która zachowała swoją czystość [Maria, Matka Jezusa]...
My tchnęliśmy w nią nieco z Naszego Ducha.
I uczyniliśmy ją i jej Syna
znakiem dla światów!
(Al-Anbiya - 21:91)

I uczyniliśmy syna Marii i jego matkę znakiem.
Daliśmy im schronienie
na wzgórzu spokojnym i obfitym w żródła.
(Al-Mu'minun - 23:50)

I Marię, córkę Imrana,
która zachowała dziewictwo;
tak więc tchnęliśmy w nią nieco z Naszego Ducha.
I ona potwierdziła słowa swego Pana i Jego Ksiąg,
i była wśród pokornych.
(At-Tahrim - 66:12)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m