islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Duaa, modlitwy na każdą okazję

źródło:
tytuł: Fortress of the Muslim
autor: Sa'id bin Wahf al-Qahtani
z angielskiego tłumaczyła: ukhtimuslimah

Po obudzeniu.

1.  Alhamdu lillaahil-ladii ahjaanaa b`ada maa amaatanaa ła ilajhin-nuszuur

posłuchaj (real audio, 112 kb)
[aby ściągnąć, prawy klawisz i zapisz jako...]

Chwała Allachowi, który obdarza nas życiem po śmierci, do Niego wszyscy powrócimy.
(al-Buchari cf. al-Asqalani, Fath al-Bari 11/113, Muslim 4/2083)

2. Laa illaaha illallaah, łahdadu laa szariika lah, lahul-mulku ła lahul-hamdu, ła Hułła `alaa kulli szaj`in Qadiir. Subhaan Allaah, łal-hamdu lillah, ła laa illaha illallaah, łallaahu Akbar, ła laa hałla ła laa Qułłata illa billaah - al `Alijjil Adhiim, Rabighriflii.

posłuchaj (real audio, 325 kb)
[aby ściągnąć, prawy klawisz i zapisz jako...]

Nie ma boga nad Allacha i nie ma On wspólników. On jest zwierzchnikiem i Jemu przynależna jest cała chwała, On zdolny jest wszystkiego dokonać. Sława Allachowi. Chwała Allachowi. Tylko Jemu przynależna jest cześć. Allach jest Największy, nie ma żadnej mocy ani siły bez woli Allacha, Najwyższego, Najpotężniejszego. Panie mój wybacz mi.
(al-Buhkari cf. al-Asqalani, Fath al-Bari 3/39)

3. Alhamdu lillaahil-ladii aafaani fi dziasadii, ła radda `alajja ruuhii, ła adina lii bidikrih.

posłuchaj (real audio, 118 kb)
[aby ściągnąć, prawy klawisz i zapisz jako...]

Chwała Allachowi, który dał memu ciału siłę, wrócił mą duszę i zezwolił mi Siebie wspominać.
(at-Tirmidhi 5/473)

otwórz wersję do wydrukowania.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m