islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Współżycie małżeńskie

Na podstawie:
tytuł: "The Muslim Family part 1, 2, 3"
autor: Muhammad al-Jibaly
z angielskiego przytoczył: Abu Anas

W Islamskim związku małżeńskim, seks jest rzeczą jak najbardziej naturalną. Jest to nawet czyn wynagradzany przez Allaha.

Pewnego razu towarzysze Proroka narzekali mówiąc: 'O Wysłanniku Allaha. Ludzie bogaci zbierają wszystkie wynagrodzenia (błogosławieństwa). Modlą się tak jak my, poszczą tak jak i my, a na dodatek rozdają z nadmiaru pieniędzy.’ Na to Prorok (sal allahu `alejhi ła sallaam) powiedział: 'A czyż Allah nie dał wam tego co możecie ofiarować jako jałmużnę? Zaprawdę, każde tasbih (wspominanie Allaha mówiąc – Subhan Allaah [niech Allah będzie wywyższony]) jest jałmużną; każde takbiir (wspominanie Allaha mówiąc – Allahu Akbar [Allah jest Największy]) jest jałmużną; każde tahliil (wspominanie Allaha mówiąc – la illaha il Allaah [nie bogów godnych czci oprócz Allaha]) jest jałmużną; każde tamhiid (wspominanie Allaha mówiąc – alhamdulillaah [chwała Allahowi]) jest jałmużną; nakazywanie dobra jest jałmużną; zabranianie zła jest jałmużną; i stosunek seksualny (z żoną) jest jałmużną. Modląc się dwa rakaat przed południem obejmuje się wszystkie te (dobre uczynki).

Towarzysze spytali się, 'O Wysłanniku Allaha, czy ktoś może zaspokoić swoje pożądanie i zostać za to wynagrodzony?' Odpowiedział:

'Przypuśćmy że skierował by swe pragnienie ku rzeczy zabronionej (cudzołóstwu), czy nie było by to dla niego obciążeniem (grzechem)? Dlatego, jeżeli skieruje je ku temu co jest dozwolone (swojej żonie), zostanie za to wynagrodzony. (Przekazał Muslim, Ahmad i inni)

Rzeczy dozwolone

Allah ta`ala mówi w Koranie, co znaczy:

"Szczęśliwi są wierzący. Ci którzy wykonują salah z pełną pokorą. I ci którzy odwracają się od pustej gadaniny. I ci którzy płacą Zakaah. I ci którzy zachowują wstrzemięźliwość, z wyjątkiem swoich żon i tego, czym zawładnęła ich prawica, wtedy nie będą ganieni. Kto zaś swe żądze dalej posuwa, jest występnym." (Koran, 23:1-7)

`Aûrah części ciała których nie można odkrywać przed innymi (kobieta: całe ciało oprócz dłoni i twarzy, mężczyzna: od pępka do kolan).

Prorok (sal allahu `alejhi ła sallaam) powiedział:

"Strzeżcie swojej `aûrah przed innymi, z wyjątkiem waszych żon i konkubin." (Ahmad, Abu Dauud, Ibn Madziah)[1]

Niektórzy muzułmanie wykraczają poza granice ustalone przez Shariah, zakazując pokazywania swej nagości nawet małżonkom. Prawdą  jest że małżonkowie między sobą nie mają `aûrah gdyż `Aishah powiedziała: "Prorok i ja kąpaliśmy się w tym samym naczyniu." (sahih Buchari, 250). Ibn Hibbaan przekazał że Suleyman ibn Muusa został spytany o spoglądanie na części intymne swojej żony, na co powiedział: "Spytałem się o to `Aishah, a ona powołała się na ten Hadis."

Szeich ibn Uthaymiin (rahimahullaah) wydał także werdykt że dozwolone jest spoglądanie na całe ciało żony, i na całe ciało męża. [2]

Hadisy które zabraniają tego nie są autentyczne.

Przed stosunkiem seksualnym należy wymówić następującą suplikację:

"Bismillaah. Allahumma dziannib nasz-Szaytan, ła dziannib isz-Szaytana ma razaqtana" [W Imię Allaha. O Allah, zachowaj nas od Szatana, i zachowaj Szatana od tego czym  nas obdarzysz]

Prorok (sal allahu `alejhi ła sallaam) powiedział że gdy wymawiając tę suplikację mąż zbliży się do żony, to jeżeli zapisane jest że będą mieli dziecko (w wyniku tego stosunku) Szatan nie zrobi mu krzywdy. (Sahih Buchari, Sahih Muslim)

Stosunek seksualny jest wedle upodobania dwojga partnerów, z wyjątkiem stosunku analnego, oraz stosunku podczas menstruacji. Allah ta`ala objawił w Koranie, co znaczy:

Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, jak chcecie, i czyńcie pierwej coś dobrego dla samych siebie. Bójcie się Boga i wiedzcie, że się spotkacie z Nim! A ty głoś radosną wieść dla wierzących! (Koran, 2:223) 

Gra wstępna

Ibn Abbas (radi allahu `anhu) powiedział:

"Lubię upiększać się dla mojej żony, tak samo jak lubię aby ona upiększała się dla mnie." (Ibn Dziarir at-Tabaari, tafsir ayah 2:228)

Ibn Qudamah (rahimahullaah) powiedział:

"Zalecane jest aby mężczyzna pieścił kobietę przed stosunkiem aby ją podniecić tak, aby miała ona tyle samo przyjemności ze stosunku jak on...A jeżeli osiągnie szczyt przed nią, niewskazane jest aby zakończył (stosunek) zanim ona osiągnie szczyt...gdyż może to jej szkodzić i uniemożliwić zaspokojenie jej pragnienia." (Al Mughni, 8:136) 

Między jednym a drugim stosunkiem

Prorok (sal allahu `alejhi ła sallaam) powiedział:

"Gdy ktoś z was odbywa stosunek seksualny z żoną, a następnie znów pragnie go odbyć, niech dokona łuduu, gdyż da mu to więcej energii za drugim razem." (Sahih Muslim)

Po stosunku seksualnym należy dokonać Ghusl (większego rytualnego oczyszczenia)

Stosunek odbywa się gdy organy płciowe kobiety i mężczyzny zetkną się ze sobą, gdyż Prorok powiedział:

"Gdy dwa organy (kobiety i mężczyzny) zetkną się ze sobą, dokonanie Ghusl staje się obowiązkiem" (Sahih Muslim)

Ghusl jest obowiązkiem zarówno kobiety jak i mężczyzny. Jest to także obowiązkiem po wytrysku, kobiety jak i mężczyzny, w jakikolwiek sposób by do tego nie doszło.

`Ali (radi allahu `anhu) przekazał:  "Byłem człowiekiem który często wydzielał upławy. Więc brałem kąpiel (za każdym razem gdy tak się działo). Wstydziłem się spytać o to Proroka ze względu na pozycje jego córki (która była jego żoną), więc poprosiłem al-Miqadad bin al-Asuad aby spytał się o to Proroka. Prorok mnie poinstruował:

"Nie rób tego. Gdy zobaczysz upławy, umyj genitalia i zrób łudu przed modlitwą. Tylko gdy będziesz miał wytrysk dokonaj ghusl' (Muslim, Buchari i Abu Dauud)[3]

Dokonanie Ghusl jest obowiązkiem po ukończeniu stosunku, lecz nie musi to być bezzwłocznie po. Można tego dokonać przed następną modlitwą.

Rzeczy zabronione

Seks Analny

Jeden Sahabi spytał się kiedyś Proroka (sal allahu `alejhi ła sallaam) o zbliżanie się do kobiet od tyłu. Prorok powiedział: "Jest to dozwolone." Gdy człowiek ten odchodził, Prorok zawołał go z powrotem i powiedział: "Co miałeś na myśli? W który z dwóch otworów? Jeżeli chodzi o pochwę od tyłu, to tak. Lecz jeżeli o chodzi o jej odbyt, to nie. Zaprawdę Allah nie wstydzi się prawdy: nie zbliżajcie się do kobiet przez odbyt." (Przekazał asz-Szaf`ii, Bayhaqi i inni)[4]

Abu Hurayrah (radi allahu `anhu) przekazał że Prorok (sal allahu `alejhi ła sallaam) powiedział:

"Przeklęty jest ten kto odbywa z kobietą stosunek analny" (Przekazane przez Ahmad i Abu Dauud)[5]

Abu Hureyrah (radi allahu `anhu) przekazał od Proroka (sal allahu `alejhi ła sallaam):

"Ktokolwiek uda się do wróżbity [lub wróżki] i uwierzy w to co on [ona] mówi, lub odbędzie stosunek seksualny z menstruującą kobietą, lub odbędzie stosunek analny z kobietą, ten zaprawdę nie uwierzył w to co zostało objawione Muhammadowi." (Abu Dauud, Tirmidhi i inni)[6]

Seks podczas menstruacji

Allah objawił w Koranie, co znaczy:

Będą ciebie pytać o okres miesięczny. Powiedz: "To jest cierpienie. Trzymajcie się więc z dala od kobiet podczas okresu miesięcznego i nie zbliżajcie się do nich, dopóki one się nie oczyszczą. A kiedy się oczyszczą, to przychodźcie do nich, tak jak nakazał wam Bóg." Zaprawdę, Bóg miłuje nawracających się i miłuje oczyszczających się! (Koran, 2:222)

Prorok komentując ten werset powiedział:

