islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Małżeństwo muzułmanki z nie-muzułmaninem

Przytoczył: Abu Anas bin Marian

»O wy którzy wierzycie, gdy przychodzą do was kobiety wierzące które wyemigrowały, sprawdźcie [ich wiarę]; Allâh zna najlepiej ich wiarę, gdy upewnicie się że są one prawdziwie wierzące, nie odsyłajcie ich do niewierzących. Nie są one już im dozwolone [jako żony], i niewierzący nie są dozwoleni im [jako mężowie]. Dajcie niewierzącym to co oni wydali [jako Mahr] (Surah al-Mumtahanah, 60:10)

Imam ash-Shaukâni komentując ten werset powiedział:

"Mamy tutaj dowód na to że wierząca kobieta nie jest dozwolona nie-muzułmaninowi, oraz na to że wypełnienie Islamu wymaga od kobiety aby rozwiodła się ze swoim mężem." (Fath-ul-Qadir)

Podobnie skomentował imam Qurtubi (Tafsîr, 3:72).

W surah al-Baqarah zostało także objawione co znaczy:

»...i nie wydawajcie za mąż [waszych córek] bałwochwalcom do póki nie uwierzą, i zaprawdę wierzący niewolnik jest lepszy niż wolny bałwochwalca...« (Surah al-Baqarah, 2:221) [1]

Przykładem za życia Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam) jest jego córka Zaynab. Za dżahiliyah [przed Islamem] byłą żoną Abu'l-`Aas ibn al-Rab`î, lecz gdy przyjęła Islam ich małżeństwo zostało anulowane. Zaynab zamieszkała w ten czas ze swoim ojcem, a gdy jej mąż przyjął Islam, Prorok odesłał ją do niego.
(Przekazał at-Tirmidhi, 1143; Abu Daûd, 2240; Ibn Mâdżah, 2009; Imam Ahmad uznał ten przekaz za sahih, 1789).


[1] Z niewiadomych przyczyn ta część wersetu została pominięta w tłumaczeniu Józefa Bielawskiego.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m