islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Aqiqah w przypadku osoby dorosłej

Na podstawie: "Tuhfat ul-Maudûd bi-Ahkâm il-Maulûd"
Autor: Imam Ibn ul-Qayyim, rozdział 6: "Aqîqah i jej reguły ", część 19 i 11.
Przytoczył: Abu Anas

1. Dżumhûr al-Ulemâ' (zdecydowana większość uczonych) zgodna jest co do tego że aqîqah jest sunną mustahabbah [taką którą należy wykonywać] dla tych którzy są w stanie tego dokonać i stać ich na to. Z korzyści związanych z aqîqah, to zrywa ona wpływ szatana na noworodka. Istnieje także możliwość aby Muzułmanin zrobił aqîqah dla samego siebie, jeżeli jego rodzice za niego tego nie dokonali. Można także dokonać aqîqah dla swoich dzieci nawet po wielu latach jeżeli nie dokonało się tego gdy były małe.

Ibn-ul Qayyim przekazał że Ismâ'il ibn Sa'îd al-Shâlandżi spytał się Imama Ahmeda [Ibn Hanbal] w sprawie człowieka którego ojciec nie dokonał dla niego aqîqah - czy zatem człowiek ten powinien wykonać aqîqah na własną rękę [dla siebie]? Imam Ahmed odpowiedział, "Jest to obowiązkiem ojca..." na to spytano się, "Czy można wykonać aqîqah we własnej intencji będąc dorosłym?", na to Imam Ahmad odpowiedział: "Jeżeli ktoś to zrobi, to nie zniechęcałbym go do tego i nie uważałbym tego za karygodne."

2. Nie jest obowiązkiem aby pożyczyć pieniądze by móc wykonać aqîqah jeżeli kogoś nie stać. Niemniej jednak, jeżeli tak postąpi to w opinii Imama Ahmeda jest to zalecane. Przekazane zostało od Abi il-Hârith, że spytał się Abu Abdullah [Imama Ahmeda] jak należy postąpić gdy nie ma się wystarczająco pieniędzy aby wykonać aqîqah; na co Imam Ahmed odpowiedział, "Jeżeli pożyczy w tym celu pieniądze, to mam nadzieję że Allâh wynagrodzi mu i obdarzy go za to że wykonał sunnę."

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m