islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Modlitwa Proroków

"O wy, którzy wierzycie! Pokłońcie się i padnijcie na twarz w modlitwie, i czcijcie swego Pana i spełniajcie dobre uczynki aby dobrze się wam wiodło" (Koran, 22:77)

Muzułmanie na całym świecie w ten sposób czczą swego Stwórcę, Allaha Jedynego Wszechmogącego, pięć razy dziennie. Modlitwa ta, zwana "Salah", jest drugim filarem Islamu. Jest ona dokładnie opisana przez Proroka Muhammeda, który nakazał muzułmanom aby się modlili tak jak on (Sahih Buchari i Sahih Muslim).

Modlitwę można składać w różne sposoby. Wychwalać swego Pana, Władcę i Stwórcę wszechświata, można też na wiele sposobów. Pojęcie "Salah" jest jednak czymś więcej jak modlitwą, czy wychwalaniem Allaha. Salah jest bezpośrednią relacją z Allahem. Można powiedzieć że jest to pewnego typu rozmowa sługi ze swoim władcą, wyraz poddania się, wdzięczności i posłuszeństwa. I czy istnieje lepszy sposób na wyrażenie swojego pełnego poddania się i posłuszeństwa wobec swojego Pana, niż pokłon do samej ziemi?

Dla wielu nie-muzułmanów sposób w jaki muzułmanie oddają cześć Allahowi może się wydawać dziwny, a nawet może śmieszny. Ale prawdą jest że ta forma modlitwy była praktykowana przez wszystkich Proroków (pokój niechaj im będzie) i Wysłanników Allaha. Nawet Jezus (pokój z nim), który według niektórych chrześcijan jest bogiem, czy też częścią boskiej istoty, pogrążał się w modłach z twarzą na ziemi. Ten typ modlitwy jest opisany w kilku miejscach w Biblii:

  • "I odszedłszy nieco dalej, (Jezus) upadł na twarz i modlił się..."(Ewangelia wg Mateusza, 26:39)

  • "A gdy Abraham miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: ŤJam jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny...ť Abraham padł na oblicze..." (Księga Rodzaju, 17:1-3)

  • "I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon..." (Księga Wyjścia, 34:8)

  • "...a Eliasz wszedł na szczyt Karmelu, i pochyliwszy się ku ziemi, wtulił twarz między swoje kolana" (I Księga Królewska, 18:42)

  • "Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon..." (Księga Jozuego, 5:14)

  • "Jozafat więc upadł na kolana twarzą ku ziemi, i wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy padli przed Panem aby Go uczcić." (II Księga Kronik, 20:18)

Z wymienionych powyżej cytatów Biblijnych wynika że forma modlitwy jaką Prorok Muhammad (pokój z nim) zalecił muzułmanom, była także praktykowana przez innych Proroków. Nie jest to nic wyjątkowego, jak też wiara że Bóg jest Jeden, Jedyny nie jest wyjątkowa dla Islamu. Każdy Prorok wierzył w tego samego Boga, i każdy nawoływał do wiary w Niego i przestrzegał przed bałwochwalstwem.

Czysty, bezkompromisowy monoteizm był podstawą nauki wszystkich Proroków, lecz podobnie jak forma modlitwy, nauka ta została zachowana jedynie w Islamie.

 

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m