Tłumaczenie znaczenia Świętego Koranu
według Jana Murzy Tarak Buczackiego [źródło: nakładem Aleksandra Nowoleckiego, Warszawa 1858]