islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Dzihad w Palestynie

Shaykh Ibn Baaz
Madźmuu' Fataaua ła Maqaalaat Mutanaui'ah - tom 4, str. 295
Madźallah ad-Da'uah published 09/08/1409 A.H.
http://www.fatwa-online.com/fataawa/worship/jihaad/0020406_1.htm
z angielskiego tłumaczył:abu anas

Szeich Ibn Baaz (rahimahullaah) w 1409 roku (1988 w kalendarzu gregoriańskim) wydał fatwę na temat dzihadu w Palestynie.
Nie sankcjonuje ona jednak zabijania niewinnych i popełniania samobójstwa.

Przeczytaj także
>
Ataki samobójcze, czy są one dozwolone w Islamie?
> Krzywdzenie niewinnych to nie Dzihaad

Pytanie: Jak z perspektywy Szariah wygląda toczący się dzihaad Palestyńczyków. Czy jest to dzihaad na drodze Allaha, czy też dzihaad dla kraju i wolności? I czy dzihaad dla kraju (i wolności) można uważać za dzihaad na drodze Allaha?

Odpowiedź: Zostało potwierdzone przez wiarygodnych świadków, że Palestyńska intifaadhah (powstanie) oraz ci którzy stoją na jej czele należą do najbardziej oddanych tam Muzułmanów, a ich dzihaad jest Islamskim takim. Tak jest ponieważ są gnębieni przez żydów, i obowiązkiem (muzułmanów) jest aby chronili swej religii, siebie samych, swoje rodziny i dzieci, oraz ażeby przepędzili wroga z ich ziemi w miarę swoich sił.

Ci wiarygodni świadkowie którzy dołączyli do Palestyńczyków w ich dzihaad oraz im pomagali, poinformowali nas o Islamskim entuzjazmie (Palestyńczyków) oraz o ich stosowaniu szariah między sobą. Tak więc obowiązkiem krajów Islamskich, oraz reszty muzułmanów jest wspieranie i pomaganie im aby mogli się uwolnić od wroga, i powrócić do swojej ziemi, zgodnie z tym co Allah (Subhaanahu ła Ta'aala) powiedział:

"O wy którzy wierzycie! Walczcie z tymi niewiernymi którzy są was blisko, niechaj odnajdą w was twardość, i wiedzcie że Allah jest z tymi którzy są bogobojni."
[Surah at-Taubah, 9:123]

Oraz Jego (Subhaanahu ła Ta'aala) powiedzenie:

"Wyruszajcie - czy jesteście lekcy [młodzi, zdrowi i bogaci] czy ciężcy [chorzy, starzy i biedni]! Walczcie waszymi majątkami i waszym życiem na drodze Allaha! To jest dla was lepsze, gdybyście wiedzieli"
[Surah at-Taubah, 9:41]

Oraz Jego (Subhaanahu ła Ta'aala) powiedzenie:

"O wy, którzy wierzycie! Czyż mogę ukazać wam handel, który by was wybawił od kary bolesnej? Będziecie wierzyć w Boga i Jego Posłańca! Będziecie walczyć na drodze Boga waszym majątkiem i waszym życiem! To będzie lepsze dla was - o, gdybyście tylko wiedzieli! Wtedy On przebaczy wam wasze grzechy i wprowadzi was do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki, i do mieszkań przyjemnych w Ogrodach Edenu. To jest osiągnięcie ogromne! I da wam inne rzeczy [błogosławieństwa], które wy kochacie, pomoc od Boga i bliskie zwycięstwo. [Muhammedzie] Zwiastuj radosną nowinę wiernym!"
[Surah as-Saff, 61:10-13]

Wersetów o takim znaczeniu jest wiele.

Zostało także autentycznie przekazane od Wysłannika Allaha (sal-Allaahu `alayhi ła sallam) że powiedział:

"Czyńcie dzihaad przeciwko muszrikuun [politeistom, bałwochwalcom] waszym majątkiem, waszym życiem i mową."

A ponieważ są oni gnębieni, to ich obowiązkiem ich braci muzułmanów jest pomagać im przeciwko tym którzy ich gnębią, zgodnie z tym co powiedział Prorok (sal-Allaahu `alayhi ła sallam):

"Muzułmanin jest bratem Muzułmanina, nie gnębi go i nie wydaje go (wrogowi)"
(Co do autentyczności tego hadisu zgadza się Buchari i Muslim)

Oraz jego (sal-Allaahu `alayhi ła sallam) powiedzenie:

"Pomagaj swemu bratu czy jest on gnębicielem, czy też jest on gnębiony", został spytany: "Wysłanniku Allaha, rozumiemy że należy mu pomagać gdy jest gnębiony, ale jak mamy mu pomagać gdy jest gnębicielem?" Odpowiedział: "Powstrzymajcie go od gnębienia (kogokolwiek), to jest pomaganie twemu bratu."

Przekazów dotyczących obowiązku dzihaad'u na drodze Allaha, wspomaganiu gnębionym oraz zapobieganiu gnębienia jest bardzo wiele.

Tak więc prosimy Allaha aby obdarzył naszych braci mudziahidiinów zwycięstwem na drodze Allaha nad wrogami w Palestynie, i w innych rejonach, oraz aby zjednoczył ich na prawdzie i dał Muzułmanom możliwość pomagania im i umocnił ich postawę wobec wrogów, jak również opóścił wrogów Islamu gdziekolwiek by się nie znajdywali oraz aby zesłał na ludzi czyniących zło cierpienie, które się nie kończy. Zaprawdę On jest Wszechsłyszący.

Amiin

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m