islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Antykoncepcja w Islamie

Źródło:
Autor: Muhammad al-Jibaly
Tytuł: Closer than a garment, Chapter 9 (str.147-175)
Z angielskiego przytoczył: Abu Anas

Allah, subhanahu ła ta`ala, objawił w Koranie:

"I nie zabijajcie waszych dzieci z obawy przed niedostatkiem. My im damy zaopatrzenie, podobnie jak wam. Zaiste, zabijanie ich jest wielkim grzechem!"
(17:31 a także 6:151)

Prorok Muhammad, sal allahu alejhi ła sallam, powiedział:

"Ożeń się z kobietą która jest kochająca i może zrodzić ci wiele dzieci, gdyż będę się cieszył, że będzie was więcej niż innych nacji"
(Abu Dauud, an-Nasai i inni) [i]

Różne metody antykoncepcji:

1. `Azl - przerwany stosunek (coitus interruptus)

Dziabir przekazał: "Praktykowaliśmy `azl za czasów Wysłannika. Słyszał o tym ale nam tego nie zabronił"
(Sahih Buchari, Muslim i inni)

Abu Sa`id przekazał: "Prorok został spytany o `azl. Zapytał się o jego powód, na co odpowiedziano mu: 'Mężczyzna pragnie mięć stosunek ze swoją karmiącą żoną, ale nie chce aby zaszła w ciąże (i w ten sposób przerwała karmienie piersią). Albo mężczyzna który pragnie mięć stosunek ze swoją niewolnicą, ale nie chce aby zaszła w ciąże.' Prorok odpowiedział: 'Nie musisz przerywać `azl. Każda dusza która przez Allah została zapisana, że ma zostać stworzona aż do dnia ostatecznego, zostanie stworzona."
(Sahih Muslim i inni)

Niemniej jednak praktykowanie `azl jest niemile widziane:

Sa`d Bin Abi Łaqqas przekazał, że pewien mężczyzna przyszedł do Proroka i powiedział: "Praktykuje `azl z moja żoną." Prorok spytał się: "Dlaczego". Odpowiedział: "Z litości nad jej dzieckiem (które karmi)" Wysłannik powiedział:" Jeżeli to (zajście w ciąże i jednoczesne karmienie piersią) byłoby szkodliwe, zaszkodziło by to Rzymianom i Persom."
(Sahih Muslim)

Innym razem gdy Prorok został spytany o `azl (coitus interruptus), i powiedział: "Jest to potajemne zabijanie dzieci"
(Sahih Muslim i inni)

Abu Sa`id al-Khudri przekazał, że gdy ktoś wspomniał `azl, Wysłannik spytał się (trzy razy, nie pochwalając): "Czy naprawdę to robicie?"
(Buchari, Muslim i inni)

Al-Hafiz ibn Hadziar wytłumaczył ten hadis następująco: "Ten hadis wskazuje na to, że Prorok nie zabronił `azl, lecz dał do zrozumienia, że lepiej jest tego unikać. Tak jest ponieważ `azl praktykowane jest w obawie o to, że narodzi się dziecko..."
(Fath ul-Bari, 9:251)

2. Celibat

Przekazane od S`ad Bin Abi Łaqqas, Samurah Bin Dziundub i `Aiszah: "Wysłannik zabronił celibatu"
(Buchari, Muslim i inni)

Abu Umamah przekazał, że Wysłannik powiedział: "Żeńcie się abym (w dniu ostatecznym) okazał wasze przewyższenie liczebne nad innymi nacjami. Nie praktykujcie celibatu tak jak Chrześcijanie"
(Bayhaqi i inni) [ii]

3. Kastracja

Abdullah bin `Umar przekazał: "(Wysłannik) zabronił kastracji (zwierząt)"
(Ibn `Asakir) [iii]

Sa`d ibn Abi Łaqqas przekazał: "Wysłannik zabronił `Uthman'owi Bin Maz`un'owi praktykować celibatu. Jeżeli by mu zezwolił to dalibyśmy się wykastrować"
(Buchari, Muslim i inni)

Uczeni na temat antykoncepcji

Szeich Naasir (al-Albaani)

"...Różne są tego reguły w zależności od powodu tej praktyki. Jeżeli powodem jest ochrona zdrowia kobiety która wcześniej urodziła zbyt wiele dzieci, i zalecone zostało przez godnego zaufania lekarza Muzułmanina, wtedy jest to dozwolone. Z drugiej strony jeżeli powodem jest obawa ubóstwa lub utraty dóbr materialnych...wtedy nie jest to w ogóle dozwolone."
(Al-Haui min Fataua al-Albaani, tom 2, str.14)

"...jeżeli kobieta jest chora, i lekarz obawia się, że jej stan się pogorszy przez ciąże, może ona  stosować tymczasowe środki antykoncepcyjne. A jeżeli jej choroba jest poważna i zagraża jej życiu, tylko w takim przypadku dozwolone, a nawet obowiązkowe jest podwiązanie jajników [permanentna antykoncepcja] - a Allah wie lepiej."
(Adab uz-Zifaf, str. 136-137)

