islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Duaa, modlitwy na każdą okazję

źródło:
tytuł: Fortress of the Muslim
autor: Sa'id bin Wahf al-Qahtani
z angielskiego tłumaczyła: ukhtimuslimah

Przed snem.

7. Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiim. Qul: hułallaahu Ahad, Allahus-Samad, lam jalid ła lam juulad. Ła lam jakullahu kufułan Ahad.

W imię Allacha, Najbardziej Łaskawego, Najbardziej Miłosiernego. Mów: On jest jedynym Bogiem. Samowystarczalnym władcą, którego potrzebuje każde stworzenie, któremu nikt nie jest w stanie dorównać.
(al-Buchari, cf. al-Asqalani Fath al-Bari 9/62, Muslim 4/1723)

8. Allaahumma qinii `adaabaka jauma tab`athu `ibaadaka

posłuchaj (real audio, 84 kb)
[aby ściągnąć, prawy klawisz i zapisz jako...]

Boże, uchroń mnie przed karą w dniu, w którym wskrzesisz swoich niewolników.
(Abu Dauud 4/311, al-Albani Sahih at-Tirmidhi 3/14)

9. Bismika Allaahumma amuutu ła ahjaa.

posłuchaj (real audio, 57 kb)
[aby ściągnąć, prawy klawisz i zapisz jako...]

W imię Allacha umieram i żyję.
(al-Asqalani, Fath al-Bari 11/113, Muslim 4/2083)

10. Subhaan Allaah, Łal-hamdu lillaah, Łallaahu Akbar.

posłuchaj (real audio, 84 kb)
[aby ściągnąć, prawy klawisz i zapisz jako...]

Chwała Allachowi ( x 33); Sława Allachowi (x33), Allach jest Największy ( x 34).
(al-Buchari, cf al-Asqalani, Fath al-Bari 7/71, Muslim 4/2091)

otwórz wersję do wydrukowania.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m