islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Zamachy Terrorystyczne na USA

Po zamachach terrorystycznych w USA opublikowanych zostało wiele werdyktów prawnych na ten temat. Wszystkie bez wątpienia potępiają akty terroryzmu. Na stronie www.fatwa-online.com został opublikowany wywiad ze znanym Szeichem, Dr. Saalih ibn Ghaanim as-Sadlaan. Wywiad ten został przeprowadzony w Sobotę tuż po Fadźr 27 Dziumaada Al-Aakhirah / 15 Września 2001.

Pytanie: Jak możemy udzielać dauah (przekazywać posłanie Islamu) naszym rodzinom w Stanach Zjednoczonych, I generalnie Amerykanom mając na uwadze ostatnie wydarzenia oraz implikacje że mają z tym związek Muzułmanie?

Odpowiedź: Metoda Dauah po tym incydencie powinna być taka sama jak dauah udzielana wcześniej. Nic się nie zmienia. Zawsze należy posługiwać się rozsądkiem, zrozumieniem i strategią nawołując ludzi do Allaha, i to się nie zmienia.

Pytanie: Jak jednak mamy podchodzić do ludzi w świetle tych wydarzeń i obrazów Muzułmanów w niektórych rejonach cieszących się z zagłady i zniszczenia które wzbudzają w nas sentyment.

Odpowiedź: Błędem jest aby ktokolwiek cieszył się cierpienia i utraty niewinnych ludzkich żyć. Nie ma wątpliwości co do tego że dokonany akt jest aktem kryminalnym, oraz że osoby które go planowały i koordynowały powinny zostać schwytane i ukarane.

Jeżeli byśmy je schwytali zostały by one ukarane (i.e. według prawa Islamskiego Szariah). Co więcej osoby te otrzymają dodatkową karę w dniu zmartwychwstania, ponieważ ich uczynek jest przestępstwem wobec Islamu. Nawet złośliwe zniszczenie samych budynków nie jest właściwe. Ich uczynek jest wielkim grzechem w Islamie, i jak inne grzechy zasługuje na karę. Islam nie ma nic wspólnego z ich grzechem, tak samo jak nie ma on nic wspólnego z innymi grzechami. Dlatego też Islam nie powinien być osądzany na podstawie uczynków grzeszników.

Przestępstwem jest zabijanie niewinnych ludzi, terroryzowanie ich oraz niszczenie ich własności gdy nie są w stanie wojny z danym państwem. Sposób w jaki akt ten został dokonany jest w Islamie nie do przyjęcia.

(Zakładając że dokonali go muzułmanie...) Jest to postępowanie Khauaridź (sekty), o których Prorok (sal allahu alejhi ła sallaam) powiedział że będą potomkami Dhu Khuwaisirah który powiedział do Proroka (sal allahu alejhi ła sallaam) "Bądź sprawiedliwy, Muhammedzie". Prorok powiedział o nich także że ich recytacja Koranu i ich modlitwa będą wydawały się bardziej wzniosłe niż jego Towarzyszy, mimo to ich recytacja nie sięgała będzie dalej niż ich gardła, i wyjdą z Islamu tak jak strzała wychodzi przez zwierzynę.

Pytanie: Czy tyczy się to także zabójstwa i zniszczenia Pentagonu, siedziby głównej Amerykańskich sił zbrojnych, gdzie w większości pracuje personel wojskowy?

Odpowiedź: Pomimo tego, należą oni do tej samej kategorii. Ci ludzie nie walczyli przeciwko Muzułmanom i w większości byli to zwykli pracownicy pełniący rutynowe zadania.

Pytanie: Teraz być może osoby które mogły mieć odrobinę sympatii do Muzułmanów w Palestynie lub innych rejonach, lub którzy się wahali, jak również ci którzy ukrywali swą wrogość do Muzułmanów, stali się otwartymi wrogami, być może nawet zagorzałymi takimi. Prawdopodobnie będzie to wielkim ciosem przeciwko Islamskiej dauah. Czy ma pan jakiś komentarz?

Odpowiedź: Prawda. Poza odpowiedzialnością za spowodowanie śmierci, ci którzy dopuścili się tego przestępstwa ponoszą wszelkie jego konsekwencje, takie jak ataki na muzułmanów, utratę ich własności, jakiekolwiek krzywdy których doznają, oraz za blokowanie dauah jeżeli to będzie wynikiem tego wydarzenia.

