islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Czy kobieta, która zaczęła miesiączkować po rozpoczęciu czasu modlitwy powinna modlitwę odrobić po zakończeniu okresu?

Autor: Szeich Muhammad bin Sâlih al-`Uthaimîn (rahimahullah)
Tytuł: Fatwa 'Arkân-ul-Islâm' Islamic verdicts on the Pillars of Islam, str. 368, pytanie 174,
Przekład z angielskiego: Majida Sha’ban

Jeśli miesiączka rozpoczęła się po czasie obowiązywania określonej modlitwy, po ustaniu okresu, kobieta powinna ją odmówić.

Przykład nr 1: rozpoczął się czas modlitwy duhr, kobieta po chwili zauważyła, iż zaczęła się miesiączka. W takiej sytuacji, po zakończeniu okresu powinna odmówić modlitwę duhr.

Kobieta nie modli się podczas miesiączki, i nie musi odrabiać modlitw które przypadają (‘których czas obowiązuje’) w trakcie okresu.

Jeśli okres zakończy się, kobieta musi po wykonaniu ghusl odprawić modlitwę, obowiązującą w chwili, kiedy przestała miesiączkować.

Przykład nr 2: obowiązuje czas magrib, kobieta zauważyła iż zakończyła się miesiączka, wykonuje zatem ghusl oraz odprawia modlitwę magrib.

Jeśli obowiązuje ją modliwa ‘zaległa’ (przykład nr 1) i jest wystarczająco dużo czasu, by ją odmówić, najpierw wykonuje modlitwę ‘zaległą’ (ie. w naszym przypadku ‘dhuhr’), a następnie obowiązującą (ie. magrib).

Jeśli ma zbyt mało czasu na wykonanie całej modlitwy obowiązującej, powinna odmówić z niej tyle na ile ‘czas pozwala’, nawet jednen rakat.

Przykład nr 3. kiedy okres kończy się przed wschodem słońca lub kiedy obowiązuje modlitwa asr, a czasu wystarczy tylko na odmówienie jednego rakatu modlitwy (obowiązującej), wówczas kobieta powinna odmówić modlitwę fajr w pierwszym przypadku, a w drugim asr, nawet jeśli modlitwa składać się będzie tylko z jednego rakatu.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m