islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Pocieszyciel, Duch Prawdy - Ahmad

Przytoczył: Abu Anas ibn Marian

Allah objawił w Koranie że przyjście Proroka Muhammada, sal allahu alejhi ła sallam, zostało zapowiedziane przez innych Proroków, między innymi Jezusa, aalejhi salaam:

"Oto powiedział Jezus, syn Marii: "O synowie Izraela! Jestem wysłany od Boga do was, aby potwierdzić prawdziwość tego, co przede mną było zesłane w Torze, i zwiastować Posłańca, który przyjdzie po mnie, a którego imię - Ahmad!" Lecz kiedy on przyszedł z jasnymi dowodami, oni powiedzieli: "To są czary oczywiste!"
(Surah as-Saff, 61:6)

Józef Bielawski, w przypisie do tłumaczenia znaczenia Koranu pisze:

Ahmad - znaczy (podobnie jak Muhammad) "wysławiony". Nastąpiło tu prawdopodobnie pomieszanie pojęć Greckich: periklutos "pocieszyciel" (Jan XIV, 16) z perikletos "wysławiony". Idea tego wersetu jest jasna: Jezus zapowiada w nim przyjście nowego posłańca, który będzie miał na imię Ahmad. Ponieważ, jak wyżej wspomnieliśmy, imię Ahmad i Muhammad mają podobną treść (obydwa te słowa pochodzą od tego samego rdzenia: h-md) tak więc muzułmanie nie mają wątpliwości, iż chodzi tu o proroka Muhammada. Werset ten jest oczywistym echem wypowiedzi, jaką znajdujemy w Ewangelii św. Jana XIV, 16:

"Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna."

I XVI, 7:

"Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was."

Inne źródło chrześcijańskie podaje, i przyznaje:

Ahmad oznacza po arabsku 'najchwalebniejszy' i, ponieważ jest korzeniem słowa Muhammad (czyli Mahomet), muzułmanie dopatrują się w nim obietnicy złożonej przez Naszego Pana [Jezusa Syna Marii, Pokój z nim], gdy mówił o Paraklecie (J 14,16- 17): “Dam wam innego Pocieszyciela, aby pozostał z wami na zawsze”. Ponieważ, jak mówią, nie należy czytać Paraklet (parakletos z greckiego znaczy 'pocieszyciel'), ale periklutos, to znaczy 'posłany', 'chwalebny' czy ahmad. Miałaby to więc być zapowiedź Mahometa. Taka jest interpretacja, której, w dwa lata po Mahomecie, uległ Ibn Hicham. Taka interpretacja jest możliwa, gdyż w języku arabskim, jak zresztą we wszystkich językach semickich, nie pisze się samogłosek [i].

Każdy kto choć trochę zagłębi się w nauki Proroków znajdzie tą samą prawdę - każdy Prorok i wysłannik nawoływał do jedynego, mianowicie:

"Posłaliśmy do każdego narodu posłańca: "Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!" Wśród nich byli tacy, których Bóg poprowadził drogą prostą; i byli tacy, którzy słusznie popadli w obłęd. Wędrujcie po ziemi i popatrzcie, jaki był ostateczny koniec tych, którzy zadawali kłam!" (Surah an-Nahl, 16:36)

`Uthmaan, radi allahu anhu, przekazał od Proroka Muhammada, salaalhu alejhi ła sallam:

"Ktokolwiek umrze wiedząc że nie nikt nie zasługuje na cześć, jak tylko Allah, ten wejdzie do raju" (Sahih al-Buchari, Kitabul Iman)


[i] Zobacz: R. Arnaldez, Reflexion sur le Dieu du Coran du point de vue de la logique formelle (Refleksja o Bogu Koranu z punktu widzenia logiki formalnej), „Vivre avec l'Islam", Versailles 1996, s.132; O. A. Moussali, La croix et le croissant. Le christianisme face a l'islam, Paris 1997, s. 80

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m