"Mieszkajcie z nimi w domu, i róbcie co chcecie oprócz stosunku seksualnego" (Sahih Muslim, Abu Dauud)

Maymunah (radi allahu `anaha) przekazała:

"Gdy Prorok pragnął intymności z którąś ze swoich żon podczas menstruacji, owijała swą dolną część ciała nakryciem i Prorok się z nią pieścił" (Sahih Buchari, Sahih Muslim)

Wyjawianie intymnych sekretów

Surowo zabronione jest wyjawianie intymnych sekretów, gdyż Prorok (sal allahu `alejhi ła sallaam) powiedział: 

"Zaprawdę, wśród ludzi którzy będą mieli najbardziej żałosne pozycje przed Allahem w Dniu Zmartwychwstania to mężczyzna który, po intymnym zbliżeniu się do swojej żony wyjawia jej sekrety." (Przekazał Muslim, Abu Dauud i inni)

Zboczenia seksualne

Sodomia

Z pośród wcześniejszych narodów które dopuściły się tego grzechu był lud Lota. Allah objawił w Koranie:

I Lota! ' Kiedy powiedział on do swego ludu: "Czy będziecie popełniać bezecne czyny, jakich nie popełnił przed wami żaden ze światów? Oto przychodzicie przez namiętność do mężczyzn zamiast do kobiet. Tak, jesteście ludem występnym!" I odpowiedzią jego ludu były tylko słowa: "Wyprowadźcie ich z waszego miasta! To są ludzie, którzy się uważają za czystych!" I My uratowaliśmy jego i jego rodzinę - z wyjątkiem jego żony, która była wśród pozostających w tyle. I zesłaliśmy na nich deszcz.  Popatrz więc, jaki był ostateczny koniec grzeszników!
(Koran, 7:80-84)

Wysłannik Allaha powiedział:

"Przeklęty ten kto przeklina swego ojca. Przeklęty ten kto przeklina swą matkę. Przeklęty ten kto ofiarowuje dla kogoś innego niż Allaha. Przeklęty ten kto zabiera czyjąś ziemię bezprawnie. Przeklęty ten kto źle kieruje ślepego człowieka. Przeklęty ten kto kopuluje ze zwierzęciem. Przeklęty ten kto postępuje tak jak ludzie Lota."
(Ahmad)[7]

Masturbacja

Jest to zabronione zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet. Główna podstawą tego jest werset:

"I ci którzy zachowują wstrzemięźliwość, z wyjątkiem swoich żon i tego, czym zawładnęła ich prawica, wtedy nie będą ganieni. Kto zaś swe żądze dalej posuwa, jest występnym." (Koran, 23:5-7)

Allah nie zezwolił na inne sposoby zaspokojenia pożądania seksualnego. Dla tych którzy nie są w stanie się ożenić, Allah mówi:

"I niech starają się żyć we wstrzemięźliwości ci, którzy nie mają możliwości małżeństwa, aż wzbogaci ich Bóg Swoją łaską" (Koran, 24:33)

Inne zboczenia

Do nich należą gwałt, incest, nudyzm, orgie, fetysz, sadyzm, masochizm, nekrofilia i inne które są bezsprzecznie zabronione.[8]

Rzeczy wątpliwe

Seks Oralny

Wśród dowodów, które niektórzy uczeni używają uznając seks oralny za makruh[9], są następujące:

1. Dżabir ibn `Abdullâh (radi allahu `anhu) przekazał, iż Żydzi mawiali że jeśli mężczyzna wejdzie do pochwy swej żony gdy ona leży na plecach, i zajdzie ona w ciążę, dziecko będzie miało zeza. Następnie został zesłany werset: »Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole...« (Surah al-Baqarah, 2:223) (Sahih Muslim, Kitab an-Nikah (8)/ 3364)

W hadisie, który przekazał Zuhri istnieją także słowa: "Jeśli chce, może (odbyć z nią stosunek) od tyłu lub z przodu, lecz ma to być jeden otwór (pochwa)." (Sahih Muslim, Kitab an-Nikah (8)/3365)

2. Imâm Ibn Abu Fidâ Ismâ'il ibn 'Amr ibn Kathîr (zm. 774H - rahimahullâh) pisze w swym komentarzu Koranu,

"Ibn Abi Hatim, przekazał od Muhammad bin Al-Munkadir że Dżabir bin `Abdullah powiedział mu, iż Żydzi mówili Muzułmanom, że jeśli mężczyzna odbędzie stosunek z żoną od tyłu, ich potomstwo będzie miało zeza. Allah następnie objawił (co znaczy): »Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole...«(Surah al-Baqarah, 2:223) Ibn Dżuraydż (jeden z narratorów tego Hadisu) powiedział, że Posłaniec Allaha (sal allahu `alayhi wa sallam) powiedział: "Z przodu lub z tyłu, byle tylko przez pochwę (fardż)"

Imam Ahmad przekazał, że Ibn `Abbas powiedział, "Werset, »Wasze kobiety są dla was polem uprawnym« objawiony został po tym jak ludzie z pośród Ansâr przyszli do Proroka i spytali (o seks z żoną od tyłu). Powiedział do nich: "Uprawiajcie seks z nią jak chcecie, byle tylko przez pochwę."

