islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Dobroć względem kobiet w Islamie

Opracował: Abu Anas bin Marian

Allah, Wzniosły i Błogosławiony mówi, co znaczy:

{...Żyjcie z nimi (z waszymi żonami) w uprzejmości (dobroci lub łaskawości)[1], nawet, jeżeli nie lubicie czegoś w nich, być może nie lubicie czegoś w czym Allah umieścił wiele dobra.}(Surah an-Nisâ', 4:19)

`Amr ibn Ahuas al-Dżuszami przekazał, że słyszał jak Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) w pożegnalnej pielgrzymce mówił:

"Traktujcie kobiety łagodnie, są one jak niewolnice w waszych rękach. Nie jesteście ich właścicielami - chyba, że dopuszczają się jawnej nieprzyzwoitości (grzechu). Jeżeli tego się dopuszczą, opuścicie ich łoże i ukarzcie je. Jeżeli was usłuchają to nie traktujcie ich źle." (At-Tirmidhi, an-Nasaî i Ibn Madżah. Hasan wg. Szeicha al-Albâni)[2]

Al-Miqdam przekazał, że Wysłannik powiedział:

"Zaprawdę, Allah nakazuje wam abyście byli dobrzy dla kobiet." (At-Tabarâni. Hadith Hasan wg. Szeicha al-Albâni)[3]

Abu Hurayrah przekazał, że Wysłannik powiedział:

"Najlepsi z was to ci, którzy najlepiej traktują swoje żony." (Ahmad, Tirmidhi i inni. Sahih wg. Szeicha al-Albâni)[4]

Abu Hurayrah przekazał, że Wysłannik powiedział:

"Wierzący (mężczyźni), którzy posiadają najdoskonalszą wiarę to ci, którzy mają najlepsze maniery; a najlepsi z nich to ci, którzy najlepiej traktują swoje kobiety." (at-Tirmidhi i Ibn Hibban. Sahih wg. Szeicha al-Albâni)[5]

Sa`ad ibn Abi Waqqas przekazał od Wysłannika:

"Zaprawdę, każdy pieniądz, który wydajecie na swoją rodzinę zostanie wam wynagrodzony, nawet za odrobinę jedzenia, którą podajecie swej żonie do ust." (Sahih al-Buchari, Sahih Muslim i inni)

`Aiszah, Anas i Umm Salamah przekazują, że Wysłannik powiedział:

"Zaprawdę, kobiety są w pełni siostrami mężczyzn." (Ahmad, Abu Dawûd i inni. Sahih wg. Szeicha al-Albâni)[6][1] Józef Bielawski błędnie przetłumaczył ten werset jako 'żyjcie z nimi w przyzwoitości'.

Jan Murza Tarak Buczacki przetłumaczył ten werset: ť...Staraj się przywiązać je do siebie dobrodziejstwy, jeżeli się srodze z niemi obchodzisz: nieraz nie widzisz tych, które Bóg utworzył dla twego szczęścia.Ť (wg. jego numeracji werset 23)

Według angielskiego tłumaczenia Taqi-ud-Dîn al-Hilai & Muhammad Muhsin Khan:ť...And live with them honourably. If you dislike them, it may be that you dislike a thing and Allâh brings through it a great deal of good.Ť

[2] Sahih al-Dżami`i, nr. 7880; Irwa ul Ghalil nr. 2030.

[3] Da`if al-Dżam`i, nr. 1763.

[4] Sahih al-Dżam`i, nr. 3265.

[5] As-Sahihah, nr. 284.

[6] Sahih al-Dżam`i, nr. 1983.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m