Szeich Ibn Baz

"...obowiązkiem jest unikać pigułek antykoncepcyjnych, zezwolić można na używanie ich tylko gdy istnieje potrzeba. Podobnie jeżeli kobieta ma tak dużo dzieci, że ciąża staje się dla niej trudna, wtedy nie zabronione aby brała pigułki przez pewien okres, na przykład rok lub dwa, aby pielęgnować i wychować dzieci. Lecz jeżeli pigułek używa się aby poświęcić czas pracy, zabawie, czy innym sprawom którymi kobiety dzisiaj się zajmują, nie jest to dozwolone."
(Fataua al-Mar`ah, str. 84-85)

Szeich Ibn Uthaymiin

"Jeżeli chodzi o metody antykoncepcji, są one dwóch rodzajów

1. Te które permanentnie zapobiegają ciąży. Są one zabronione.

2. Te które zapobiegają ciąży tymczasowo. Przykładem może być kobieta która często rodziła i porody ją przemęczyły, wiec pragnie zaplanować ciąże co drugi rok czy tym podobne. Jest to dozwolone pod warunkiem, że mąż jej na to zezwala i, że nie wpłynie to źle na stan jej zdrowia..."
(Fataua wa-Rasa`il lin-Nisa, str. 87-89)

Podobnie został spytany o sytuacje w której kobieta pragnie mięć dzieci, a jej mąż nie. Czy może on jej nakazać branie środków antykoncepcyjnych, lub stosować `azl? Odpowiedział:

"Nie wolno ci praktykować `azl, ani tez zmusić twojej żony aby stosowała środki antykoncepcyjne jeżeli pragnie mięć dzieci, gdyż jest to jej prawem. Dlatego uczeni mówią, że praktykowanie `azl jest dozwolone tylko za zgodą żony..."
(Fataua al-`Ulema fi `Iszrat in-Nisa, str.86)

Szeich Al Fauzan

"Praktykowanie regulowania ciąży z obawy przed ograniczonymi dochodami nie jest dozwolone. Utrzymanie jest w ręku Allaha. On jest tym który decyduje o życiu i utrzymaniu. Utrzymanie i długość życia każdego narodzonego dziecka zostało zapisane. Allah mówi:

"...nie zabijajcie swoich dzieci z biedy - My damy zaopatrzenie wam i im..."
(al-`Anam, 6:151)

Praktyka ta podobna jest do praktyki dziahiliyah [iv] , gdzie ludzie zabijali swoje dzieci w obawie przed ubóstwem. W tym przypadku zapobiega się narodzinom dzieci w obawie przed ubóstwem, a w dzihiliyah ludzie zabijali swoje istniejące dzieci. Przyczyna jest taka sama w obu przypadkach.

Jeżeli jednak praktykowane jest to ze względów fizycznych, jak na przykład gdy kobieta nie jest w stanie rodzić lub znieść ciąży z powodu choroby, wtedy nie ma nic złego w tymczasowym zapobieganiu ciąży, tak długo jak stan jej się nie polepszy."
(Fataua al-`Ulema fi Izhrat in-Nisa, str. 86-87)

Muhammad al-Jibaly podsumował to w ten sposób:

1. Islam zachęca muzułmanów aby mieli tyle dzieci ile to możliwe.

2. Wszystkie środki antykoncepcyjne mają jakieś skutki uboczne, religijne, emocjonalne czy fizyczne.

3. Bez względu na metodę, jest to zabronione jeżeli motywy są nie-islamskie, tak jak obawa ubóstwa, chęć spokojnego życia i.t.p.

4. Poza wyżej wymienionym wyjątkiem (3), kontrolowanie ciąży przy użyciu naturalnych środków antykoncepcyjnych (które są najmniej szkodliwe), takich jak coitus interruptus, cykl, kondomy i tym podobne, jest dozwolone lecz nie mile widziane w Islamie. Powinno się tego unikać, jeżeli nie istnieje udowodniona korzyść zgodna z Szariah, taka jak odstęp między ciążami, karmienie piersią i tym podobne.

5. Używanie innych środków antykoncepcyjnych niż naturalne, jest dozwolone tylko wtedy gdy istnieje autentyczna fizyczna potrzeba z powodu stanu zdrowia kobiety. W takim przypadku należy wybrać metodę która będzie miała jak najmniejsze skutki uboczne dla kobiety.

6. Jeżeli stan zdrowia kobiety jest problemem tymczasowym, nie jest dozwolone używanie permanentnych środków antykoncepcyjnych. Tylko w przypadku gdy zły stan jej zdrowia jest problemem permanentnym i zagrażającym jej życiu może ona stosować permanentne środki antykoncepcyjne (takie jak podwiązanie jajników)"
(Closer than a Garment, str. 174-175)[i] Sahih: al-Albaani, Adab uz-Zifaf, 132-133

[ii] Sahih: al-Albaani, Sahih-ul-Dziami, 2941

[iii] Sahih, al-Albaani, Sahih-ul-dziami, 6862

[iv] Era skrajnej ignorancji (dziahl) i pogaństwa istniejąca przed przyjściem Proroka Muhammada.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m