islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Jeżeli `Eiid wypada w piątek

Abu Hurayrah przekazał że pewnego razu `Eiid wypadł w Piątek. Wysłannik, salallahu alejhi ła sallaam, powiedział: Dwa święta (`Eiid) zeszły się tego dnia, więc ktokolwiek zechce jest usprawiedliwiony od uczestniczenia w Salaat ul-Dziumu`ah (modlitwie piątkowej). Lecz jeżeli chodzi o nas, zbierzemy się na Dziumu`ah. [i]

Iyaas Bin Abii Ramlah ash-Shaamii powiedział:

"Byłem świadkiem jak Mu`aawiyah Bin Abii Sufyaan pytał Zayd'a Bin Arqam'a, 'Czy byłeś z Wysłannikiem Allaha gdy `Eiid i Piątek wypadły tego samego dnia?' Odpowiedział, 'Tak.' Spytał, 'Co zrobił?' Odpowiedział, 'Wykonał modlitwę `Eiid, i pozostawił wybór co do Dziumu`ah, mówiąc, 'Kto pragnie ją wykonać niech wykona.'" [ii]

Podobnie gdy `Eiid wypadł w piątek, `Alii (radi allahu `anhu) powiedział: "Kto chce przyjść na Dziumu`ah niech przyjdzie, a kto chce siedzieć niech siedzi." [iii]

Imaam al-Buchaarii w swoim dziele Sahiih przekazał że `Uthmaan (radi allahu `anhu) postąpił tak samo jak `Alii.

`Abdullaah Bin az-Zubayr (radi allaahu `anhu) powiedział:

"Dwa `Eiid nastały tego samo dnia. Zbiegnięcie się ich czyni je jednym `Eiid." Następnie tego rana w piątek wykonał dwa rak`aat jako modlitwę `Eiid ul-Fitr, a nastepną modlitwą którą wykonał była `Asr. [iv]

Imaam Ash-Shaukaanii komentując ten przekaz powiedział:

"Jasno z tego wynika że nie modlił się Duhr. I jeżeli modlitwa Dzimu`ah zostanie odwołana z jakiegokolwiek dozwolonego powodu, wtedy osoba dla której modlitwa ta została odwołana nie ma obowiązku wykonania Duhr. Taka jest opinia `Ataa'..." [v]

Komentując ten przekaz i inne jemu podobne od `Umar'a i Ibn `Abbaas'a, Ibn Taymiyyah powiedział:

"Uczeni są trzech różnych opinii:

1. Należy wykonać modlitwę Dziumu`ah - bez względu na to czy wykonało się modlitwę `Eiid czy nie. Taka jest opinia Imama Maalik'a i innych.

2. Dzimu`ah staje się opcjonalna dla ludzi na przedmieściach i we wsiach. Taka była praktyka `Uthmaan'a, i Imaam ash-Shaafi`ii przyjął tą opinię.

3. Dzimu`ah staje się opcjonalna dla wszystkich którzy wykonali modlitwę `Eid.

Niemniej jednak, Imaam jest zobowiązany ustalić modlitwę Dziumu`ah, aby ci którzy chcą w niej uczestniczyć mieli taką możliwość.

Zostało to wiarygodnie przekazane od Wysłannika Allaha i jego następców i Sahaabah, i jest to opinią późniejszych uczonych, do których dotarły te przekazy, takich jak Imaam Amad. Ci którzy się z nim nie zgadzali w tej sprawie, nie znali tych przekazów i hadisów." [vi][i] Abu Dauud i Ibn Maadziah, przekaz hasan

[ii] Abu Dauud, an-Nasaa`ii, Ibn Maadziah, Ibn Khuzaymah, ad-Daarimii, i Ahmad.

Imaam `Alii Bin al-Madiinii potwierdził autentycznośćc tego przekazu w

'al-Talkhiis ul-Khabiir'.

[iii] `Abdurrazzaaq w 'Musannaf', Ibn Abu Shaybah w 'Musannaf' z autentycznym

łańcuchem narratorów

[iv] Abu Dauud i `Abdurrazzaaq z autentycznym łańcuchem

[v] Nayl ul-Awtaar 3:348.  

[vi] Al-Fataauii 4:212

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m