islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Pisanie na forum i czat o Islamie

Szeich `Ubaid ibn `Abdillaah ibn Sulaymaan Al-Dżâbirî
[Profesor Islamskiego Uniwersytetu w Medynie] 1423H/7/21
źródło: www.sahab.net, translated for www.bakkah.net
tłumaczenie i przypisy: Abu Anas bin Marian

Poniższa nasiha [1] skierowana jest przede wszystkim do salafiûn którzy zabierają głos na arabskich forach dyskusyjnych typu www.sahab.net. Ta forma przekazywania wiedzy niesie za sobą ogromną odpowiedzialność, a gdy muzułmanie tej odpowiedzialności na siebie nie biorą, powoduje to wielką fitnah [2]. Tą fitnah było między innymi przypisywanie uczonym słów których nigdy nie powiedzieli, przypisywanie ludziom metodologii z którymi się  nie utożsamiali oraz wiary której nie mieli. Ta nasiha jest zatem równie ważna dla muzułmanów w Polsce i na świecie, szczególnie że w Polsce również pojawiają się pierwsze tego oznaki. Jakiś muzułmanin usłyszał na czacie, że ktoś powiedział, że słyszał jak ktoś mu przekazał to czy owo. Nie weryfikując tej informacji,  przekazuje ją dalej, i w ten sposób pojawia się plotka. Jest to o tyle niebezpieczne, że ludzie [muzułmanie i inni] dowiadują się w ten sposób o Islamie rzeczy które często są nieprawdą.

Szeich `Ubaid al-Dżâbirî powiedział:

"Zastanawiałem się nad tym ostatnią fitnah oraz jakie skutki za sobą niesie i co powoduje wśród naszej młodzieży i naszych braci którzy trzymają się manhadż [metodologii] As-Salaf us-Sâlih [3]. Uważam że duża cześć al-qîl łal-qâl (plotek) pochodząca od tych którzy nie mają wiedzy i nie są świadomi religii Allâha, Jego praw, i nie wiedzą też jak postępowali Salaf, uważam że jest to powodem dla którego ta fitnah się pojawiła, szczególnie gdy większość tych problemów ma swoje korzenie w internecie oraz w tym co jest w nim pisane i mówione.

Jednym z największych powodów tej fitnah jest ukrywanie się za fałszywymi imionami, nickami, lub kunyah, które ukrywają właściwą tożsamość osób.

Pragnąc rozwiązać ten problem który się rozrasta i rozprzestrzenia z każdym dniem, wzywam wszystkich szczerych braci aby stosowali się do hadisu Wysłannika Allâha (sal allahu `alejhi ła sallam):

"Każdy kto wierzy w Allâha i Dzień Ostateczny, niech mówi to co dobre lub zachowa milczenie." [4]

I tak jak powiedział Ibn Sîrîn (rahimahullah), "Zaprawdę wiedza jest Religią, zatem patrz od kogo bierzesz swoją religię."

Dokonać tego można ujawniając swoje właściwe imię, i każdy kto pragnie pisać na tych forach, w szczególności na sahab.net, niech stosuje się do tego i razem z nami przyczyni się do położenia kresu tym problemem i plotkom.

Pisanie pod własnym imieniem ma między innymi następujące korzyści:

 1. Zastanowienie się, kontemplacja i głęboka rozwaga zanim się napisze.
 2. Ujawnia poziom wiedzy i manhadż osoby która pisze.
 3. Nie będzie pośpiechu i niepotrzebnego dążenia do rozpowszechniania czegokolwiek zanim nie zostanie to potwierdzone i skonsultowane z ludźmi wiedzy.
 4. Pisanie pod własnym imieniem spowoduje poczucie odpowiedzialności za to co się pisze.
 5. Zmniejszy to nadmierne pisanie i rozpowszechnianie niekorzystnych rzeczy.
 6. Ograniczy to wypowiedzi i doradzanie do ludzi wiedzy i ich uczniów. Nie każdy Ahmed, Muhammed i Omar będzie się wypowiadał.
 7. Wysunie to na przód ludzi wiedzy i wyjaśni ich właściwą pozycję względem przewodnictwa, nauki i krytyki. [5]
 8. Pozwoli to aby salafi manhadż postrzegany był w swej pięknej i pełnej formie, poprzez poznanie narratorów, ich osobowości i charakteru.
 9. Umożliwi to stosowanie praw szari`ah względem tych osobników którzy się sprzeciwiają, uporczywie przeczą prawdzie, i kłamią. Będziemy w stanie potwierdzić przekazy jeżeli będziemy znać tych którzy piszą, jednak nie będzie to możliwe jeżeli ich nie znamy, albo jeżeli pozostają anonimowi. [6]
 10. Zwiększy się liczba pożytecznych postów które zawierają wiedzę i wyjaśniają manhadż, a liczba niewiarygodnych postów, lub postów pozbawionych korzyści zmniejszy się.
 11. Odsuniemy się od postępowania stronników różnych partii i ludzi tajnych ruchów i organizacji.
 12. Rozpowszechniać będziemy jasność i wzajemną prawdomówność, atrybuty które stoją na czele Salafi manhadż.

Powtarzam raz jeszcze, wzywam naszą młodzież która troszczy się o religię, tych którzy oddanie rozpowszechniają dobro i odrzucają zło, wzywam ich, aby pozytywnie się do tego wezwania zastosowali. Wyróżni to zarówno przesłanie [dauah] jak i osoby za nie odpowiedzialne, ujawni jej szczerość i wewnętrzną czystość, jak również zapewni bezpieczeństwo manhadż tego przesłania i jej dobrych intencji.

Niech Allâh ześle salah i salaam na naszego Proroka Muhammada, jego rodzinę i towarzyszy do Dnia Zmartwychwstania, i wszelka chwała należy się jedynie Allahowi, Pana wszystkiego co istnieje."[1] Dobra rada

[2] Klęska, próba doświadczenie

[3] Wcześni pobożni pionierzy i uczeni Islamu - Sahabah, Tabi'in, Tabi'i Tabi'in, Imamowie czterech szkół Fiqh i ich prawdziwi stronnicy.

[4] Autentyczny hadith zebrany przez Buchari (6136) i Muslim (171) z autorytetu Abu Hurayrah (radi allahu `anhu).

[5] W Polsce jest to jedynie możliwe w następujący sposób: pisząc na forach dyskusyjnych lub na czatach, należy podawać dokładną referencję, Imię Uczonego, tytuł książki lub fatwy, kiedy została opublikowana, i jeżeli możliwe kto nam ją przekazał i kto tłumaczył. W Polsce nie istnieją uczeni od których można czerpać wiedzę, a ci muzułmanie którzy posiadają większą wiedzę powinni także stosować się do powyższej nasihah i przekazywać muzułmanom wiedzę pochodzącą z autentycznych źródeł. Podobnie jeżeli ktoś cytuje hadisy, lub tłumaczenie wersetów z Koranu, to powinien podawać dokładne referencje. Jeżeli ma wątpliwości co do autentyczności przekazów, niech pozostawi to co wątpliwe dla tego co jasne.

[6] Tutaj podobnie jak w punkcie siódmym, jest to możliwe po konsultacji z uczonymi, gdyż nikt z nas nie jest na pozycji aby uznać innego za innowatora. Możliwe jest jednak stwierdzenie że dana wiara czy metodologia jest błędna, a w konsekwencji, osoba która się trzyma tego co przeczy dowodom, idzie drogą inną niż drogą ahl-us-sunnah. 

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m