Pytanie: Czy więc można się cieszyć z tych wydarzeń, tak jak widzimy wśród niektórych Muzułmanów?

Odpowiedź: Nie. Jest to podejście Khauaridź. Szczęście z powodu utraty prestiżu niewiernych, lub pokazanie im iż nie są wszechwładni oraz że rozumieją cierpienie innych to może być jedną rzeczą, lecz nie w ten sposób i nie z powodu śmierci niewinnych ludzi. Aktu tego nie można usprawiedliwić ani aprobować.

Niemniej jednak, Amerykanie powinni być świadomi że jest to rezultatem ich złej i niesprawiedliwej polityki zagranicznej. Ich wspieranie represyjnych rządów takich jak Izraelski. Dzieje się tak w wielu przypadkach, tak jak na przykład ich pomoc zbrojna dzięki której Izrael posiada możliwości nuklearne zagrażające wszystkim dookoła, podczas gdy inne kraje takie jak Arabia Saudyjska, Syria i inne, nie posiadają takiej broni. Ta sama niesprawiedliwość tyczy się ich polityki i postępowania które wpłynęły na życia ludzi w wielu innych rejonach świata. Na przykład ich wystąpienie z niedawnej konferencji o rasizmie ze względu na obiekcje dotyczące Izraela. Istnieją oczywiście inne przykłady.

Ostatecznie chciałbym powiedzieć że uczynek ten, dokonany (być może) przez jakiś muzułmanów przeciwko niewiernym, ich posiadłości oraz symbolom, nie może być przypisywany Islamowi. Tak samo jak akt jakiegokolwiek Amerykanina wbrew prawu nie może być przypisany ich prawu, ponieważ prawo tego nie aprobuje. Jest to osobiste zachowanie którego nie można przypisywać Islamowi, tak samo jak pogwałcenia prawa i inne przestępstwa nie mogą być przypisywane prawu.

Pytanie: W bieżącej atmosferze histerii i anty-Muzułmańskiego nastroju, gdzie Muzułmanie narażeni są na prześladowanie lub przemoc, czy dozwolone jest kobiecie która nosi Hidźab, zakrywającą twarz lub nie, aby odsłoniła twarz lub zdjęła swą Khimar (chustę) jeżeli musi wyjść (z domu) mając jakąś konkretną potrzebę, a jak bezpiecznie dotrze do celu, włoży z powrotem swój Khimar (chustę). Czy grzeszy jeżeli tak postępuje?

Odpowiedź: Jest to dozwolone i nie grzeszy ze względu na obecną Fitnah (próbę, doświadczenie, nieszczęście) lub krzywdę która może się jej przydarzyć w tym okresie. Niemniej jednak, w normalnych okolicznościach, tak jak przed tym incydentem, sami doświadczyliśmy (w U.S.A.), że kobiety które nosiły Hidziab, zasłaniały twarze, w szkole, na uniwersytetach, w pracy etc. nie napotkały na przeszkody ani sprzeciw. W innych krajach istniał prawdziwy sprzeciw Hidziab, tak jak Turcja, Tunis, Libia... Jeżeli chodzi o Amerykę istnieje tam wolność wyznaniowa i wolność praktyki religijnej. Jednak w świetle tego incydentu mogą istnieć problemy, być może tymczasowe. Słyszałem już o różnych niemiłych wydarzeniach (przeciwko Muzułmanom).
Jest to ogromny kraj, a prezydent stanowczo ostrzegł przed podobnym zachowaniem.
Dla Ameryki byłby to poważny problem gdyby jej wielo-etniczne społeczeństwo żyło w niezgodzie. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego jak konflikty sekciarskie. Istnieje tam zbyt wiele religii, które bardzo by ucierpiały jeżeli zezwoli się na tego typu zachowanie. Otwarcie wrót ku starciom sekciarskim było by gorsze niż wojna Chrześcijańsko Muzułmańska, i przejawić mogło by się w starcia rasowe pomiędzy białymi i czarnymi i tak dalej. Było by to ciężkie dla Ameryki.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m