islam w ¶wietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrze¶cijanie historia islamu download książki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Lito¶ciwego

Kiedy kończy się modlitwa `Iszâ?

Autor: Szeich `Abd al-`Azîz ibn Bâz
Źródło: Madżmű’ah Fatâwa al-Szaykh `Abd al-`Azîz ibn Bâz, 10/386
Tłumaczenie i przypisy: Abu Anas Lechistani

Modlitwa `Iszâ musi być wykonana przed północą. Nie jest dozwolone, aby ją opóźnić aż do północy, ponieważ Prorok (sall allâhu `alejhi ła sallam) powiedział: "Czas [na modlitwę] `Iszâ jest do północy."[1] Trzeba zatem wykonać modlitwę przed północą, w zależności od długości nocy[2], ponieważ noc czasami jest dłuższa a czasami krótsza.[3]

Jeśli noc ma dziesięć godzin, to nie jest dozwolone opóźniać modlitwę do końca piątej godziny [nocy]. Najlepiej modlić się w pierwszej trzeciej części nocy. Jeśli osoba modli się na początku, gdy nastaje `Iszâ, to dobrze, a jeśli trochę opóźni, to jest to zalecane, ponieważ Prorok (sall allâhu `alejhi ła sallam) zalecił opóźniać trochę `Iszâ. Lecz jeśli ktoś modli się na początku jej czasu, po tym jak zmierzch - czerwony poblask na horyzoncie - zniknie, to nie ma nic w tym złego. I Allâh wie najlepiej.[4]


[1] Hadith Sahih. Przekazał Muslim, w al-Masâdżid wa Mawâdi’ al-Salaah, nr. 964

[2] Tzn. trzeba obliczyć połowę nocy a nie przyjąć, że północ jest o godzinie 24.00

[3] Obliczyć północ należy w następujący sposób. Obliczyć czas od zachodu słońca do wschodu, a następnie podzielić na pół. Ta godzina jest wtedy końcowym czasem na `Iszâ. Zatem jeśli słońce zachodzi o 17.00 (5), a Fadżr zaczyna się o 05.00, to północ jest o godzinie 23.00 (11).

[4] Inni uważają, że czas na `Iszâ rozciąga się aż do Fadżr lub, że nie jest określony. Jako dowód podają następujący hadith:

`Aisza przekazała: "Jednej nocy Posłaniec Allaha (sall allâhu `alejhi ła sallam) opóźnił (modlitwę nocną), aż minęła większa część nocy a ludzie w meczecie poszli spać, następnie wyszedł pomodlił się i powiedział: 'To jest właściwa jej pora; gdyby nie to, że byłoby to uciążliwe dla mej wspólnoty." (Sahih Muslim, Księga 4, nr. 1333 [eng. trans.])

Jednak jak wytłumaczył Szeich al-Albâni (rahimahullâh), inne dowody zawężają czas modlitwy do północy, gdyż są określone. Poza tym nikt inny jak Sahabah nie potrafi lepiej objaśnić tego, co przekazał Wysłannik. A w tym konkretnym przypadku mamy autentyczny przekaz, gdy `Umar bin al-Khattâb napisał do Abű Műsâ al-Asz'arî,

"...Módlcie się `Iszâ nim minie jedna trzecia nocy chyba, że pragniecie ją opóźnić, w takim razie do połowy nocy - i nie bądźcie wśród bezmyślnych." (Przekazał Mâlik oraz at-Tahâwî; sahih isnâd wg. Szeicha Nâsir-ud-Dîn al-Albânî, "Tamâm-ul-Minnah" str. 142)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m