islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Ważnożć małżeństswa z mężczyzną który się nie modli

Źródło: Fatawa Arkanul-Islâm (Fatwy islamskie dotyczące filarów islamu)
Autor: Szeich Muhammad bin Sâlih Al-`Uthaimîn.
z angielskiego tłumaczyła: Madżida Sza'ban

Pytanie 192: Jak brzmi fatwa odnośnie kobiety, której mąż się nie modli i ona on a znim dzieci? Jak brzmi fatwa odnośnie małżeństwa z człowiekiem, który się nie modli?

Odpowiedź: Jeśli kobieta jest żoną mężczyzny, który nie modli się ani w zgromadzeniu, ani w domu, wówczas małżeństwo jest nieważne, ponieważ ten, kto opuszcza modlitwę jest niewiernym, co udowadnia Księga Allâha, Sunna i wypowiedzi Towarzyszy. Abdulllâh bin Shaqiq powiedział: "Towarzysze Proroka nie uznawali opuszczenia żadnego uczynku (aktu czci) jako niewiary, poza modlitwa."

Niewiernemu nie jest dozwolone małżeństwo z muzułmanką (kobieta wierzącą w Allâha i Jego Wysłannika), albowiem Allâh rzecze (interpretacja znaczenia wg J. Bielawskiego):

{Jeśli uznacie je za wierzące, to nie odsyłacie ich do niewierzących, one nie są już im dozwolone ani oni nie są dozwoleni dla nich.} [Koran, 60:10]

Jeśli mężczyzna zaprzestał odmawiać modlitwy po zawarciu małżeństwa, wówczas małżeństwo jest rozwiązane, chyba ze okaże skruchę i wróci do islamu. Niektórzy z uczonych wiążą to z dopełnieniem `Iddah (okresu oczekiwania, który dopełnić musi wdowa lub rozwódka przed ponownym zamążpójściem) i (mówią, ze) kiedy dopełniona została `Iddah, nie jest dla niego dozwolonym ponowne przyjęcie żony, jeśli wróci on do islamu, chyba że zostanie sporządzony nowy kontrakt małżeński. Obowiązkiem kobiety jest rozstanie z mężem i nie może pozwalać mu na intymne kontakty, dopóki nie nawróci się on i nie okaże skruchy, nawet jeśli ma ona z nim dzieci, ponieważ ojciec nie ma prawa wychowywania dzieci w takiej sytuacji.

W związku z powyższym, ostrzegam braci muzułmanów przed oddawaniem ich córek i tych, nad którym sprawują opiekę za mąż, za tych którzy się nie modłą, ze względu na (fakt, ze narażają kobiety na) ogromne niebezpieczeństwo. [...]

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m