islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Objawienia Matki boskiej

Jaki jest stosunek Islamu do objawień Matki Boskiej, stygmatów oraz innych zjawisk nadprzyrodzonych?

Większość tego można wytłumaczyć faktem że istnieje świat Dzinnów.

Istoty które generalnie są dla ludzi niewidzialne, lecz czasami mogą przybierać różne inne formy, nawet ludzkie.

Przykładem tego jest długi haidth w którym Abu Hureirah pilnując Zakat ul Fitr przyłapał pewna "osobę" która kradła z Zakat. Osoba ta okazała się Szatanem, jak później Wysłannik (sal allahu alejhi la sallam) poinformował Abu Hureirah. (Sahih al Buchari / Tom 4, nr. 495)

A wiemy z Koranu że Ibliis (diabeł, szatan) jest ze wspólnoty Dzinnów (Koran, 2:34; 7:11-18; 20:116-120).

Dzinny mogą też być dobre, mogą być muzułmanami, chrześcijanami czy wyznawcami innych religii, lub ateistami (Koran, 72:1-4, 14-15, 6:112). Czasami zły Dzinn może nękać człowieka, może nawet go opętać.

Złe Dzinny starają się odwrócić ludzi od Tauhiid (czystego monoteizmu). Starają się odwrócić ludzi od czystej wiary poprzez podszeptywanie im fałszu, upiększanie zła oraz poprzez "ukazywanie się" jako istota nieludzka, jako anioł, prorok lub święty(a).

To że ludziom ukazują się różne zmarłe osoby, prorocy, czy jak w tym przypadku, Matka Jezusa (alejhi salaam), nie jest wyjątkiem religii chrześcijańskiej.  W islamie również istnieją tak zwani mistycy którzy twierdzą że otrzymują różnego rodzaju objawienia. Twierdzą że ukazują im się Prorocy, lub że aniołowie przychodzą do nich z nowymi prawami.

Miało to miejsce na przykład w Sekcie Ahmedija (Qadianiya). Ich założyciel Ghulam Mirza Ahmed Qadiani twierdził że doznawał cudownych objawień, że ukazywał mu się Prorok, Jezus, Matka Jezusa i.t.p. Coraz to otrzymywał nowe prawa, zasady religii i czci. Efektem tego było że jego nauka tak dalece odbiegła od Islamu, że wykroczył on poza granice i stal się niewiernym.

Innym przykładem jest Abdul Qadiir al-Dzilaani (1077-1166 A.D.) który ponoć doznał następującego zjawiska: "Pewnego dnia, gdy byłem głęboko pogrążony w czci, nagle ujrzałem przed sobą ogromny tron otoczony promieniującym światłem. Grzmiący glos niemal mnie nie ogłuszył: "O Abdul Qadiir, Jestem Twoim Panem! Dla ciebie dozwoliłem to co innym zakazałem." Spytałem: "Czy jesteś Allah, poza którym nie istnieje żaden bóg?" Gdy nie otrzymałem odpowiedzi powiedziałem: "Odejdź precz wrogu Allaha" Wraz z tym światło znikło i nastąpiła ciemność. Głos ten wtedy powiedział: "Abdul Qadiir, udało ci się pokonać mój podstęp, ze względu na twoje zrozumienie religii i twoją wiedze. Udało mi się zwieść ponad 70 świątobliwych sług przez takie wydarzenia." Gdy ludzie później się spytali jak się zorientowałem że był to Szatan, odpowiedziałem: "Poprzez jego stwierdzenie że  Allah dozwolił mi to co zakazał innym, ponieważ wiedziałem że Boskie prawo które zostało objawione Prorokowi (sal allahu alejhi la sallam) nie może ulec zmianom ani zostać zniesione. Zorientowałem się także kto to był gdy ogłosił że jest moim Panem, lecz nie był w stanie potwierdzić że był Allahem, który nie ma towarzyszy." (Przytoczone przez Ibn Taimiyah w 'at-Tawassul wal-Wasiilah' str.28)

Tak wiec podobnie jest w przypadku chrześcijan którzy twierdzą że objawiła im się Matka Jezusa, lub Jezus, i nakazali tej osobie na przykład modlić się w imię Jezusa, lub Jego Matki Marii (alejhi salaam), lub prosić w ich imię, czy jakikolwiek inny sposób czynić bałwochwalstwo.

Dzinny mogą także wykonywać przeróżne 'nadprzyrodzone' rzeczy, jak na przykład w mgnieniu oka pokonywać ogromną przestrzeń (Koran, 27:39), informować swoich przyjaciół wśród ludzi o części wiedzy świata skrytego (Koran, 72:8-9, 15:17-18 / Sahih al Buchari, tom 8 nr.232).

Wszystko to jest jednak niczym innym jak tylko prób której ludzie są poddawani. Przez takie zjawiska Szatany sprowadzają ludzi z drogi prostej, oddalają ich od Allaha i prowadzą drogą do piekła.

A Allah objawił w Koranie:

"Każda dusza zakosztuje śmierci. My doświadczamy was złem i dobrem, dla wypróbowania, i wy do Nas będziecie sprowadzeni."
(Koran, 21:35)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m