W długim hadisie Imam Ahmad przekazał także od `Abdullah bin Sabit, od Hafsah bint `Abdur-Rahman bin Abu Bakr od Umm Salamah [...], że Posłaniec Allaha powiedział "Wasze żony są dla was polem uprawnym, przychodźcie więc na wasze pole kiedy i jak chcecie" i dodał, "Tylko w jeden otwór (pochwę)'' Hadith ten zebrał także at-Tirmidhi uznając go za hasan[10]" (Tafsir Ibn Kathîr, 2:223)

3. Innym dowodem jest także idżmâ[11], że wydzieliny zwane madhiy (wydzieliny z cewki moczowej) są nieczyste (nâdżis), na co dowodem jest hadith `Aliego.[12]

To zaś co jest nâdżis nie powinno znaleść się na ubraniu, a tym bardziej w ustach wierzących.

Na pytanie czy seks oralny jest dozwolony Szeich al-Albaani (rahimahullaah) odpowiedział:

"Nie słyszeliśmy aby ktokolwiek tego dokonywał jak tylko psy"[13]

Szeich ibn Baz (rahimahullaah) był zdania, że seks oralny można zaliczać do gdy wstępnej. [14]

Muhammad al-Jibaly podsumowując ten temat pisze:

1. Nie można zakazać czegoś bez jasnego dowodu  z Księgi (Koranu) lub Sunny.

2. Seks oralny nie był znaną praktyką wczesnych bogobojnych muzułmanów. Co więcej, znane jest że praktyka ta jest praktyką psów i ludzi nie wierzących, a muzułmanie powinni naśladować prawowiernych Salaf. Dla tego seks oralny jest nie mile widziany.

3. Seks oralny można zaliczać do gry wstępnej - podobnie jak całowanie innych części ciała. Nie można jednak posuwać się tak daleko aby zastąpiło to normalny stosunek.

4. Nie powinno się połykać wydzieliny przed-stosunkowej, mężczyzny czy kobiety. Niektóre z tych wydzielin są nadźs (nieczyste), i nie powinny znaleźć się w ustach lub na ubraniach. Nie wolno także szczytować w ustach.

5. Nadmierny seks oralny może spowodować infekcje genitaliów (częściej u kobiet niż u mężczyzn), a Islam zabrania krzywdzenia. Przypisy:

[1] Hadith hasan, Sahih ul Dziami` nr 203

[2] Fataawa az-Zawaadż wa 'Ishratun-Nisaa - pytanie 80, strona 110.

[3] Irua` ul-Ghalil nr. 108, 125

[4] Zweryfikowane przez Szeicha al-Albaani (Adab uz-Zifaf str.104)

[5] Al-Albaani, Adab uz-Zifaf, str.105

[6] Sahih al-Albaani, Adab uz-zifaf str. 105-106

[7] Sahih al-Albaani; Sahih ul-Jami nr. 5891

[8] Muhammad al Jibaly, Closer than a Garmet, str. 140-146.

[9] W terminologii sunny oznacza to czyn, za który otrzymuje się wynagrodzenie jeśli zostaje porzucony, nie otrzymuje się zaś kary jeśli zostanie wykonany.

[10] Szeich al-Albânî potwierdził także jego autentyczność w 'Adâb uz-Zifâf', str. 102.

[11] Zobacz Ibn Qudâmah w al-Mughnî (1/168), Abű Bakr bin al-Mundhir, w al-Iqnâ, An-Nawawi w Sharh Muslim i inni.

[12] ‘Ali ibn Abi Tâlib (radi allahu `anhu) powiedział: "Często wydalałem madhiy, więc poprosiłem Miqdâda aby spytał się o to Posłańca Allaha (sall allâhu `alejhi ła sallam). Spytał go, a on mu odpowiedział: 'To wymaga łudű.'" (Potwierdzony; te słowa są z kolekcji Buchariego. W innych przekazach znajdujemy, że Prorok (sall allâhu `alejhi ła sallam) nakazał `Aliemu umyć genitalia i wykonać łudű, co przekazał Abu ‘Auânah w al-Mustakhradż. Ibn Hadżar powiedział w al-Talkhîs że nie ma błędów w isnâd.)

[13] Muhammad al Jibaly, Closer than a Garment cześć II, str.49

[14] Ibid.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m