islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Pierwsze dziesięć dni miesiąca Dhul-Hidż'ah

Autor: Szeich Ibrâhîm bin ’Âmir ar-Ruhaylî
źródło: Tadżrîd-ul-Ittibâ´ fî Bayân Asbâb Tafâdhul-il-A´mâl, str. 120-122
Maktabah al-´Ulûm wal-Hikam, 1424/2003
Z arabskiego tłumaczył: Abu Musa al-Albaani
Polski przekład: Abu Anas bin Marian

Allâh (ta´âlâ) powiedział (co znaczy):

{Na jutrzenkę! Na dziesięć nocy!} (Surah al-Fadżr, 89:1-2)

Ibn `Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) powiedział:
"Te dziesięć nocy na które Allâh przysiągł, to pierwsze dziesięć nocy w Dhûl-Hidż'ah."[1]

To samo powiedzieli `Abdullâh bin az-Zubayr, Masrûq, 'Ikrimah, Mudżâhid, Qatâdah, adh-Dhahhâk, as-Suddî, Muqâtil i inni.

Ibn Radżab powiedział:
"Te dziesięć nocy, to dziesięć pierwszych w Dhûl-Hidż'ah. To jest właściwa opinia u większości Salaf, a interpretatorzy Koranu byli z tym zgodni. Jest to autentyczne od Ibn `Abbâs, co zostało przekazane przez kilka poszlaków."[2]

Al-Buchârî przekazał od Ibn `Abbâs (radhiya Allâhu ´anh), od Proroka (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) (znaczenie):

"Nie ma uczynku lepszego, niż uczynek w [tychże] dziesięciu dniach." Powiedzieli: "Nawet Dżihâd?" Odpowiedział: "Nawet Dżihâd. Jedynym wyjątkiem jest [gdy] mężczyzna udaję się by walczyć swym życiem i majątkiem, i powraca bez żadnego z nich." [3]

Imâm Ibn Radżab powiedział odnośnie tego hadisu:
"Hadith ten jest dowodem na to, że Allâh kocha uczynki wykonywane w tych dniach, bardziej niż uczynki wykonywane kiedykolwiek indziej [...] Jeśli chodzi o inne rodzaje Dżihadu[4], to uczynek w dziesięciu dniach Dhûl-Hidż'ah jest lepszy i bardziej ukochany u Allaha niż one. To samo dotyczy wszystkich innych uczynków. To wskazuje, że uczynek który jest mniejszy lecz wykonany we wspaniałym czasie, łączony jest z lepszym uczynkiem i powoduje że wynagrodzony jest dodatkowo."[5]

Uczeni są różnych opinii, co do tego czy dziesięć nocy w Dhûl-Hidż’ah są lepsze niż dziesięć ostatnich nocy w Ramadanie czy też nie. Ibn Radżab (rahimahullâh) powiedział:

"Niektórzy z późniejszych uczonych[6] twierdzą, że dziesięć ostatnich nocy Ramadhânu są lepsze niż noce w Dhûl-Hidż'ah, ponieważ Laylat-ul-Qadr [noc przeznaczenia] przypada w Ramadhanie. Opinia ta jest dalekosiężna… Właściwą opinią jest opinia innych uczonych, że te dziesięcioro dni jest lepsze, niż dziesięcioro w Ramadhânie, mimo że najlepsza noc ma miejsce w dziesięciu ostatnich Ramadhânu."[7]

Więcej w języku angielskim


[1] Tafsîr at-Tabarî (12/560).

[2] Latâ'if-ul-Ma`ârif, str. 470.

[3] Nr. 979.

[4] [niż ten który został wspomniany w hadisie]

[5] Latâ'if-ul-Ma`ârif, str. 458-459.

[6] Opinii tej byli między innymi Ibn Taimiyyah i Ibn-ul-Qayyim (przyp. Abu Mûsa al-Albâni).

[7] Latâ'if-ul-Ma`ârif, str. 468-469.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m