Tłumaczenie znaczenia Świętego Koranu
według Józefa Bielawskiego [źródło: PIW, Warszawa 1986]