islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Masturbacja, Samogwałt

Autor: Szeich Naasir-ud-Diin al-Albaani
źródło: Al-Asaalah Magazine, numer 3
z angielskiego tłumaczył: Abu Anas bin Marian

Pytanie: Jaki jest werdykt względem masturbacji?

Odpowiedź: Nie mamy wątpliwości że taka praktyka jest zabroniona. Istnieją ku temu dwa powody. Pierwszym jest to co Allâh powiedział [co znaczy] względem wierzących:

»Szczęśliwi są wierzący. Ci którzy wykonują salah z pełną pokorą. I ci którzy odwracają się od pustej gadaniny. I ci którzy płacą Zakaah. I ci którzy zachowują wstrzemięźliwość, z wyjątkiem swoich żon i tego, czym zawładnęła ich prawica, wtedy nie będą ganieni. Kto zaś swe żądze dalej posuwa, jest występnym.« (Surah Al-Mu'minûn, 23:1-8)

Imâm Ash-Shâfi'î użył tego wersetu jako dowód na to że masturbacja jest zabroniona. Powodem takiego poglądu jest że Allâh ustanowił dwa sposoby dla prawdziwie wierzących na zaspokojenie swych pragnień seksualnych - poprzez małżeństwo, lub niewolnice. Następnie powiedział [co znaczy]: »Kto zaś swe żądze dalej posuwa, jest występnym« co znaczy, każdy kto poszukuje innej drogi by zaspokoić swe pragnienia, poza tymi dwoma, staje się występnym i grzesznikiem.

Drugim powodem jest to, że zostało udowodnione medycznie iż masturbacja ma niekorzystne  konsekwencje, które ułomnie wpływają na zdrowie osoby która się tego dopuszcza, szczególnie w przypadku osoby która wykonuje to często. A przekazane zostało że Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział:

"Nie krzywdźcie i nie czyńcie sobie krzywdy."

Nie jest zatem dozwolone aby muzułmanin wykonywał cokolwiek co jemu szkodzi, lub co szkodzi innym.

Należy wspomnieć jeszcze jedną rzecz, a jest nią to, że osoby praktykujące masturbację podlegają temu co objawił Allâh [co znaczy]:

»...Czyżbyście chcieli zamienić to, co jest lepsze, na to, co jest gorsze?« (Surah Al-Baqarah, 2:61)

Zostało także przekazane że Prorok powiedział, co dodatkowo potwierdza zakaz tej praktyki:

"Młodzieńcy! Każdy z was kto jest w stanie się ożenić, niechaj się ożeni, gdyż zaprawdę jest to najlepszy sposób na poskromienie wzroku i najlepszy sposób na ochronę swych części intymnych. Ci zaś którzy nie są w stanie, niech poszczą, gdyż zaprawdę będzie to dla nich tarczą."

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m