islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Człowiek podąża za religią swego przyjaciela

Opracował: Abu Musa al-Albani
Ze szwedzkiego tłumaczył: Abu Anas ibn Marian

Allah Wzniosły, Błogosławiony objawił w Koranie co znaczy:

»O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie Bitânah (bliskich przyjaciół, doradców, pomocników itp.) spoza waszego grona [z poza waszej religii, lub z dala od drogi prostej]; tacy nie omieszkaliby wam szkodzić; chcieliby, abyście się znaleźli w utrapieniu. Zawiść zionie z ich ust, a to, co kryją ich piersi, jest jeszcze gorsze. Wyjaśniliśmy wam znaki, jeśli jesteście rozumni!« (Surah Âli Imrân, 3:118).

Abu Hurairah (radiallahu `anhu) przekazał że Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział,

"Człowiek podąża za religią swego przyjaciela, niechaj każdy z was uważa z kim się przyjaźni." (Sahih: Sunan Abu Daûd, Kitab al-Adab, nr. 4815, [al-Albâni, Silsilah as-Sahîhah (nr.927)])

Abu ad-Dardâ (radiallahu `anhu) powiedział, "Częścią fiqh jest wybór tych z którymi się chodzi, których się odwiedza i z kim się siedzi." (Al-Ibânah, 2/477)

Imâm bin Kathîr powiedział, "[Prorok] Sulaimân bin Daûd (alaihis salâm) powiedział: Nie sądź nikogo do póki nie ujrzysz z kim się przyjaźni." (Al-Ibânah, 2/464)

Imâm Al-Auzâ'î powiedział, "Nikt kto ukrywa przed nami swą innowację, nie będzie w stanie ukryć przed nami swego towarzystwa." (Al-Ibânah, 2/476)

`Abdullâh bin Mas'ûd (radiallahu `anhu) powiedział, "Sądźcie (rejony) ziemi po imionach im przypisanych, i sądźcie człowieka po jego towarzyszu." (Al-Ibânah, 2/479)

Muhammad bin Ubaid al-Ghulâbî powiedział, "Ahl ul-Ahuâ (Ludzie pragnień) mogą wszystko ukryć, prócz swych bliskich przyjaciół i towarzyszy." (Al-Ibânah, 2/482)

Yahyâ bin Sa`îd al-Qattân powiedział, "Gdy Sufyân ath-Thaurî przybył do Basry i zaczął rozpatrywać kwestię [wiary, metodologii] ar-Rab`î bin Subaih, spytał się ludzi, 'Jaki jego madhhab?', odpowiedzieli, 'Jego madhhab jest Sunna.' Następnie spytał, 'Jakie ma towarzystwo?' odpowiedzieli, 'Ludzie Qadru' odpowiedział, 'W takim razie jest Qadari.'" (Al-Ibânah, 2/453)

Dla zainteresowanych tematem polecam (niestety w języku angielskim):
> Maniery towarzystwa w Islamie
[Szeich Badr-ud-Diin al-Ghazzii (zm. 984H - rahimahullaah)]
> Dlaczego należy naśladowć Salaf?
 
(audio, 120 min. [real audio])
[Szeich Nasir-ud-Diin al-Albaani (zm. 1420H - rahimahullaah)]

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m