islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Niqab, Burqa, Zasłanianie Twarzy

Opracował: Abu Anas ibn Marian

Safiya bint Shaiba przekazała że 'Aisha mówiła: "Gdy objawione zostało: »Niech zarzucą swe zasłony na dziuyubihinnah [1]« (Surah an-Nur, 24:31), kobiety odcięły skrawki swych spódnic i zakryły nimi swe twarze." (Sahih Buchari, tom 6, księga 60, numer 282)

Prorok zakazał aby kobiety używały niqab podczas pielgrzymki (Al-Buchari, Muslim, Sahih Abu Dauud), niemniej jednak kobiety zakrywały swe twarze będąc w Ihraam [2] czym innym niż niqab'em[3].

'Aisha przekazała także: "Pielgrzymi przechodzili obok nas gdy robiłyśmy hadź z Prorokiem Allaha, sallalahu allayhi ła salam. Gdy zbliżali się do nas, zaciągałyśmy chustki które miałyśmy na głowie na nasze twarze, gdy oddalali się odsłaniałyśmy twarze." (Abu Dauud, (Księga 10, numer 1829) i Ibn Madźah) [4]

Niemniej jednak `Aishah powiedziała także względem kobiet które są w Ihraam. "Mogą zakryć twarz jeżeli pragną (czymś innym niż Niqab'em)." (Sahih al-Bayhaqi; przytoczył Al-Albaani w ar-Radd al-Mufhim)

Tak więc kobiety za czasów Wysłannika praktykowały ten zwyczaj, a Prorok im tego nie zabronił, nawet w czasie Hadźu.

Co do nakazu zasłaniania twarzy, to uczeni są różnych opinii. Nikt z nich jednak nie mówił że zasłanianie twarzy jest zabronione. Uczeni ze szkół Maliki, Shafi`i i Hanafi są opinii że zakrywanie twarzy nie jest obowiązkiem, lecz gdy istnieje obawa o moralność mężczyzn, wtedy kobieta powinna zakryć twarz (Ibn Rushd, Bidayat al-Mudźtahid).

Imaam Ahmad ibn Hanbal uważał jednak że zasłanianie twarzy jest obowiązkiem. (Pogląd ten podał między innymi Ibn Taymiyah w Madźmuu' al-Fataawa, 22/110)

Imaam Nasir-ud-Diin al-Albaani uważał że zakrywanie twarzy jest zalecone, nie nakazane (Hidźab al-Mar`a al-Muslimah). Jeden z uczniów Szeicha al-Albaani, Abul-Yusr Ahamed al-Khashshab, przekazał jednak że kobiety [5] Szeicha al-Albaani zasłaniały twarze.[1] dziuyubihinnah - obszar ciała od brody do piersi, z przodu i z tyłu, czyli cała szyja i dekolt. Warto tutaj wspomnieć tłumaczenie znaczenia tego wersetu Jana Murzy Buczackiego:

»...Zaleć niewiastom aby spuszczały oczy, aby strzegły swej czystości i tylko to ze swego ciała okazywały co powinno być odkrytem. Niech zakrywają swe łona, a twarze swoje mogą pokazywać tylko swym mężom, ojcom, dziadom...[i innym osobom które są mahram (Surah an-Nur, 24:31 [Polskie tłumaczenie Koranu Jana Murzy Tarak Buczackiego z 1858 roku; Warszawa])

W innych wersetach objawione jest także:
»O proroku! Powiedz swoim żonom i swoim córkom, i kobietom wierzących, aby się szczelnie zakrywały swoimi okryciami.« (Surah al-Ahzab, 33:59)

» Przebywajcie w swoich domach i nie ozdabiajcie się w ten sposób, jak ozdabiały się kobiety za czasów pogaństwa!« (Surah al-Ahzab, 33:33)

[2] ihraam - stan w który pielgrzym (mężczyzna lub kobieta) wchodzi zaczynając pielgrzymkę, a wychodzi kończąc pielgrzymkę.

[3] niqaab - noszona na co dzień zasłona twarzy.

[4] Ad-Daraqutni przekazał podobny hadith z autorytetu Umm Salamah. Według Szeicha al-Albaani hadith ten jest hasan.

[5] Wykład w Malmo, Szwecja, Styczeń 2002. Nie wiem co konkretnie miał na myśli, matka, siostry, córki czy żonę (lub żony).

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m