islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Werdykt Islamski względem Ataków Terrorystycznych w Londynie

Autor: Szeich `Abdullâh al-Ghydayyân
Wywiad telefoniczny z dnia 24 Lipca 2005
Źródło: www.al-athariyyah.com [pdf]
Orginał w języku arabskim: www.al-athariyyah.com [mp3 audio]
Streszczone tłumaczenie na Polski: Abu Anas bin Marian

Pytanie: Jaka jest pozycja Islamu wobec ataków bombowych i destrukcji która miała miejsce w Londynie?

Odpowiedź: W Imię Allâha. Wszelka Chwała należna jest jedynie Allahowi, pokój i błogosławieństwa naszemu Prorokowi Muhammadowi, jego rodzinie, jego towarzyszom, oraz tym którzy naśladują ich dobro aż po Dzień Sądu Ostatecznego.

Powszechnie wiadomo, że Religia Islamu jest uniwersalną religią dla całej ludzkości i dżinnów. Allâh Wzniosły i Błogosławiony, wolny od wszelkich wad ustalił prawa dla całej ludzkości i dżinnów. Do tych praw należą nakazy i zakazy. Jednym z zakazów, jest to że Allâh zakazał gnębienia [dhulm].

Allâh Wzniosły i Błogosławiony powiedział, co znaczy:

{... Twój Pan nie jest niesprawiedliwy dla Swoich sług!...} (Surah al-Fussilat, 41:46)

I powiedział co znaczy:

{Zaprawdę, Bóg nie wyrządzi niesprawiedliwości nawet na ciężar jednego pyłku...} (Surah an-Nisâ, 4:40)

I powiedział w Hadisie Qudsi:

"Słudzy moi, zakazałem sobie gnębienia [dhulm] i zakazałem gnębienia wśród was, więc nie gnębcie siebie nawzajem." (Sahih Muslim)[1]

Gnębienie jest zakazane dla ludzkości. Nikomu nie jest dozwolone gnębić kogokolwiek innego, i nie ma tu różnicy między mężczyzną i kobietą, niewolnikiem czy człowiekiem wolnym, to dotyczy całej ludzkości - gnębienie jest zakazane!

Opierając się na tym, nie ma wątpliwości co do tego, że wysadzanie bomb które miało miejsce jest rodzajem gnębienia, ponieważ Allâh powiedział w innym miejscu, co znaczy:

{Żadna dusza obładowana ciężarem nie poniesie ciężaru innej duszy} (Surah an-Nadżm, 53:38)

Znaczy to, że żaden człowiek nie powinien być karany za grzechy innej osoby. Dlatego też ludzi ci, którzy dokonali tych zamachów, nie mają żadnych dowodów tekstowych (z Koranu czy z Sunny) na swe czyny.

[ ... Drugie pytanie dotyczące samobójstwa zostało pominięte, gdyż uczeni ahl-us-sunnah zgodni są co do tego że jest to zakazane, i tak samo odpowiedział na to pytanie Szeich al-Ghydayyân ... ]

Pytanie: Jeżeli muzułmanin wie że ktoś ma zamiar wysadzić w powietrze budynek tutaj w Anglii, to czy może o tym poinformować policję?

Odpowiedź: To jest obowiązkiem. Obowiązkiem jest poinformować ich o tym, ponieważ jest to z jego strony wykroczenie i gnębienie. A Prorok (sall allahu `alejhi wa sallam) powiedział:

"Pomóż swemu bratu, czy jest on gnębiony czy też gnębicielem." Spytano go: "Jak pomóc gnębicielowi?" Odpowiedział: "Uniemożliwić mu gnębienie innych." (Sahih al-Buchari)[2]

(Poinformowanie władz) uniemożliwi muzułmaninowi postępować niesprawiedliwie, i zapobiegnie aby ludzie z jego powodu byli gnębieni. Istnieją też inne względy. Będzie to na przykład korzystne dla społeczeństwa, gdyż jest wśród nich wiele muzułmanów. Można więc wziąć pod uwagę trzy aspekty:

  1. Pomaga się temu kto zamierza popełnić samobójstwo (zapobiegając temu).
  2. Pomaga się tym którzy odczują konsekwencje tego ataku, z powodu morderstw i okaleczenia które by miało miejsce
  3. Pomaganie innym muzułmanom, tym którzy z tego powodu by ucierpieli.

I te trzy aspekty zawarte są w wypowiedzi Proroka (sall allahu `alejhi wa sallam):

"Pomóż swemu bratu, czy jest on gnębiony czy też gnębicielem."

A wszelkie powodzenie jest u Allâha.

> Więcej na temat "Islamskiego Terroryzmu"


[1] Eng. Trans. The Book of Virtue, Good Manners and Joining of the Ties of Relationship (Kitab Al-Birr was-Salat-I-wa'l-Adab) Book 032, Number 6247

[2] Eng. Trans. Volume 3, Book 43, Number 624

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m